Nové zábleskové svetlá a kombinované signalizačné zariadenia

Spojenie hospodárnosti a najmodernejšej techniky

S 1. januárom 2014 vstúpila do platnosti norma EN 54-23 pre optické signalizačné zariadenia. Pre zákazníkov spoločnosti Schrack Seconet je už pripravený úplne nový sortiment výrobkov, ktorý je prirodzene v súlade s normou.


Spojenie hospodárnosti a najmodernejšej techniky

Európska norma (EN) 54-23 presne stanovuje požiadavky na optické signalizačné zariadenia od intenzity osvetlenia cez farbu svetla a frekvenciu prerušovania až po oblasť signalizácie a miesto montáže. Nové zariadenia musia zodpovedať tejto norme, existujúce zariadenia sa dodatočne vybavujú až pri väčšej prestavbe. Nové pravidlá sa týkajú rovnako zábleskových svetiel, ako aj kombinovaných prístrojov (zábleskové svetlo/siréna).

 

Oblasti použitia pre zábleskové svetlá a kombinované signalizačné zariadenia sú mnohostranné, ich použitie má zmysel obzvlášť všade tam, kde musia byť varované osoby so sluchovým postihnutím – napríklad v nemocniciach, domovoch dôchodcov, ako aj na silne frekventovaných miestach, ako sú nákupné centrá. Aj prevádzky s vysokou hladinou hluku, v ktorých pracovníci nosia ochranu sluchu, sú ideálne oblasti použitia.

 

„Princíp dvoch zmyslov (varovanie prostredníctvom sirény a záblesku) sa stáva čoraz populárnejším, preto bolo pre nás samozrejmé, že sme príslušne rozšírili paletu výrobkov,“ povedal produktový manažér Patrick Hubmeier. Aby sme vyhoveli aktuálnej norme, vytvorila spoločnosť Schrack Seconet v rekordnom čase úplne nový sortiment výrobkov. Umožnila to perfektná súhra všetkých zúčastnených oddelení. Výsledkom sú výrobky s najlepšími technickými vlastnosťami a optimálnou hospodárnosťou.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Patrick Hubmeier je obzvlášť hrdý na veľkú rozmanitosť výrobkov: „Prostredníctvom nej môžeme flexibilne reagovať na špecifické požiadavky našich zákazníkov a ich želania.“

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.