Pokročilý manažment informácií

Pokročilý manažment informácií

Rýchly a cielený transfer informácií- to je dnes najdôležitejšia požiadavka na požiarny systém, obzvlášť ak ide o ochranu ľudí a majetku. Iba ak je táto požiadavka splnená môže príjemca informácie zareagovať spôsobom akým sa od neho očakáva: efektne, flexibilne a k veci.


Prenos informácií na mobilný telefón prostredníctvom SMS

Už nejakú dobu požiarne ústredne Schrack Seconet ponúkajú funkciu prenosu informácií akými sú požiarny alarm, správa o poruche alebo požiadavka na údržbu do mobilného telefónu zodpovedného človeka prostredníctvom textovej správy.

V súlade s filozofiou Schrack Seconet je teraz táto funkcia tiež webová. TAS-Link je názov nového nástroja pripojeného cez LAN k požiarnej ústredni systémovým rozhraním. “Týmto spôsobom môžu byť všetky potrebné informácie prenesené ihneď spolu s dodatočnými informáciami (napr. detailné dáta o polohe) v prípade požiaru," povedal produktový manažér René Türk. "Vôbec nezáleží na tom, kde sa kontaktná zodpovedná osoba nachádza, pretože obdrží na svoj mobilný telefón textovú správu s detailnými informáciami.”

Akonáhle požiarna ústredňa zachytí udalosť, štruktúrovaná informácia je prenesená do TAS-Link. Systémové rozhranie ju následne skonvertuje do textovej správy a zašle na konkrétne mobilné číslo. “Výhodou TAS-Link je okrem rýchleho prenosu informácií aj to, že je pre užívateľov ľahko konfigurovateľný čím je realizácia prispôsobenia rozhrania rýchla,” vysvetlil výhody nového systému René Türk.

Okrem priameho prenosu informácií cez TAS-Link z ústredne prostredníctvom SMS, môže byť táto služba využitá tiež SecoLOG IP. V tom prípade je konfigurácia vykonaná riadiacou stanicou. Pre tento účel bol SecoLOG IP vybavený rozhraním na platforme, ktorá je využívaná tiež pohotovostnými jednotkami.

René Türk na otázku či použitie textovej správy nemôže byť vnímané ako anachronizmus povedal: “Výhodou textovej správy je, že je nezávislá od typu mobilného telefónu. Na rozdiel od push notifikácie môže byť SMS prijatá mobilným telefónom rôznej generácie.Preto je táto technológia stále veľmi úspešne využívaná.“

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.