Odpowiedzialność / Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Stan na: maj 2018

1.            Ogólne

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszej stronie i zainteresowania ofertą usług firmy Schrack Seconet AG. Szczególnie zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów (RODO, ustawa o telekomunikacji z 2003 roku). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje dotyczące najważniejszych aspektów w zakresie przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej i Państwa praw.

 

2.            Czym są dane osobowe?

 Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które identyfikują lub prowadzą do identyfikacji osoby fizycznej (tzw. osoby zainteresowanej).

 1. 3.            Jakie dane są gromadzone od osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z niej oraz w jaki sposób są one przetwarzane?

Dane dostępowe podczas korzystania z naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka przesyła dane techniczne, które są automatycznie protokołowane przez nasz serwer internetowy (dziennik serwera / plik dziennika). Serwer jest obsługiwany przez dostawcę hostingu na terenie Unii Europejskiej. W przypadku protokołowanych danych chodzi głównie o:

 

 • identyfikator przeglądarki,
 • datę i godzinę wywołania naszej strony internetowej;
 • adres IP, na który dostarczana jest strona;
 • adres strony internetowej, z której dokonano przejścia na naszą stronę internetową;
 • strony internetowe, które były u nas odwiedzane.

Dziennik serwera jest używany wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwera internetowego (diagnostyka, rozpoznawanie nadużyć, ochrona przed próbami włamania). Dostęp do dziennika serwera ma tylko dostawca hostingu, przy czym bez konkretnego powodu nie korzysta z opcji dostępu. Dzienniki serwera starsze niż 6 miesięcy są każdorazowo automatycznie usuwane.

 

Nawiązywanie kontaktu


Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty e-mail, przekazane dane są przechowywane przez okres 6 miesięcy w celu przetworzenia zapytań oraz na wypadek pytań uzupełniających. Dane te nie są dalej przekazywane bez Państwa zgody.

 

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego można ubiegać się o miejsca pracy lub zgłosić chęć podjęcia zatrudnienia na niezgłoszonej jeszcze pozycji. Wymagamy podania tylko tych danych, które są konieczne do zaoferowania naszych usług.

 

W obszarze logowania klienci lub partnerzy otrzymują zewnętrzny dostęp do wybranych danych i programów. Warunkiem korzystania z nich jest utworzenie i udostępnienie Państwu takiego dostępu przez Schrack Seconet AG.

 

Zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania i przechowywania podanych danych w przypadku powstania takiego obowiązku prawnego lub jeżeli będzie to konieczne w związku z wymogami administracyjnymi lub prawnymi

 

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które są zapisywane przy pomocy przeglądarki na urządzeniu końcowym. Nie wyrządzają one żadnych szkód.

 

Używamy plików cookie w celu zarówno ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej i spełnienia potrzeb naszych użytkowników, jak również optymalizacji naszych reklam. Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Umożliwiają nam one ponowne rozpoznanie danej przeglądarki internetowej podczas kolejnej wizyty na stronie.

 

Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową wyświetlany jest baner z prośbą o wyrażenie zgody na używanie plików cookie. Jeśli wyrażono zgodę przez kliknięcie przycisku „Rozumiem”, pliki cookie zostaną zapisane na Państwa urządzeniu końcowym i dopóki będą się tam znajdować, baner nie będzie ponownie wyświetlany. Po usunięciu plików cookie baner zostanie ponownie wyświetlony podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej w celu ponownego wyrażenia zgody.

 

Mają Państwo możliwość dokonania takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby pliki cookie nie były w ogóle zapisywane lub aby przeglądarka internetowa za każdym razem je usuwała. Może to ograniczyć funkcje lub zmniejszyć łatwość obsługi naszej strony internetowej.

 

Analiza strony internetowej / narzędzie oceny

Nasza strona internetowa używa funkcji Google Analytics – usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie Google Analytics gromadzi pliki cookie i na ich podstawie analizuje korzystanie ze strony internetowej. Wywołane w ten sposób dane są przekazywane na serwer usługodawcy („Google”) w USA lub w innym kraju poza Unią Europejską.

 

Google Analytics gromadzi i analizuje następujące informacje: adres IP (skrócony), przeglądarka internetowa, kraj, rodzaj urządzenia, model urządzenia, usługodawca, rozdzielczość ekranu, czas pozostawania na stronie internetowej, języki, system operacyjny, strony odwiedzone na naszej stronie internetowej.

 

Wyniki są nam dostarczane w formie zanonimizowanej i wykorzystujemy je do zoptymalizowania naszych usług i strony internetowej, jak również jako podstawę do wyświetlania reklam. Rejestrowany jest adres IP, jednak aktywowaliśmy oferowaną przez Google funkcję anonimizowania adresów IP, dzięki czemu Google zapisuje adres IP jedynie w formie skróconej. W ten sposób możliwe jest tylko ich przybliżone zlokalizowanie.

 

Mogą Państwo w dowolnej chwili uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych przez Google: poprzez zablokowanie plików cookie w przeglądarce internetowej lub pobierając i instalując przygotowane przez Google wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Dalsze informacje dotyczące Google Analytics można znaleźć w Warunkach Google Analytics (https://www.google.de/analytics/terms/de.html) w Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) oraz w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

 

 

Newsletter

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisać się do newslettera. W związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie newslettera do jego wysyłania wykorzystujemy dobrowolnie podane dane osobowe (adres e-mail, zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, język, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu).

Po zapisaniu się do newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację.

Można zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie. Wystarczy przesłać rezygnację z poleceniem „UNSUBSCRIBE” w temacie na następujący adres e-mail: newsletter@schrack-seconet.com. Dane związane z wysyłką newslettera zostaną natychmiast usunięte z naszego systemu.Używanie linków zewnętrznych

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się linki do stron internetowych innych, niepowiązanych z nami, stron trzecich, które używają własnych plików cookie. W szczególności korzystamy z linków do sieci społecznościowych (np. serwisu YouTube). Po kliknięciu przez użytkownika takiego linku nie mamy już wpływu na gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie danych przekazanych stronom trzecim w wyniku kliknięcia, jako że w sposób oczywisty nie mamy kontroli nad zachowaniem strony trzeciej. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych przez strony trzecie. Prosimy zapoznać się z informacjami danej strony trzeciej dotyczącymi celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania oraz wykorzystania danych, jak również możliwych ustawień w zakresie ochrony swojej prywatności (np. serwis YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/)

 

 1. 4.            W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane?

Zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej, protokołowane dane (dane dostępowe) będą, ze względu na nasz uzasadniony interes, przetwarzane na ocenę statystyczną w celu prowadzenia strony internetowej (obsługa, bezpieczeństwo, optymalizacja).

Dane podane do celów przekazywania pytań czy opinii są przetwarzane w celu przetworzenia takich zapytań, jak również w przypadku pytań uzupełniających.

Dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie za dodatkową zgodą.

5.            Czy podane dane są przekazywane dalej?

W określonych przypadkach możemy być zobowiązani przez przepisy prawa do przekazania danych wnioskującym o to organom państwowym lub sądom. Poza tym nie przekazujemy danych żadnym stronom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

6.            Jak bezpieczne są u nas Państwa dane?

Robimy, co w naszej mocy, aby podczas wizyty na naszej stronie zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszego systemu IT jest adekwatne do aktualnego stan techniki.

7.            Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Od czasu do czasu mogą być konieczne zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, na przykład w związku z dalszym rozwijaniem naszej strony internetowej lub wymogami prawnymi. Zastrzegamy wiec sobie prawo do wprowadzania zmian w oświadczeniu o ochronie danych w dowolnym momencie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tego oświadczenia.


 1. 8.            Jakie prawa przysługują Państwu jako osobie zainteresowanej?

Zasadniczo przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia, odwołania zgody i wnoszenia sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych. Jeśli uważają Państwo, że proces przetwarzania Państwa danych narusza prawo ochrony danych lub jeśli Państwa wymagania dotyczące ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, można złożyć skargę do organu nadzoru. W Austrii jest to Organ ochrony danych (Datenschutzbehörde).


Można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych kontaktowych:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: office@schrack-seconet.com

Dane kontaktowe naszego zespołu ds. ochrony danych:

SCHRACK SECONET AG
Zespół ds. ochrony danych zH
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: datenschutz@schrack-seconet.com


Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności Schrack Seconet SG za korzystanie z obsługiwanej przez firmę platformy internetowej pod adresem www.schrack-seconet.com i związanych z nią usług:


1. Treść oferty internetowej

Schrack Seconet AG nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności czy jakości przedstawionych informacji. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Schrack Seconet AG, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez korzystanie lub niekorzystanie z dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, chyba że wynikają z udowodnionego celowego działania lub rażącego zaniedbania Schrack Seconet. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Schrack Seconet AG zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, usuwania lub publikowania okresowo lub ostatecznie części stron lub całej oferty bez oddzielnego zawiadomienia.


2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odsyłania na strony internetowe stron trzecich („hiperlinki”), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności firmy Schrack Seconet AG, obowiązek przyjęcia odpowiedzialności będzie miał miejsce tylko wówczas, gdy firma Schrack Seconet AG miała wiedzę i możliwości techniczne, by uniknąć publikacji bezprawnych treści. Schrack Seconet AG niniejszym wyraźnie deklaruje, że w chwili publikowania linku na linkowanej stronie nie znajdowały się żadne możliwe do stwierdzenia nielegalne treści. Schrack Seconet AG nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron W związku z tym firma wyraźnie odcina się od wszystkich treści wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po publikacji linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odsyłaczy w ramach własnej oferty internetowej, a także do zewnętrznych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych dostarczanych przez Schrack Seconet AG. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, a w szczególności w przypadku szkód wynikających z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie dostawca strony, do której się odwołano, a nie ten, z którego strony użytkownik jest odsyłany do odnośnej publikacji.


3. Prawo autorskie i prawo do znaku towarowego

Schrack Seconet AG stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, do używania grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie lub do używania grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie objętych licencją. Wszystkie logo marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Ze względu na samą tylko wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami stron trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Schrack Seconet AG należą wyłącznie do Schrack Seconet AG. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody firmy Schrack Seconet AG jest zabronione.


4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której należy ta strona. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia są niezgodne z prawem lub niepoprawne, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części dokumentu.

 

Można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych kontaktowych:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: office@schrack-seconet.com


Dane kontaktowe naszego zespołu ds. ochrony danych:

SCHRACK SECONET AG
Zespół ds. ochrony danych zH
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Numer telefonu: +43 1 81157
Adres e-mail: datenschutz@schrack-seconet.com


Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawcą i Administratorem danych jest Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Adama Branickiego 15 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000099387, NIP: 527-213-97-20, REGON: 013053035. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności w niektórych miejscach dokumentu termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracji do stref partnera i projektanta na schrack-seconet.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Schrack Seconet Polska Sp. o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, w strefie projektanta lub partnera, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, którą reprezentujesz i jeżeli tego chcesz – telefoniczny numer kontaktowy
 2. Schrack Seconet Polska Sp. o.o.  jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na szkolenia poprzez elektroniczny system rezerwacji miejsc i terminów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:

a)      Na urządzeniach i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b)      zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c)      w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i tradycyjną,

d)      w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a których przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wyrażona została zgoda na marketing bezpośredni – np. wysyłanie zaproszeń na szkolenia lub informacji technicznych
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie w celu weryfikacji dostępu do stref logowania
 1. Każda osoba, o której danych mowa wyżej, ma prawo dostępu do tych danych, prawo sprzeciwu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi na administratora danych do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Schrack Seconet Polska Sp. z o.o., jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@schrack-seconet.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko i wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na mocy prawa i stosownych, aktualnie obowiązujących przepisów.

 

§3. Pliki cookies

 1. Witryny  schrack-seconet.com oraz schrack-seconet.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.