Integral Remote

 

Kompleksowy pakiet Integral Remote idealnie dopasowuje się do wszelkich potrzeb i umożliwia dostęp za pomocą wszystkich dostępnych platform, od komputera po tablet.

Schrack Seconet jest dostawcą wszelkich niezbędnych komponentów systemowych, od sprzętu po oprogramowanie. W powiązaniu z usługami towarzyszącymi powstaje idealnie dopasowane rozwiązanie kompleksowe. 

Wymienione poniżej rozwiązania mogą być oparte na certyfikowanej (pod względem bezpieczeństwa) platformie chmurowej producenta S2Service, która umożliwia zestawienie bezpiecznych połączeń z wykorzystaniem tuneli VPN pomiędzy aplikacjami a nadzorowanymi obiektami. Wszystkie routery pracują
w chmurze S2Service i są zarządzane przez producenta, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W pakiecie zdalnego dostępu zostały zaimplementowane zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa połączenia aplikacji z SSP, zapewniające ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz przypadkowym wpływem na sposób działania krytycznych elementów instalacji. Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa uwzględnia kryteria obowiązujących norm i wytycznych.
W zależności od wymagań można tworzyć dowolną liczbę użytkowników zdalnych z możliwością przypisywania im określonych funkcji i sposobów autoryzacji. Poziom bezpieczeństwa może być indywidualnie ustawiony dla każdego użytkownika, a jego dane i hasłach są zapisane w sposób zaszyfrowany w CSP – ich zmiana jest możliwa tylko poprzez przeprogramowanie systemu przez autoryzowany personel. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa może być zastosowana autoryzacja dwustopniowa w przypadku potrzeby wykonywania zdalnych operacji na elementach SSP. Funkcjonuje to w następujący sposób:
po zalogowaniu się do systemu poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła zdalny operator ma dostęp tylko do informacji o aktualnym stanie systemu.
Aby móc obsługiwać system, musi uzyskać pozwolenie od personelu ochrony obiektu, który zdalnie autoryzuje połączenie z poziomu panelu obsługi centrali Integral IP.

W uzupełnieniu do przedstawionych rozwiązań należy wspomnieć o funkcjach podstawowych systemu Integral IP w zakresie możliwości elastycznego sieciowania i zarządzania instalacjami (obiektami) rozproszonych
z wykorzystaniem sieci Integral WAN oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE. Rozwiązania te pozwalają na bezpieczne, centralne zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym. Istnieje możliwość wdrożenia w istniejących oraz nowych projektach.

 

Aplikacja Integral Mobile jest dostępne w sklepie App Store dla wszystkich urządzeń mobilnych. Integral Browser otwiera się poprzez link URL. Szybki dostęp do obu platform jest możliwy poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Możesz pobrać mobilną aplikację używając ikon odpowiadającego systemu lub przetestować Integral Browser poprzez kliknięcie w link poniżej. Proszę używać podanych danych logowania.

www.s2service.com/auth

 

Dane logowania
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: demo
Integral Desktop działa jedynie po rejestracji i po podłączeniu do USB przypisanego klucza. Klucz USB zostanie natychmiastowo zablokowany w przypadku utraty lub kradzieży.

Integral Application Center

Pakiet przeznaczony dla programistów i instalatorów systemu Integral IP.

Integral Application Center

Integral Desktop

Przeznaczony do obsługi oraz nadzorowania instalacji ...

Integral Desktop

Przeznaczony do obsługi oraz nadzorowania instalacji na komputerach stacjonarnych.

Integral Mobile/Integral Browser

Przeznaczone do zdalnego nadzorowania i obsługi instalacji sygnalizacji pożarowej ...

Integral Mobile/Integral Browser

Przeznaczone do zdalnego nadzorowania i obsługi instalacji sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Integral Message

Przeznaczony do zdalnego nadzorowania wielu niezależnych instalacji ...

Integral Message

Przeznaczony do zdalnego nadzorowania wielu niezależnych instalacji sygnalizacji pożarowej Integral IP podłączonych do serwera systemu, który wraz ze stanowiskami operatorskimi stanowi centrum nadzoru.

Integral Mail

Umożliwia wysyłanie e-maili bezpośrednio z centrali SSP.

Integral Mail
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.