Revolučný prídržný magnet na dvere BX-MDH

BX-MDH

Novinkou spoločnosti Schrack Seconet, na ktorú sme mimoriadne pyšní, je prídržný magnet na dvere BX-MDH, ktorý na rozdiel od bežných prídržných magnetov na dvere nie je nepretržite napojený na elektrický prúd, ale funguje priamo na slučke ako permanentný magnet. Inteligentný slučkový prídržný magnet dokáže navyše zistiť polohu dverí a odoslať túto informáciu centrále. Vysoké prevádzkové náklady a stúpajúce zaťaženie na životné prostredie, ktoré boli doteraz neodmysliteľnou súčasťou použitia elektromagnetov, sú už minulosťou.


Jednoduché, ale geniálne

Prídržné magnety na dvere udržujú protipožiarne dvere počas normálnej prevádzky otvorené. V prípade vypuknutia požiaru dvere zatvoria a zabránia tak rozšíreniu požiaru. Doteraz sa museli prídržné magnety na dvere neustále napájať elektrickým prúdom, aby udržali dvere otvorené. V prípade núdzovej udalosti sa zastavil prívod prúdu, čím sa zatvorili dvere.

Vývojári teraz urobili významný krok, vďaka ktorému sa títo žrúti elektriny stávajú nadbytočnými – a to celkom jednoducho, otočili bežné fungovanie prídržných magnetov hore nohami. Prídržný magnet BX-MDH (angl. skratka pre Magnetic Door Holder) obsahuje permanentný magnet, ktorý dokáže udržať protipožiarne dvere otvorené pri normálnej prevádzke bez spotreby elektrickej energie. V prípade núdzovej udalosti dostane prídržný magnet BX-MDH, ktorý je napojený na protipožiarny systém, príkaz vytvoriť krátky elektrický impulz, ktorým sa krátkodobo neutralizuje prídržná sila permanentného magnetu. Umožňuje to integrovaná batéria a dovoľuje tak požadované zatvorenie dverí.


Rafinované a premyslené

Prídržný magnet BX-MDH je revolučný nielen svojou nenákladnou a ekologickou funkčnosťou: Prídržný magnet na dvere spoločnosti Schrack Seconet má navyše osobitnú charakteristiku pre napojenie na systém hlásenia požiaru Integral. Obsahuje integrované pripojenie pre multifunkčnú okružnú sieť Integral X-LINE. Vďaka tomu sa prídržný magnet BX-MDH vyznačuje aj mimoriadnou inteligenciou: Pri prerušení alebo skrate na sieti Integral X-LINE sa skratový izolátor postará o to, aby všetky prvky na okružnej sieti ďalej fungovali. Každý magnet je preto možné adresovať a projektovať zvlášť, čo umožňuje selektívne spustenie jednotlivých dvier. Koncový spínač, ktorý je pevne integrovaný v prídržnom magnete BX-MDH, ako aj voliteľný doplnkový koncový spínač v ráme dverí, umožňujú nepretržité monitorovanie polohy dvier a zabezpečujú odoslanie príslušného hlásenia v prípade poruchy. Ak by napríklad boli dvere blokované, dostane zariadenie na hlásenie požiaru túto mimoriadne dôležitú informáciu na predelenie požiarnych úsekov v prípade poplachu.


Trvalo udržateľné inovácie – Schrack Seconet vsádza na ochranu životného prostredia

Spoločnosť Schrack Seconet ukazuje svoje inovatívne schopnosti nielen vďaka priekopníckej činnosti v technologickej oblasti, ale aj spoločenskou zodpovednosťou a trvalo udržateľným myslením pri vývoji svojich produktov. Táto ekologická inovácia na šetrenie zdrojov predstavuje ďalší krok k zodpovednejšiemu prístupu.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.