Externé sieťové prístroje.

Externé sieťové prístroje
Externé sieťové prístroje zvyšujú bezpečnosť.
Externé sieťové prístroje


Systémy požiarnej signalizácie, ktoré zaručujú bezpečnosť osôb a majetku, musia byť vždy a kedykoľvek pripravené na použitie. Výpadok môže mať za následok nielen zničenie vecných hodnôt, ale môže byť predovšetkým životu nebezpečné. Zabezpečenie napájania týchto systémov elektrickým prúdom je tak veľmi dôležitou otázkou.

Na napájanie periférnych zariadení jednosmerným prúdom z batérie v súlade s normami, ktoré nie je možné napájať zo sieťového zdroja ústredne požiarnej signalizácie (napr. nasávacie systémy alebo špeciálne hlásiče s vysokou spotrebou stáleho prúdu), ponúkame širokú paletu externých sieťových zdrojov a napájacích zariadení.

Všetky externé sieťové zdroje sú medzinárodne odskúšané a schválené podľa normy EN 54-4 a VdS a podliehajú smernici o stavebných výrobkoch. Mimoriadnou výhodou týchto prístrojov je ich inteligentné zapojenie na príslušnú ústredňu požiarnej signalizácie: dokážu odoslať vlastné systémové stavy do ústrední.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.