Naša výhoda: Neustály ďalší vývoj a inovácia.

Bezpečnosť osôb u nás stojí v popredí, a aby sme ju dokázali zaistiť, investuje spoločnosť Schrack Seconet už tradične významné prostriedky do výskumu a vývoja. Výzva, ktorej čelíme, pritom spočíva v koordinácii výsledkov výskumu a vývojov výučby s nárokmi z praxe. Technické normy a európske štandardy sú pritom rovnako vplyvnými faktormi, ako sú intuitívne ovládanie pre používateľov a efektívne údržbové koncepty. Spoločnosť Schrack Seconet preto úzko spolupracuje s Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), najväčším mimouniverzitným výskumným inštitútom v Rakúsku, a s technickými univerzitami.


Osvedčená kvalita

Úzka spolupráca s kontrolnými a registračnými úradmi, ako aj oddeleniami protipožiarnej prevencie a hasičskými zbormi, ale aj spolupráca na medzinárodných grémiách zaručujú konformitu noriem každého jedného vývoja, pričom produkty spoločnosti Schrack Seconet spravidla ďaleko presahujú relevantné predpisy.

Ročne sa na ďalší vývoj systémových riešení a výskum najnovších trendov v odvetví použije približne 5 percent celkového obratu spoločnosti. V roku 2011 to zodpovedalo približne 3,3 milióna eur.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.