Opis ogólny systemu

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS®-APROSYS jest systemem rozgłaszania przewodowego, wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia w celu szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się na zagrożonych obszarach do ewakuacji bądź innego zorganizowanego działania. Do alarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych.

APS®-APROSYS umożliwia nadawanie komunikatów alarmowych z pamięci cyfrowej. Są one kierowane do wybranych stref lub do wszystkich stref jednocześnie – zgodnie z wymaganiami scenariusza pożarowego.

Programowalny układ priorytetów pozwala na używanie systemu APS®-APROSYS również jako zwykłego systemu nagłośnienia typu „Public Address” (PA).

W przypadku wystąpienia zagrożenia wszystkie funkcje niezwiązane z alarmowaniem zostają automatycznie wyłączone.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

APS®-APROSYS

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

System rozgłaszania przewodowego, wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia w celu szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się na zagrożonych obszarach do ewakuacji bądź innego zorganizowanego działania.

Głośniki do systemów DSO

Głośniki do DSO

Certyfikowane głośniki na zgodność z normą PN-EN 54-24 oraz posiadające krajowe świadectwa dopuszczenia.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.