Integral Remote

Schrack Seconet jest dostawcą wszelkich niezbędnych komponentów systemowych, od sprzętu po oprogramowanie. W powiązaniu z usługami towarzyszącymi powstaje idealnie dopasowane rozwiązanie kompleksowe.

Kompleksowy pakiet Integral Remote idealnie dopasowuje się do wszelkich potrzeb i umożliwia dostęp za pomocą wszystkich dostępnych platform, od komputera po tablet.


S2service Connect
S2service Connect

 

Nasza usługa aplikacji internetowej umożliwia zabezpieczone dwukierunkowe połączenie pomiędzy zabezpieczonymi urządzeniami oraz różnymi interfejsami użytkownika za pośrednictwem Internetu. Służy ona do protokołowania zdarzeń oraz zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. 


Integral Remote Notification
Integral Remote Notification

Integral Remote dostarcza w czasie rzeczywistym za pomocą usługi aktywnych powiadomień błyskawicznie i bezpiecznie szczegółowe informacje do indywidualnie wyznaczonych osób, nawet jeśli aplikacje nie są aktywne. Wszystkie zdarzenia są natychmiast widoczne. Dzięki temu upoważnione osoby mają możliwość do szybkiego wdrożenia prawidłowych działań, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują.


Integral Remote Control
Integral Remote Control

Integral Remote Control umożliwia odczytywanie danych oraz obsługę zabezpieczonych urządzeń. Dlatego możliwe jest przesyłanie komunikatów stanu i alarmowych oraz błyskawiczny i bezpieczny zdalny dostęp. Za pomocą lokalizacji położenia możliwa jest dodatkowo obsługa ograniczona na określonym obszarze oraz zabezpieczona zaszyfrowaną komunikacją, aby nie miał do niej dostępu nikt nieuprawniony.


Integral Mobile dostępny jest w sklepach z aplikacjami na wszystkie mobilne urządzenia końcowe. Integralna przeglądarka internetowa otwierana jest przez URL. Szybki dostęp do obydwu platform jest możliwy za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła.

Można tu pobrać bezpośrednio mobilną aplikację lub przetestować ją, klikając na URL integralnej przeglądarki internetowej. Należy przy tym używać ustalonych danych dostępowych.

www.s2service.com/auth

Dane dostępowe
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: demo
Integralny pulpit jest dostępny tylko wówczas, gdy podłączony jest zarejestrowany, indywidualnie przyporządkowany klucz sprzętowy USB. W przypadku utraty lub kradzieży klucz sprzętowy zostaje natychmiast zablokowany.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.