NOVINKA: Štandard KNX pre VISOCALL IP – Viac komfortu pre pacientov, menej nákladov pre prevádzkovateľov

Štandard KNX pre VISOCALL IP

Vďaka integrácii zbernicového ovládacieho systému KNX do systému VISOCALL IP vám môžeme ponúknuť ešte viac možností v oblasti ovládania a tým ešte viac komfortu. Pacienti, resp. klienti môžu teraz napríklad pomocou pacientského terminálu sami ovládať osvetlenie a dokonca aj žalúzie vo svojich izbách.


Výhra pre pacientov aj pre prevádzkovateľov

Vďaka systému KNX sú navzájom prepojené najrôznejšie oblasti vašej nemocnice prostredníctvom inteligentného zbernicového vedenia. Tým je umožnená výmena informácií aj s externými systémami a ich vzájomná kombinácia.

 

Ovládanie osvetlenia miestnosti, svetiel na čítanie a žalúzií sa pri tomto novom riešení vykonáva prostredníctvom štandardizovaných inštalačných zberníc a štandardných IP rozhraní. Dochádza tým k zníženiu nákladov, ktoré vyplýva z úspor materiálov, káblov a inštalácie. Pacienti a klienti môžu osvetlenie a žalúzie vo svojich izbách ovládať pohodlne pomocou pacientského terminálu od firmy Schrack Seconet; súčasne to znamená úsporu nákladov na prevádzku. Naše riešenie opäť prináša výhody pre obe strany: komfort pre pacientov a potenciál úspory nákladov pre prevádzkovateľov objektov.

 

Naše softvérové rozhranie sa cielene napája na rozhranie už existujúcej prevádzkovej zbernice, preto nie je potrebné inštalovať dodatočné prúdové relé alebo ovládacie moduly. KNX je štandardným protokolom pre automatizáciu budov, zameraným nielen na jedného výrobcu, a v rámci príslušnej normy je plne kompatibilný so všetkými dodávateľmi. To znamená, že zariadenia prevádzkovej zbernice sa dajú bez problémov zamieňať, KNX/EIB je mimoriadne flexibilný a bez vysokých nákladov sa dá kedykoľvek rozšíriť alebo preprogramovať bez toho, aby bolo potrebné meniť kábeláž.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.