Czujki wielosensorowe z rodziny CUBUS

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X
Interaktywna czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X.

CUBUS MTD 533X może być stosowana jako czujka dymu, ciepła lub jako czujka dualna dymu i ciepła. Jest ona indywidualnie programowana i dostosowywana do warunków otoczenia, w których pracuje. Czujka wykrywa we wczesnym stadium tlące się ogniska pożarów i pożary otwarte, przy czym rozpoznaje i analizuje parametry dymu (wykorzystując zasadę Tyndalla) oraz ciepła (zasada sensora NTC). Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CUBUS Nivellierung, detektor stale nadzoruje warunki atmosferyczne takie jak temperatura bezwzględna, względny przyrost temperatury i przejrzystość powietrza. Bazując na tych parametrach dobierana jest optymalna czułość oraz parametry dla każdego obszaru, który czujka nadzoruje – w ten sposób czujka odporna jest na kosztowne alarmy fałszywe.

 

• alarm pożarowy po wykryciu dymu lub wzroście temperatury lub po wykryciu dymu i wzrostu temperatury

• poziom czułości oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie z normą EN 54

• wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskazania alarmu

• sygnalizacja stanu przedalarmowego przy 50% oraz przy 75% progu alarmowym

• 2 - stopniowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia

• automatyczna regulacja progu zadziałania kompensująca wpływ otoczenia

• filtr alarmów eliminujący występowanie alarmów fałszywych

• analiza dymu wspierana funkcją analizy temperatury

• ocena wielkości pożaru za pomocą algorytmu oprogramowania

• wskazanie alarmu za pomocą diody LED widocznej w promieniu 360°

• możliwość odłączenia poszczególnych czujek

• zintegrowany izolator zwarć

• możliwość odczytu całkowitego czasu pracy na obiekcie i poziomu zanieczyszczenia

 

Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła, CO) CUBUS CMD 533X.

Zadaniem najnowszej wielosensorowej czujki z rodziny CUBUS jest wykrywanie  i niezwłoczne alarmowanie nie tylko w przypadku wykrycia wzrostu stężenia dymu lub ciepła, lecz również analizy stężenia tlenku węgla CO. Dodatkowo, czujka może generować alarm  techniczny w przypadku wykrycia przekroczenia bezpiecznego, dopuszczalnego stężenia tlenku węgla
w powietrzu zgodnie z EN 50291-1. 

Interaktywna, wielosensorowa czujka CUBUS CMD 533X (TF1-TF9) to inteligentny detektor najnowszej generacji wykrywający pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy  dymu (zasada Tyndalla), ciepła (czujnik NTC) oraz tlenku węgla CO (czujnik elektrochemiczny). Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych X-LINE, posiada także dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jeżeli zaistnieje potrzeba, można wykorzystać funkcję prealarmu. Aby skompensować wpływ zmieniających się warunków środowiskowych, czujka stale dopasowuje się do warunków otoczenia, w którym pracuje dzięki zastosowaniu innowacyjnej  technologii automatycznego  dostosowania czułości CUBUS+ (detekcja dymu wspierana przez detektor ciepła i CO). Charakterystyka pożarowa zgodnie z EN54 i alarm techniczny CO mogą być aktywowane niezależnie. Nastawiany alarm techniczny zgodnie z EN 50291-1 od 20 do 320 ppm. Zgodność  z normami: EN54-5, EN54-7, EN 54-17, EN54-26, EN54-29, EN54-30 & EN54-31. Czas eksploatacji czujnika 8 lat, dostępna od 2014 r.

 

  1. Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła) z sygnalizatorem akustycznym/głosowym MTD 533X-S/SP.

Czujka wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia
i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu (zasada Tyndalla) oraz ciepła (czujnik NTC). Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych X-LINE
i może być zastosowana jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu/ciepła. Zintegrowany sygnalizator akustyczny i głosowy spełniają wymogi normy EN54-3 (sygnalizator głosowy z 12 komunikatami w różnych językach, synchronizowane wyjście sygnału akustycznego). Dostępne są 4 tony: DIN, Slow Whoop, Sweden i ton ciągły oraz 3 poziomy natężenia dźwięku:92dB (wysoki), 81dB (średni) i 69dB (niski). Detektor posiada również dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne, w zależności od potrzeb można wykorzystać także funkcję prealarmu. Dzięki zastosowanej technice interaktywnego działania CUBUS Nivellierung, czujka stale dopasowuje się do swojego otoczenia. MTD 533X-S/SP jest wyposażona w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwy w obwodzie zapewnia szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że wszystkie elementy pętli dozorowej w pełni zachowują swoje funkcje. Zgodność z normami: EN54-5, EN54-7, EN 54-17 & EN54-29. Dostępna od 2014 r.

 

 

 

 

Galeria produktów

Produkty z rodziny CUBUS
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.