Pomoc i kontakt
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

ul.Adama Branckiego 15
02-972 Warszawa
+48 22 3300620
warszawa@schrack-seconet.pl

Pokaż wszystkie lokalizacje

Wsparcie dla naszych klientów

LINIA WSPARCIA TECHNICZNEGO
+48 22 2906829

Support international
Formularz kontaktowy

Trybunał Konstytucyjny


O projekcie

Sankt Petersburg jest często nazywany północną lub drugą stolicą Rosji. W 2008 roku najwyższy organ władzy ustawodawczej Rosji – Trybunał Konstytucyjny – został przeniesiony z Moskwy do Sankt Petersburga do historycznego kompleksu czterech budynków (Senat i Synod), którego początki sięgają czasów cara Piotra Wielkiego. Senat był najwyższą władzą ustawodawczą i administracyjną, a Synod był najwyższym organem w rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, wprowadzonym przez Piotra Wielkiego w miejsce patriarchatu.

O rozwiązaniu

Ponieważ te cztery budynki są zabytkami wpisanymi na listę zabytków, wymagane było pozwolenie Ministerstwa Kultury, aby móc zaplanować inteligentne i elastyczne rozwiązanie systemowe do realizacji systemów sygnalizacji pożaru. Wspierany przez wieloletnią rosyjską firmę partnerską, Schrack Seconet podjął się tego krytycznego zadania. Wśród elementów tej nowoczesnej koncepcji alarmu przeciwpożarowego znajduje się sześć central sygnalizacji pożaru typu Integral, 1000 czujek wieloczujnikowych i ponad 400 modułów wejść/wyjść, które sterują systemami gaśniczymi i wentylacyjnymi. Źródła pożarów są wykrywane szybko i absolutnie niezawodnie, a w przypadku alarmów wydawane są odpowiednie polecenia kontrolne dla systemów gaśniczych, zasysających dym i ostrzegawczych. Rosyjski Trybunał Konstytucyjny posiada również rozbudowany system ochrony dóbr materialnych, baz danych i ludzi przed niebezpieczeństwem pożaru.

Trybunał Konstytucyjny
Sankt Petersburg, Rosja
historyczny

Więcej odniesień

Wybrane referencje w oparciu o Twoje zainteresowania

PL