Tytuł oznaczenie typu DoP - numer język Data
Deklaracja Właściwości Użytkowych: B3-MMI-UIO / CPR-20-13-016 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: B3-MMI-UIO / CPR-20-13-016 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: B3-MMI-UIO / CPR-20-13-016 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: B3-MMI-UIO / CPR-20-13-016 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE01 / CPR-20-13-204/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE01 / CPR-20-13-204/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE01 / CPR-20-13-204/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE01 / CPR-20-13-204/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-C / CPR-20-13-202/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-C / CPR-20-13-202/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-C / CPR-20-13-202/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-C / CPR-20-13-202/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-P / CPR-20-13-203/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-P / CPR-20-13-203/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-P / CPR-20-13-203/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE03-P / CPR-20-13-203/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-C / CPR-20-13-200/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-C / CPR-20-13-200/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-C / CPR-20-13-200/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-C / CPR-20-13-200/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-P / CPR-20-13-201/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-P / CPR-20-13-201/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-P / CPR-20-13-201/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BE-PSE12-P / CPR-20-13-201/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-BSI / CPR-20-13-018/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-BSI / CPR-20-13-018/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-BSI / CPR-20-13-018/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-BSI / CPR-20-13-018/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-MCP-1 / CPR-20-13-017/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-MCP-1 / CPR-20-13-017/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-MCP-1 / CPR-20-13-017/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-MCP-1 / CPR-20-13-017/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-TMI / CPR-20-13-019/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-TMI / CPR-20-13-019/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-TMI / CPR-20-13-019/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BM-TMI / CPR-20-13-019/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-AIM / CPR-20-13-009/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-AIM / CPR-20-13-009/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-AIM / CPR-20-13-009/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-AIM / CPR-20-13-009/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-API/ CPR-20-13-103/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-API/ CPR-20-13-103/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-API/ CPR-20-13-103/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-FOL/ CPR-20-15-102/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-ESL/ CPR-20-13-011/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-ESL/ CPR-20-13-011/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-ESL/ CPR-20-13-011/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-FOL/ CPR-20-15-102/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-FOL/ CPR-20-15-102/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-FOL/ CPR-20-15-102/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-FOL/ CPR-20-15-102/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-I2/ CPR-20-13-014/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-I2/ CPR-20-13-014/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-I2/ CPR-20-13-014/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-I2/ CPR-20-13-014/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IM4/ CPR-20-13-007/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IM4/ CPR-20-13-007/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IM4/ CPR-20-13-007/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IM4/ CPR-20-13-007/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IOM/ CPR-20-13-006/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IOM/ CPR-20-13-006/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IOM/ CPR-20-13-006/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-IOM/ CPR-20-13-006/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-MDI8/ CPR-20-13-015/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-MDI8/ CPR-20-13-015/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-MDI8 / CPR-20-13-015/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-MDI8 / CPR-20-13-015/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O1/ CPR-20-13-013/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O1/ CPR-20-13-013/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O1/ CPR-20-13-013/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O1/ CPR-20-13-013/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O2I4 / CPR-20-13-012 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O2I4 / CPR-20-13-012 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O2I4 / CPR-20-13-012 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-O2I4 / CPR-20-13-012 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-OI3 / CPR-20-13-005/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-OI3 / CPR-20-13-005/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-OI3 / CPR-20-13-005/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-OI3 / CPR-20-13-005/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-REL4 / CPR-20-13-008/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-REL4 / CPR-20-13-008/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-REL4 / CPR-20-13-008/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-REL4 / CPR-20-13-008/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-RGW/ CPR-20-13-010/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-RGW/ CPR-20-13-010/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-RGW/ CPR-20-13-010/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-RGW/ CPR-20-13-010/ RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SBL501 / BX-SBL502 / CPR-20-13-101 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SBL501 / BX-SBL502 / CPR-20-13-101 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SBL501 / BX-SBL502 / CPR-20-13-101 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SBL501 / BX-SBL502 / CPR-20-13-101 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SCU / CPR-20-17-020 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SCU / CPR-20-17-020 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SOL / CPR-20-15-100 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SOL / CPR-20-15-100 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SOL / CPR-20-15-100 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-SOL /BX-SOL-CT / CPR-20-13-100 / DE, EN       04.06.2013
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych BX-UPI KDWU 2/2017 PL 02.01.2017
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-WGW / CPR-20-17-021 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-WGW / CPR-20-17-021 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: BX-WGW / CPR-20-17-021 / RO, EN 04.06.2013
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych dLIST KDWU 1/2018 PL 02.01.2018
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXF / Integral IP CXE / CPR-20-13-002 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXF / Integral IP CXE / CPR-20-13-002 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXF / Integral IP CXE / CPR-20-13-002 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXF / Integral IP CXE / CPR-20-13-002 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP MXF / Integral IP MXE / CPR-20-13-001 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP MXF / Integral IP MXE / CPR-20-13-001 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP MXF / Integral IP MXE / CPR-20-13-001 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP MXF / Integral IP MXE / CPR-20-13-001 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / RO, EN 04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXA / CPR-20-13-003 / DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXA / CPR-20-13-003 / HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXA / CPR-20-13-003 / HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP CXA / CPR-20-13-003 / RO, EN 04.06.2013
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Integral MAP KDWU 1/2017KDWU 3/2017 PL 27.06.2017
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych LKM 593X KDWU 1/2020 PL 02.01.2017
Deklaracja Właściwości Użytkowych: MCP545X / CPR-20-13-300/ DE, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: MCP545X / CPR-20-13-300/ HU, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: MCP545X / CPR-20-13-300/ HR, EN       04.06.2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych: MCP545X / CPR-20-13-300/ RO, EN 04.06.2013
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych SIS-FIRE KDWU 3/2018 PL 08.05.2018
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.