Odpowiedzialność / Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Stan na: maj 2018

1.            Ogólne

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszej stronie i zainteresowania ofertą usług firmy Schrack Seconet AG. Szczególnie zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych. Przetwarzamy dane wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy (RODO, ustawa o telekomunikacji z 2003 roku). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje dotyczące najważniejszych aspektów w zakresie przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

2.            Czym są dane osobowe?

 Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które identyfikują lub prowadzą do identyfikacji osoby fizycznej (tzw. osoby zainteresowanej).

  1. 3.            Jakie dane są gromadzone od osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z niej oraz w jaki sposób są one przetwarzane?

Dane dostępowe podczas korzystania z naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka przesyła dane techniczne, które są automatycznie protokołowane przez nasz serwer internetowy (dziennik serwera / plik dziennika). W przypadku protokołowanych danych chodzi głównie o:

  • identyfikator przeglądarki;
  • datę i godzinę wywołania naszej strony internetowej;
  • adres IP, na który dostarczana jest strona;
  • adres strony internetowej, z której dokonano przejścia na naszą stronę internetową;
  • strony internetowe, które były u nas odwiedzane.

Dziennik serwera jest używany wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwera internetowego. Dzienniki serwera starsze niż 6 miesięcy są każdorazowo automatycznie usuwane.

 

Nawiązywanie kontaktu

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty e-mail, przekazane dane są przechowywane przez okres sześciu miesięcy w celu przetworzenia zapytań oraz na wypadek pytań uzupełniających. Dane te nie są dalej przekazywane bez Państwa zgody.

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego można ubiegać się o miejsca pracy lub zgłosić chęć podjęcia zatrudnienia na niezgłoszonej jeszcze pozycji. Wymagamy podania tylko tych danych, które są konieczne do zaoferowania naszych usług.

W obszarze logowania klienci lub partnerzy otrzymują zewnętrzny dostęp do wybranych danych i programów. Warunkiem korzystania z nich jest udostępnienie Państwu takiego dostępu przez nas.

Zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania i przechowywania podanych danych w przypadku powstania takiego obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w związku z wymogami administracyjnymi lub prawnymi.

 

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które są zapisywane przy pomocy przeglądarki na urządzeniu końcowym. Nie wyrządzają one żadnych szkód.

Używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej i spełnienia potrzeb naszych użytkowników, jak również optymalizacji naszych reklam. Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Umożliwiają nam one ponowne rozpoznanie danej przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie na stronie.

Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową wyświetlany jest baner z prośbą o wyrażenie zgody na używanie plików cookie. Jeśli wyrażono zgodę przez kliknięcie przycisku „Rozumiem”, pliki cookie zostaną zapisane na Państwa urządzeniu końcowym i dopóki będą się tam znajdować, baner nie będzie ponownie wyświetlany. Później lub po usunięciu plików cookie baner zostanie ponownie wyświetlony podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej w celu ponownego wyrażenia zgody.

Mają Państwo możliwość tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby pliki cookie nie były w ogóle zapisywane lub aby przeglądarka internetowa za każdym razem je usuwała. Może to ograniczyć funkcje lub zmniejszyć łatwość obsługi naszej strony internetowej.

 

Analiza strony internetowej / narzędzie oceny

Nasza strona internetowa używa funkcji Google Analytics – usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google“). W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie Google Analytics korzysta z plików cookie, które pozwalają analizować korzystanie ze strony internetowej. Wywołane w ten sposób dane są przekazywane na serwer usługodawcy („Google”) w USA lub w innym kraju poza Unią Europejską.

Google Analytics gromadzi i analizuje następujące informacje: adres IP (skrócony), przeglądarka internetowa, kraj, rodzaj urządzenia, model urządzenia, usługodawca, rozdzielczość ekranu, czas pozostawania na stronie internetowej, języki, system operacyjny, strony odwiedzone na naszej stronie internetowej.

Wyniki są nam dostarczane w formie zanonimizowanej i wykorzystujemy je do zoptymalizowania naszej strony internetowej i usług, jak również jako podstawę do wyświetlania reklam. Rejestrowany jest adres IP, jednak aktywowaliśmy oferowaną przez Google funkcję anonimizowania adresów IP, dzięki czemu Google zapisuje adres IP jedynie w formie skróconej. W ten sposób możliwe jest tylko ich przybliżone zlokalizowanie.

Mogą Państwo w dowolnej chwili uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych przez Google: poprzez zablokowanie plików cookie w przeglądarce internetowej lub pobierając i instalując przygotowane przez Google wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Dalsze informacje dotyczące Google Analytics można znaleźć w Warunkach Google Analytics (https://www.google.de/analytics/terms/de.html) w Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) oraz w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

 

 

Newsletter

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisać się do newslettera. W związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie newslettera do jego wysyłania wykorzystujemy dobrowolnie podane dane osobowe (adres e-mail, zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, język, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu).

Po zapisaniu się do newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację.

Można zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie. Wystarczy przesłać rezygnację z poleceniem „UNSUBSCRIBE” w temacie na następujący adres e-mail: newsletter@schrack-seconet.com. Dane związane z wysyłką newslettera zostaną natychmiast usunięte z naszego systemu.Używanie linków zewnętrznych

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się linki do stron internetowych innych, niepowiązanych z nami, stron trzecich, które używają własnych plików cookie. W szczególności korzystamy z linków do sieci społecznościowych (np. serwisu YouTube). Po kliknięciu przez użytkownika takiego linku nie mamy już wpływu na gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie danych przekazanych stronom trzecim w wyniku kliknięcia, jako że w sposób oczywisty nie mamy kontroli nad zachowaniem strony trzeciej. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych przez strony trzecie. Prosimy zapoznać się z informacjami danej strony trzeciej dotyczącymi celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania oraz wykorzystania danych, jak również możliwych ustawień w zakresie ochrony swojej prywatności (np. serwis YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/)

 

  1. 4.            W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane?

Zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej, protokołowane dane (dane dostępowe) będą, ze względu na nasz uzasadniony interes, przetwarzane na ocenę statystyczną w celu prowadzenia strony internetowej (obsługa, bezpieczeństwo, optymalizacja).

Dane podane do celów przekazywania pytań czy opinii są przetwarzane w celu przetworzenia takich zapytań, jak również w przypadku pytań uzupełniających.

Dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie za dodatkową zgodą.

5.            Czy podane dane są przekazywane dalej?

W określonych przypadkach możemy być zobowiązani przez przepisy prawa do przekazania danych wnioskującym o to organom państwowym lub sądom. Poza tym nie przekazujemy danych żadnym stronom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

6.            Jak bezpieczne są u nas Państwa dane?

Robimy, co w naszej mocy, aby podczas wizyty na naszej stronie zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszego systemu IT jest adekwatne do aktualnego stan techniki.

7.            Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Od czasu do czasu mogą być konieczne zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, na przykład w związku z dalszym rozwijaniem naszej strony internetowej lub wymogami prawnymi. Zastrzegamy wiec sobie prawo do wprowadzania zmian w oświadczeniu o ochronie danych w dowolnym momencie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tego oświadczenia.


  1. 8.            Jakie prawa przysługują Państwu jako osobie zainteresowanej?

Zasadniczo przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia, odwołania zgody i wnoszenia sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych. Jeśli uważają Państwo, że proces przetwarzania Państwa danych narusza prawo ochrony danych lub jeśli Państwa wymagania dotyczące ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, można złożyć skargę do organu nadzoru. W Austrii jest to Organ ochrony danych (Datenschutzbehörde).


Można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych kontaktowych:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: office@schrack-seconet.com

Dane kontaktowe naszego zespołu ds. ochrony danych:

SCHRACK SECONET AG
Zespół ds. ochrony danych zH
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: datenschutz@schrack-seconet.com


Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności Schrack Seconet SG za korzystanie z obsługiwanej przez firmę platformy internetowej pod adresem www.schrack-seconet.com i związanych z nią usług:


1. Treść oferty internetowej

Schrack Seconet AG nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności czy jakości przedstawionych informacji. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Schrack Seconet AG, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez korzystanie lub niekorzystanie z dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, chyba że wynikają z udowodnionego celowego działania lub rażącego zaniedbania Schrack Seconet. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Schrack Seconet AG zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, usuwania lub publikowania okresowo lub ostatecznie części stron lub całej oferty bez oddzielnego zawiadomienia.


2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odsyłania na strony internetowe stron trzecich („hiperlinki”), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności firmy Schrack Seconet AG, obowiązek przyjęcia odpowiedzialności będzie miał miejsce tylko wówczas, gdy firma Schrack Seconet AG miała wiedzę i możliwości techniczne, by uniknąć publikacji bezprawnych treści. Schrack Seconet AG niniejszym wyraźnie deklaruje, że w chwili publikowania linku na linkowanej stronie nie znajdowały się żadne możliwe do stwierdzenia nielegalne treści. Schrack Seconet AG nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron W związku z tym firma wyraźnie odcina się od wszystkich treści wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po publikacji linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odsyłaczy w ramach własnej oferty internetowej, a także do zewnętrznych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych dostarczanych przez Schrack Seconet AG. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, a w szczególności w przypadku szkód wynikających z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie dostawca strony, do której się odwołano, a nie ten, z którego strony użytkownik jest odsyłany do odnośnej publikacji.


3. Prawo autorskie i prawo do znaku towarowego

Schrack Seconet AG stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, do używania grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie lub do używania grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie objętych licencją. Wszystkie logo marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Ze względu na samą tylko wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami stron trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Schrack Seconet AG należą wyłącznie do Schrack Seconet AG. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody firmy Schrack Seconet AG jest zabronione.


4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której należy ta strona. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia są niezgodne z prawem lub niepoprawne, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części dokumentu.

 

Można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych kontaktowych:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: office@schrack-seconet.com


Dane kontaktowe naszego zespołu ds. ochrony danych:

SCHRACK SECONET AG
Zespół ds. ochrony danych zH
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: datenschutz@schrack-seconet.com

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.