Silná podniková kultúra s bezpečnosťou.

Hlavička

Iba vďaka účinnej podpore našich zamestnancov dokáže spoločnosť Schrack Seconet trvalo zaručiť bezpečnosť ľudí.

Z toho dôvodu veríme, že aj trvalo udržateľný úspech spoločnosti možno dosiahnuť iba angažovanosťou a kvalifikáciou našich zamestnancov. Kladieme preto veľký dôraz na ďalší rozvoj a školenia našich zamestnancov. Ponúkame každej osobe zodpovedajúce rámcové podmienky a tiež zaujímavé, rozmanité oblasti pôsobnosti a vynikajúce perspektívy do budúcnosti.

Silné hodnoty a vzájomný otvorený prístup sú základom pracovnej atmosféry v celej spoločnosti. Vlastná zodpovednosť a tímový duch medzi zamestnancami sú pre nás dôležité. Naši zamestnanci sa stotožňujú s naším presvedčením, že stredobodom nášho obchodovania je zákazník.

Vďaka tomuto presvedčeniu sa nám podarilo vytvoriť silnú podnikovú kultúru, čoho dôkazom je aj mimoriadne nízka fluktuácia našich zamestnancov.

Chcete sa stať súčasťou silnej podnikovej kultúry? Chcete aktívne prispieť k spoločnému úspechu spoločnosti a niesť spoluzodpovednosť za bezpečnosť mnohých ľudí? Tešíme sa na vašu žiadosť o zamestnanie!

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.