Digitálny pacient

Digitálne inovácie môžu významne prispieť k zvýšeniu kvality služieb v sektore zdravotníctva, naplneniu rastúcich bezpečnostných požiadaviek a noriem a zároveň k dodržiavaniu rozpočtových možností.


Zmena

 

 

Digitalizácia masívne mení našu spoločnosť. V žiadnej inej sfére to nie je tak jasne zrejmé ako v odvetví zdravotníctva. Veľtrh MEDICA v Düsseldorfe to opäť dokázal. Digitalizácia bola ústrednou témou na najdôležitejšej výstave pre lekársky sektor s obrovskými inováciami v rámci témy elektronického zdravotníctva.


Digitalizácia v službách zdravia

Digitálne technológie môžu otvoriť nové možnosti liečby pacientov. Roboty už môžu umiestňovať ihly na infúzie a prvotné aplikácie založené na umelej inteligencii, ktoré takmer dosiahli trhovú pripravenosť, možno nájsť v predstavách fungovania lekárstva. Zdravotná starostlivosť je jednou z oblastí s najvyšším potenciálom aplikácie internetu. RFID je jednou z kľúčových technológií v tejto oblasti na identifikáciu a výmenu informácií. Pomocou RFID už vieme nepretržite poskytovať údaje o pacientoch. Úspešne využívame túto možnosť v našom systéme SecurWATCH IP - ľudia, ktorí potrebujú ochranu, ho môžu používať na voľný pohyb a pritom sú pod dohľadom spoľahlivej bezpečnostnej obrazovky.


Úspešný príbeh

Digitalizácia tiež mení starostlivosť poskytovanú na oddeleniach. Inteligentné aplikácie odbremeňujú personál od každodenných procedúr, čo im umožňuje sústrediť sa viac na samotnú starostlivosť. Na druhej strane, pacienti majú väčší komfort a cítia sa posilnení vyššou mierou svojej nezávislosti a zodpovednosti. Situácia v súkromnej oblasti je tiež veľmi podobná: Systémy pomoci a zariadenia, ktoré sledujú dôležité údaje so snímačmi, sa stali nesmierne populárnymi vo veľmi krátkom čase. V roku 2016 bolo celosvetovo predaných približne 150 miliónov sledovacích zariadení; do roku 2020 sa očakáva viac ako zdvojnásobenie predaja inteligentných náramkov a ďalších produktov. V neposlednom rade to dokazuje aj vysokú úroveň vnímavosti technologického pokroku v sektore zdravotníctva.


Výzvy 21. storočia

Digitálny trh zdravia sa vyznačuje úplne odlišnými ponukami a záujmami, ale dve kritériá sa považujú za rozhodujúce pre súkromné aj profesionálne aplikácie: Digitálne inovácie môžu byť úspešné iba vtedy, keď ponúkajú nové riešenia problémov a keď spĺňajú finančné požiadavky. Na úrovni jednotlivca i spoločnosti ako celku náš zdravotnícky systém čelí veľkým zmenám. Digitálne inovácie môžu významne prispieť k zvýšeniu kvality služieb v sektore zdravotníctva, naplneniu rastúcich bezpečnostných požiadaviek a noriem a zároveň k dodržiavaniu rozpočtových možností.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.