SecoLOG IP

SecoLOG IP
SecoLOG IP

V každodennom živote široká škála bezpečnostných systémov predstavuje množstvo informácií (poplachy, správy o poruchách atď.), ktoré vedú k príjemcovi viacerými prenosovými trasami s využitím rozličných techník, logík a dokonca v rôznych jazykoch.

V prípade poplachu sú striktné požiadavky kladené najmä na personál: Hrozba musí byť pod tlakom rýchlo rozpoznaná a správne rozhodnutia je nutné robiť čo možno najrýchlejšie. Potreba priestoru, náklady, kompetencie a v neposlednom rade faktor času vyžadujú koncentráciu všetkých bezpečnostných systémov v jednej spoločnej platforme. Riadiaci systém SecoLOG IP ponúka zjednotený, prehľadný displej a obsluhu pre Integral IP požiarny systém. Udalosti a stavy, ako aj všetky technické procesy prebiehajúce vo vnútri budov sú graficky viditeľne zlúčené do jednej alebo viacerých pracovných staníc. To umožňuje výrazne rýchlejšie možnosti reakcie v prípade poplachu či nebezpečenstva. Vďaka definovaným procesom interakcie môžu byť akcie vykonávané rýchlejšie a vyhneme sa konfliktu priorít.

 


Kľúčové prvky
 • Inteligentné rozhrania
 • Individuálny dizajn užívateľského rozhrania pre každého užívateľa a stanicu
 • Protokolovanie všetkých udalostí, pripojení a systémových aktivít
 • Konfigurovateľné správy a hodnotenia zákazníkov
 • Automatická komunikácia cez SMS alebo e-mail
 • Pohodlné vyhľadávanie (napr. pomocou čísla izby, atď.)
 • Funkcia dynamický zoom
 • Heslovaný systém s úlohami a skupinovými funkciami
 • Konfigurovateľné pracovné postupy a riadiace procesy môžu byť spustené automaticky alebo manuálne
 • Pripojenie pomocou TCP/IP alebo RS-232/422/485
 • Certifikovaný pre Integral IP podľa ÖNORM F 3003 (požiarny systém)

Galéria produktov

SecoLOG IP
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.