Moduły sterujące X-LINE.

Moduły sterujące X-LINE
Moduły sterujące X-LINE.
Moduły sterujące X-LINE

Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3

posiada jedno wyjście przekaźnikowe z programowalnym położeniem „fail-safe”, dwa wejścia do kontroli styków bezpotencjałowych i jedno wyjście z separacją galwaniczną (optoizolator) do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł posiada wbudowany izolator zwarć i używany jest także do podłączenia czujek specjalnych do techniki pętli dozorowych.

 

Moduł wyjścia nadzorowanego BX-OIM

służy do nadzorowanego sterowania urządzeń, które zasilane są z zewnętrznego źródła napięcia (np. syreny itp.) Posiada odporne na zwarcie wyjście nadzorowane oraz separowane galwanicznie wejście.

 

Moduł wejścia/wyjścia BX-O2I4

posiada dwa bezpotencjałowe bistabilne wyjścia przekaźnikowe do sterowania odbiorami o maks. poborze prądu 2A i maks. napięciu 230V (maks. 60 W) oraz 4 wejścia do nadzorowania zestyków bezpotencjałowych.

 

 

Moduł wyjścia BX-O1

posiada jedno bezpotencjałowe, bistabilne wyjście przekaźnikowe do sterowania odbiorami o maks. poborze prądu 2A i maks. napięciu 230V (maks 60 W). Wyjście posiada programowalne położenie „fail-safe’ w przypadku uszkodzenia zasilania na pętli.

 

Moduł wejścia BX-AIM

służy do podłączenia detektorów konwencjonalnych do techniki X-LINE, wzgl. służy jako interfejs do podłączenia elementów pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem. Posiada jedno wejście nadzorowane, wyjście dla równoległego wskaźnika zadziałania.

 

Moduł wejść nadzorowanych BX-IM4

zawiera cztery wejścia do kontroli styków bezpotencjałowych w trybie z lub bez nadzorowania. Wejścia przystosowane są do odczytywania informacji o stanach przełączeniowych dłuższych niż 330 ms; tryb pracy jest indywidualnie ustawiany dla każdego wejścia.

 

Moduł wejścia BX-I2

posiada wejście do nadzorowania zestyku bezpotencjałowego i wejście optoizolatora do nadzorowania sygnału napięciowego lub zasilacza zewnętrznego.

 

 

Moduł przekaźnikowy BX-REL4

posiada cztery przekaźniki bezpotencjałowe, każdy z zestykiem przełącznym o programowalnej pozycji „fail-safe”.

 

Czujnik położenia końcowego BX-ESL

służy do monitorowania instalacji tryskaczowych i urządzeń blokujących. Czujnik zawiera barierę optyczną, która wykrywa działanie mechanizmu popychającego.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.