Spotkanie Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce.

.

 

Informacja Prasowa

 

Schrack Seconet Polska Sp. o. o. organizuje każdego roku spotkanie swoich partnerów biznesowych reprezentujących firmę na terenie kraju. Tegoroczna edycja odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 05 – 06 marca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szczebla zarządzającego z kilkudziesięciu firm z całego kraju ściśle współpracujących z producentem.

 

Spotkania Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet Polska mają już swoją długoletnią tradycję i na celu przede wszystkim wspólne opracowywanie strategii działania na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat
by Schrack Seconet, w jeszcze bardziej profesjonalny sposób, mogła zapewniać swoim klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm partnerskich -  członków szczebla zarządzającego. Oprócz prezentacji przygotowanych przez zespół Schrack Seconet, dotyczących m.in. analizy rynku, nowości produktowych oraz działań marketingowych, najważniejszym punktem spotkania była dyskusja, dotycząca wspólnej działalności na rynku systemów bezpieczeństwa w Polsce, kształtu i przyszłości branży w ogóle.

Firma Schrack Seconet, podsumowując wyniki i działania ubiegłoroczne, przyznała tytuł Partnera Roku firmie: RS-System Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za najlepszy wynik w sprzedaży systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet
w roku 2014 oraz wysoką jakość usług.

W roku 2013 znacznej modyfikacji uległa struktura Partnerów Schrack Seconet w Polsce. Wyróżniono wtedy trzy grupy kompetencyjne: Autoryzowanych Partnerów Wiodących, Autoryzowanych Partnerów oraz Partnerów Handlowych.
W dalszym ciągu podstawowym statusem pozostał Autoryzowany Partner, jednak z tego grona zostały wyróżnione firmy, spełniające najbardziej restrykcyjne warunki autoryzacji. Przedsiębiorstwa te tworzą dziś grupę Autoryzowanych Partnerów Wiodących. Statusy autoryzacji przyznawane są przez producenta na dwa lata, dlatego rok 2014 zakończono weryfikacją wszystkich firm z grona Partnerów oraz aktualizacją uprawnień dla inżynierów zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Lista firm Partnerskich z początkiem roku 2015 uległa modyfikacji. Kilka przedsiębiorstw, dzięki wysokiej jakości współpracy, bardzo dobrej kondycji finansowej, pozytywnym wynikom regularnych audytów producenta, wysoce wykwalifikowanej kadrze specjalistów, bogatej liście referencyjnej zrealizowanych wspólnie obiektów zmieniło swój dotychczasowy status na wyższy. Do grona Autoryzowanych Partnerów Wiodących dołączyły dwie firmy: ALKAM System Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy oraz DEKK Fire Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie.  
Obecnie w tym elitarnym gronie znajduje się 15 firm partnerskich:
01 Partner Sp. z o.o., Alkam System Sp. z o. o. , DEKK Fire Solutions Sp. z o. o., Elektro A-Z Sp. z o. o., Insap Sp. z o. o. , Izotop Service Sp. z o.o., Johnson Controls International Sp. z o. o., PUI Megasystem Sp. z o. o., NOMA2 Sp. z o. o., OBIS Cichocki Ślązak Sp. j., OBIS 2 Andrzej Ślązak, PANORAMA-SAP Sp. z o. o., PPHU Tel-Poż-System ISKRA Sp. z o. o., RS-System Sp. z o. o., PHT SUPON Sp. z o.o.

Do grona Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce w roku 2015 dołączyło jedenaście firm, posiadających dotychczas status Partnera Handlowego. Należą do nich: CERBEX Sp. z o. o. z Krosna, Connect Marek Szczygielski z Torunia, Electro Croon Polska Sp. o. o. z Warszawy, ENTEC Solutions Sp. z o. o. Sp. k. z Wrocławia, GMT Sp. z o. o. z Mysłowic, LUMEN Polska Sp. z o. o. z Wrocławia, Microsystem Sp. z o. o. z Sopotu, PHTSPiO SUPON S.A. ze Szczecina, RAJ International W. Wójcik, B. Wójcik s.c. z Wrocławia, UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z Krakowa oraz URKOM Adam Nocoń z Zabrza. Firmy z grona Autoryzowanych Partnerów charakteryzuje również stabilna sytuacja finansowa, wysoka etyka współpracy oraz wykwalifikowani specjaliści. Podobnie jak APW, przedsiębiorstwa te posiadają dostęp do wszelkich szkoleń technicznych, handlowych, pełne uprawnienia instalacyjne oraz możliwość bezpośrednich zakupów u producenta.

Kilku przedsiębiorstwom z grona Autoryzowanych Partnerów w latach 2013 – 2014 nie udało się utrzymać statusu, z początkiem roku 2015 firmy te kontynuują współpracę z producentem na zasadach Partnera Handlowego. Obecnie lista Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet zamyka się w liczbie 27 firm z całego kraju, łącznie (z Autoryzowanymi Partnerami Wiodącymi) cała grupa liczy 42 przedsiębiorstwa.

Firmy, które działają na rynku polskim w obszarze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, wykazują zainteresowanie współpracą i są zainteresowane znalezieniem się w przyszłości w grupie Partnerów Handlowych lub docelowo Autoryzowanych Partnerów  Schrack Seconet w Polsce, rozpoczynają współpracę na warunkach określonych przez producenta (m.in. nie posiadają uprawnień producenta do prowadzenia serwisu gwarancyjnego instalacji wykonanych przez innych APW i AP). Firmy te biorą udział we wstępnym procesie autoryzacji zdobywając doświadczenie w prowadzeniu projektów, instalacji i programowania systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet.  

 

Szczegóły dotyczące nowej polityki sprzedaży oraz zakresu uprawnień każdej z trzech grup partnerów biznesowych Schrack Seconet w Polsce, zamieszczone są tutaj.

 

 

Osoby do kontaktu:

Marta Nowak – Dyrektor Marketingu

marta.nowak@schrack-seconet.pl

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.