Integral IP MXF.

Integral IP MXF

Modular & redundant.

Integral IP MX este un sistem de detecţie şi alarmare la incendiu modular şi descentralizat, ce constă în componente individuale şi poate fi configurat şi programat conform cerinţelor şi necesităţilor clientului.


Integral IP MXF

Fiecare centrală reprezintă un sistem autarhic, având propria sursă de alimentare şi acumulatori de rezervă, la care pot fi conectate panouri externe de semnalizare şi operare, panouri pentru brigada de pompieri, imprimante externe, etc., precum şi zone de detectori şi diverse dispozitive de control (controllere).

Până la 16 centrale pot fi legate într-o reţea de tip mesh prin intermediul Integral LAN, pentru conectare fiind disponibile diverse interfeţe (RS485, fibră optică, DSL). Această topologie de cablare liber configurabilă permite reţelei mesh să se adapteze oricăror constrângeri impuse de locaţie. Centralele Integral IP MX pot fi de asemenea conectate direct la infrastructura IT a unei clădiri, accesul la acestea fiind posibil atât din internet cât şi din intranet, fără costuri suplimentare.

Diverse panouri externe de semnalizare şi operare sau dispozitive superordonate de semnalizare centralizată pot de asemenea să utilizeze canalele de comunicaţie ale reţelei PC, atâta timp cât nu sunt folosite şi pentru notificarea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă.

Centralele Integral IP MX sunt disponibile în mai multe variante ale cabinetului metalic: cu sau fără imprimantă, cu sau fără panou intern de operare, ori cu panou indicator cu LED-uri suplimentar.

Caracteristicile cele mai importante:

  • structură modulară, descentralizată
  • redundanţă hardware & software
  • posibilitate de conectare în reţea prin interfaţă TCP/IP
  • până la 16 bucle X-LINE
  • până la 4.000 elemente adresabile pe o singură centrală
  • ecran LCD cu mesaje în limba română
  • memorie de evenimente pentru până la 65.000 evenimente
  • operare intuitivă
  • compatibilitate progresivă şi regresivă
  • fabricat în Europa

Centrală incendiu Integral IP MX model B5-SCU-CP

Centrală de incendiu Integral IP MX cu panou de operare şi imprimantă pentru evenimente. Cabinetul cuprinde modul master B5-MCU şi sursă de alimentare B5-PSU. Permite montarea a 8 module redundante hardware şi 3 module cu relee.


Centrală incendiu Integral IP MX model B5-SCU-C

Centrală de incendiu Integral IP MX cu panou de operare, fără imprimantă. Cabinetul cuprinde modul master B5-MCU şi sursă de alimentare B5-PSU. Permite montarea a 8 module redundante hardware şi 3 module cu relee.


Centrală incendiu Integral IP MX model B5-SCU

Centrală de incendiu Integral IP MX fără panou de operare şi fără imprimantă. Cabinetul cuprinde modul master B5-MCU şi sursă de alimentare B5-PSU. Permite montarea a 8 module redundante hardware şi 3 module cu relee.


Centrală incendiu Integral IP MX model B5-SCU-CP-EAT32

Centrală de incendiu Integral IP MX cu panou de operare, imprimantă pentru evenimente şi panou sinoptic cu leduri pentru afişarea stării a 32 zone de detectori. Cabinetul cuprinde modul master B5-MCU şi sursă de alimentare B5-PSU. Permite montarea a 8 module redundante hardware şi 3 module cu relee.


Cartelă master B5-MCU

Cartela redundantă master, procesează toate informaţiile generate de celelalte cartele, execută procesele necesare pentru buna funcţionare a elementelor logice ale sistemului, administrează configuraţia sistemului şi ora şi data. Starea sistemului este indicată prin leduri, iar programarea se realizează prin interfaţa USB folosind un PC. Se montează în slotul 1 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Sursă de alimentare B5-PSU

Sursă de alimentare de 7A care furnizează tensiunile necesare de 3,3V, 5V şi 27V pentru centralale Integral IP MX. Dispune de 5 ieşiri de 27V cu siguranţe individuale pentru alimentarea dispozitivelor externe (de ex. panouri externe de operare şi semnalizare, sirene, bliţuri, seifuri de chei pentru pompieri, etc). Monitorizează starea acumulatorilor şi circuitul de încărcare al acestora. Se montează în slotul 10 din centrală.


Cartelă pentru două circuite de buclă B5-DXI2

Cartelă redundantă pentru două circuite de buclă, fiecare pentru maxim 250 elemente şi cu o lungime de maxim 3500m. Permite conectarea fie a două bucle, fie a unei bucle şi a două linii adresabile, fie a 4 linii adresabile. Se poate monta în sloturile 2-9 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă pentru funcţii de bază B5-BAF

Cartelă redundantă pentru funcţiile de bază. Controller pentru busul de relee. Dispune de două ieşiri monitorizate, două intrări monitorizate, interfaţă MMI-BUS pentru panouri externe de semnalizare şi operare, interfaţă conformă cu DIN 14661 pentru panouri externe pentru pompieri. Dacă trebuie activat busul de relee cartela se montează în slotul 9 din centrală, altfel în sloturile 2-8.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă cu relee B3-REL10

Cartelă cu 10 relee 230V/3A liber programabile. Poziţie de siguranţă programabilă (fail-safe). Pentru controlul releelor este necesar ca în centrală să se monteze fie cartela B5-BAF, fie cartela B5-MRI16. Se poate monta în sloturile 11-13 din centrală.


Cartelă cu relee B3-REL16

Cartelă cu 16 relee 24V/3A liber programabile. Poziţie de siguranţă programabilă (fail-safe). Pentru controlul releelor este necesar ca în centrală să se monteze fie cartela B5-BAF, fie cartela B5-MRI16. Se poate monta în sloturile 11-13 din centrală.


Cartelă cu relee B3-REL16E

Cartelă cu 16 relee 24V/3A liber programabile. Poziţie de siguranţă programabilă (fail-safe). Pentru controlul releelor este necesar ca în centrală să se monteze fie cartela B5-BAF, fie cartela B5-MRI16. Se poate monta în sloturile 11-13 din centrală.

Contactele cu releu dispun de siguranţe individuale (nemonitorizate) şi rezistenţe individuale (3k3 rezistenţă pentru monitorizare şi 680R rezistenţă de lucru), astfel încât relee pot fi folosite ca interfaţă conformă cu VdS pentru sisteme de stingere.


Cartelă cu relee B5-MRI16

Cartelă cu 16 relee 24V/3A liber programabile. Poziţie de siguranţă programabilă (fail-safe). Controller pentru busul de relee. Nu necesită cartela B5-BAF pentru funcţionare. Dacă trebuie activat busul de relee cartela se montează în slotul 9 din centrală, altfel în sloturile 2-8.


Cartelă cu intrări monitorizate B3-IM8

Cartelă redundantă cu 8 intrări monitorizate, pentru zone de detectori ori interfeţe conforme VdS pentru sisteme de stingere. Modul de operare poate fi configurat individual pentru fiecare intrare. Se poate monta în sloturile 2-9 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă cu ieşiri monitorizate B5-OM8

Cartelă redundantă cu 8 ieşiri monitorizate fiecare de 1,3A, pentru dispozitive de semnalizare (sirene, bliţuri) ori interfeţe conforme VdS pentru sisteme de stingere. Ieşirile sunt monitorizate pentru scurtcircuit sau secţionare cablu. Se poate monta în sloturile 2-9 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă pentru conectare în reţea B5-NET4-485

Cartelă redundantă care permite legarea în reţea a centralelor Integral IP MX prin conexiuni redundante sau conectarea de aplicaţii Ethernet la centralele Integral IP MX prin conexiuni redundante. Cartela are 8 interfeţe RJ45 (4 conexiuni redundante) care folosesc standardul RS485 şi două interfeţe LAN standard Ethernet 100Base-TX. Cartela se poate monta numai în slotul 2 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă pentru conectare în reţea B5-NET2-485

Cartelă redundantă care permite legarea în reţea a centralelor Integral IP MX prin conexiuni redundante sau conectarea de aplicaţii Ethernet la centralele Integral IP MX prin conexiuni redundante. Cartela are 4 interfeţe RJ45 (2 conexiuni redundante) care folosesc standardul RS485 şi două interfeţe LAN standard Ethernet 100Base-TX. Cartela se poate monta numai în slotul 2 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă pentru conectare în reţea B5-LAN

Cartelă care permite legarea în reţea a centralelor Integral IP MX prin conexiune neredundantă sau conectarea de aplicaţii Ethernet la centralele Integral IP MX prin conexiune neredundantă. Cartela are 2 interfeţe LAN standard Ethernet 100Base-TX şi se montează numai în slotul 2 din centrală.


Cartelă pentru conectare în reţea B5-NET2-FXS / B5-NET2-FXM

Cartelă redundantă care permite legarea în reţea a centralelor Integral IP MX prin conexiuni redundante sau conectarea de aplicaţii Ethernet la centralele Integral IP MX prin conexiuni redundante. Cartela are 4 interfeţe RJ45 (2 conexiuni redundante) care folosesc standardul RS485, două interfeţe de fibră optică (varianta multimode FXM cu o lungime maximă de 2 km, varianta singlemode FXS cu o lungime maximă de 10km) şi două interfeţe LAN standard Ethernet 100Base-TX. Cartela se poate monta numai în slotul 2 din centrală.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă cu interfeţe seriale B3-USI4

Cartelă redundantă pentru conectarea centralelor Integral IP MX la sisteme de control, pentru controlul imprimantelor externe, al pagerelor, al unităţilor ComBOX, al centralelor telefonice, etc. şi pentru conectarea a mai multor reţele Integral LAN într-o reţea SecoNET (conexiune în buclă prin interfaţă serială, cu două cabluri redundante pe fiecare sens).

Un număr maxim de 4 interfeţe seriale, redundante şi asincrone, pot fi utilizate ca şi conexiuni redundante RS485 în modul "half-duplex" (pentru bucle), sau pentru conexiuni neredundante RS422 în modul "full-duplex" (pentru linii). De asemenea, două din cele patru interfeţe pot fi operate ca interfeţe RS232 în modul "full-duplex", fiecare cu două circuite de control.

Circuitele electronice sunt dublate (redundanţă hardware). În orice moment este activă o singură jumătate. În cazul unui defect în jumătatea activă, sistemul comută automat şi fără întreruperea funcţionării pe jumătatea menţinută în aşteptare, care are programarea preîncărcată.


Cartelă pentru modernizarea sistemelor B3-MTI8 (Monologue Technology)

Cartelă utilizată pentru modernizarea sistemelor vechi, care au instalate echipamente ce funcţionează pe tehnologia "Monologue Technology".

Cartela permite conectarea a 8 linii, care pot fi configurate, cu ajutorul conectorilor de tip jumper şi al programării, ca zone de detectori ori ca zone de intrări monitorizate.


Cartelă pentru modernizarea sistemelor B3-DCI6 (DC Technology)

Cartelă utilizată pentru modernizarea sistemelor vechi, care au instalate echipamente ce funcţionează pe tehnologia "DC Technology".

Cartela dispune de 6 intrări care pot fi programate pentru conectarea zonelor convenţionale de detectori, ca intrări monitorizate ori ca intrări pentru sisteme de stingere.


Cartelă pentru modernizarea sistemelor B3-DTI2 (Dialogue Technology)

Cartelă utilizată pentru modernizarea sistemelor vechi, care au instalate echipamente ce funcţionează pe tehnologia "Dialogue Technology".

Cartela permite conectarea a două circuite de buclă, sau patru linii, de detectori şi module.

 

 

Galerie de produse

Integral IP MXF
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.