VISOCALL IP.

VISOCALL IP
Platforma komunikacyjna z perspektywą przyszłości.

VISOCALL IP jest nową, zintegrowaną platformą techniczną służącą do komunikacji, organizacji i opieki.

Technologia IP (Internet Protocol) stanowi podstawę Internetu i jest tym samym najszerzej ukierunkowaną na rozwój, platformą technologiczną służącą wszystkim zadaniom komunikacyjnym.

VISOCALL IP stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo eksploatacji i ekonomię. Oczywiste zalety sprawiają, że użytkownicy mogą korzystać z wyraźnej przewagi związanej z wydajnością. Technologia sieciowa IP gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo podczas uszkodzenia oraz permanentną dostępność systemu. W wydzielonej sieci  VISOCALL IP współpracuje poprzez interfejsy z  innymi systemami np. centralami sygnalizacji pożarowej, serwerami alarmów, systemami rozliczeniowymi, systemami lokalizacji, centralami telefonicznymi, instalacjami DECT, Pager itp.


System kompletny i w pełni otwarty.

W swojej podstawowej strukturze VISOCALL IP spełnia wszystkie istotne funkcje systemu przyzywowego i komunikacji, telefonii IP, systemu kart chip, połączeń głosowych, sieci Intranet i Internet dostępnych dla personelu i pacjentów. Ponadto VISOCALL IP przygotowywany jest również do strumieniowej transmisji video. Struktura systemu IP może być również łączona z innymi urządzeniami bazującymi na technologii IP.


Pełna kompatybilność wstecz - zaleta serwisowa.

Wszystkie zainstalowane dotychczas systemy VISOCALL PLUS i VISOCALL MP2 mogą zostać w pełni zintegrowane z nową, bazującą na standardzie IP platformą komunikacyjną.


Odciążenie personelu

VISOCALL IP wspomaga Państwa personel pod wieloma względami: pacjenci są bardziej samodzielni, mogąc obsługiwać bezpośrednio z łóżka urządzenia pomocnicze tj. oświetlenie, zintegrowany telefon, podłączenie do Internetu itp.

Odporne na usterki urządzenia, samo wypinające wtyczki, przejrzyste wyświetlacze i czytelne informacje zawierający nazwy własne pomieszczeń, zapewniając szybką pomoc i wysoki komfort pacjentów.

Alarmy wysyłane przez VISOCALL-IP docierają bezpośrednio do adresata: np. nagłe przywołanie lekarza lub zespołu reanimacji wysłane zostaje na odpowiedni adres, a dzięki temu kompetentna pomoc szybciej dociera do osoby potrzebującej.

Technologia IP otwiera również możliwości integracji z wieloma perspektywicznymi rozwiązaniami, jak np. urządzenia przywoławcze przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących lub niepełnosprawnych.


Certyfikat zgodności z VDE 0834
Certyfikowany zgodnie z VDE 0834

VISOCALL IP spełnia w pełnym zakresie aktualne wymagania normy VDE0834 dla systemów przyzywowych.


Standardowa platforma otwarta na rozwiązania, które przyniesie przyszłość.

Dzięki zastosowaniu standardowej technologii sieciowej, niedrogich podzespołów i standardowego okablowania, VISOCALL IP instalowany jest w niedrogi i łatwy sposób, a zdecentralizowana obsługa urządzeń i oprogramowania minimalizuje koszty serwisu. Eksploatacja dotychczasowych instalacji przebiega w pełni sprawnie: kompatybilność wstecz systemu VISOCALL IP ze wszystkimi instalacjami VISOCALL gwarantuje zgodność z wcześniejszymi inwestycjami.


IP – milionowa niezawodność
IP – sprawdzony miliony razy

IP (Internet Protocol) stanowi podstawę Internetu i jest tym samym najszerszą, ukierunkowaną na rozwój, platform technologiczną służącą wszystkim zadaniom komunikacyjnym. Używając tego protokołu można jednoznacznie zaadresować inteligentne systemy lub układy sieciowe wewnątrz większych sieci i utworzyć bezpieczne połączenia pomiędzy nimi.


Korzyści dla zarządzania i obsługi technicznej

Zastosowanie technologii sieciowej IP oraz urządzeń standardowych w znacznym stopniu zmniejszają koszty montażu. Używanie systemu wymaga jedynie niewielkiej ilości personelu. Koszty serwisowania zostały zredukowane do minimum, a integracja z systemem rozliczeniowym umożliwia dodatkowe przychody bez konieczności zwiększenia zatrudnienia.


Zdalny serwis oszczędza koszty

Elastyczne zarządzanie usterkami w czasie rzeczywistym oraz komfortowe zarządzanie protokołem umożliwiają szybką i efektywną ingerencję. Koszty serwisowe są redukowane do minimum. Centralne wysyłanie oprogramowania firmware i danych konfiguracji, możliwość  zdalnej diagnostyki wszystkich urządzeń począwszy od terminali pacjentów,  przyjazna obsługa, wtykane złącza wszystkich urządzeniach zapewniają znaczne korzyści w zakresie oszczędności kosztów.


Automatycznie wypinające się wtyczki
Samowyłączające wtyczki

Wtyczki urządzeń przyzywowych przy pociągnięciu w dowolnym kierunku zostają automatycznie wyrzucone z modułu gniazda. Chroni to czułe styki sieci LAN i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym - np. wówczas, gdy przesuwane jest łóżko pacjenta.


VISOCALL IP
  • Nowoczesna, zorientowana na przyszłość platforma dla wielu zastosowań
  • Najwyższe bezpieczeństwo i dostępność systemu
  • Antybakteryjna powłoka na elementach obsługi redukująca ryzyko rozprzestrzeniania się zarazków
  • Maksymalna niezawodność, ciągła dostępność i własny system nadzorowania
  • Niższe koszty całej inwestycji, niższe koszty serwisowe

Galeria produktów

Zdjęcia produktów systemu przyzywowego i komunikacji.

Pobrane

Informacja o produkcie


In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.