Instalacje systemów komunikacyjnych w oddziałach objętych kwarantanną

desinfection in quarantine stations

Instalacja systemów komunikacyjnych w szpitalach i oddziałach objętych kwarantanną ma na celu minimalizację osobistych kontaktów.

 

Kryzys związany z COVID-19 postawił przed szpitalami i domami opieki bardzo zróżnicowane i nowe wymagania. Dotychczas wystarczyło zlokalizować miejsca kwarantanny w kilku szpitalach w danym regionie, obecnie jesteśmy zmuszeni do przygotowania takich stref w wielu instytucjach w całym kraju. Niemal każdy szpital stanął przed koniecznością znalezienia rozwiązań podziału głównego budynku na pomieszczenia strefy bezpiecznej i oddziały objęte kwarantanną.

Niemniej ważne jest zachowanie środków ostrożności w kontaktach z pacjentami pozostającymi w izolacji. Do tej pory, w warunkach normalnego funkcjonowania jednostek medycznych, kontakt osobisty personelu z pacjentami był nieodzownym elementem codziennej pracy, niestety obecnie zmniejszenie bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami jest najlepszym rozwiązaniem aby zredukować zakażenie wirusem.


Separacja personelu i pacjentów za pomocą komunikacji głosowej

 

Szpitale, które korzystają już z urządzeń Visocall IP ze zintegrowanymi funkcjami VoIP dostrzegają korzyści z bezpośredniej komunikacji głosowej pomiędzy pacjentami i personelem ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu mogą uniknąć bezpośrednich wizyt przy łóżkach pacjentów bez wyraźnych wskazań. Wszystkie urządzenia Visocall IP oferują komfortową, dyskretną i bezpieczną komunikację bez kontaktu fizycznego. Dotyczy to szczególnie modułów komunikacyjnych w pokojach pielęgniarek oraz pomieszczeniach pacjentów i w salach zabiegowych. Komunikację głosową z każdym z pacjentów można łatwo nawiązać ze wszystkich modułów komunikacyjnych oraz za pomocą terminali personelu.


Funkcje interkomu Visocall IP podczas kwarantanny

Poszczególne pomieszczenia izolacyjne wymagają zamontowania urządzeń do nawiązywania kontaktu z pacjentami lub personelem bez konieczności wchodzenia do poszczególnych pomieszczeń. Tego typu rozwiązania są szczególnie przydatne gdy pacjenci chcieliby porozmawiać z odwiedzającymi ich członkami rodzin, a także w sytuacji gdy personel medyczny potrzebuje skontaktować się z pacjentem aby wyjaśnić sposób leczenia lub po prostu wysłuchać pacjenta. Naprzeciw takim wyzwaniom wychodzi system Visocall IP, który umożliwia łatwą w obsłudze opcję interkomu, za pomocą którego istnieje możliwość bezpośredniej komunikacji głosowej poprzez słuchawkę, która jest zamontowana przy łóżku pacjenta a terminalem w pokoju personelu.

Terminale personelu są programowane w taki sposób jak domofony i mogą być montowane bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia izolatki.

Naciskając zielony przycisk na ekranie dotykowym ustanawiana jest komunikacja głosowa, a osoby spoza obszaru izolacji mogą rozmawiać bezpośrednio z izolowanym pacjentem.

Co ważne dodawanie urządzeń Visocall IP na mniejszych oddziałach objętych kwarantanną można przeprowadzić bez centralnego serwera komunikacyjnego.

Komunikacja pomiędzy pacjentem a personelem medycznym spełnia najwyższy stopień bezpieczeństwa i jest w pełni zgodna z normą DIN VDE 0834.

 


Łatwe czyszczenie i dezynfekcja

Strefy objęte kwarantanną wymagają zachowania wysokiego poziomu higieny. Powierzchnie i przedmioty w izolatkach są narażone na wysokie ryzyko przenoszenia i rozprzestrzeniania zarazków, bakterii. Sprzęt stosowany w obszarach izolacji powinien spełniać określone wymagania mające na celu uniknięcie niepotrzebnych zagrożeń rozprzestrzeniania chorób.

 

Słuchawki Visocall IP są wykonane ze specjalnych plastików z materiału antymikrobiologicznego i pokryte wysokiej jakości poliestrową powłoka z fakturą, dzięki której są mniej podatne na przenoszenie zarazków i drobnoustrojów. Także urządzenia przywoływania pielęgniarek (przeznaczone do użytkowania przez personel) wyposażone są w klawiatury z membraną antymikrobiologiczną, które spełniają te same zadania.

Ponadto urządzenia Visocall IP zaprojektowano bez zbędnych szwów i wystających przycisków lub przetłoczeń, które sprzyjałyby nagromadzaniu się niehigienicznych złogów. Dzięki temu urządzenia można czyścić i dezynfekować za pomocą środków dezynfekujących.

Europejski Interdyscyplinarny Komitet Badań Higieny i Zgodności Wyrobów Medycznych (EICHY) przetestował i zbadał środki dezynfekujące, które można stosować z komponentami systemu Visocall IP. Wyniki tych badań zarejestrowano w bazie danych materiałów zgodności i w niezależnym certyfikacie wydanym przez instytucję zewnętrzną.

Pobrane

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.