PODSUMOWANIE - VIII Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, prowadzącą działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres aktywności Instytutu obejmuje certyfikację wyrobów i usług, badania naukowe, prace rozwojowe, analizy, oceny stanu i ekspertyzy oraz działalność normalizacyjną, publikacją i szkoleniową.

 

Hestia Loss Control (HLC) to firma inżynierska zajmująca się oceną ryzyk ubezpieczeniowych oraz świadczeniem usług z zakresu przeciwdziałania szkodom (loss control service). Spółka wspiera klientów w następujących obszarach:

 • ryzyka ogniowe,
 • ryzyka przerwy w działalności,
 • ryzyka awarii maszyn i urządzeń,
 • bezpieczeństwo cybernetyczne,
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód środowiskowych,
 • bezpieczeństwo flot pojazdów.
 

Niezależny ośrodek doradców i ekspertów, skupiający najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów w zakresie wytycznych projektowania
i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r.
W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • szerzenie wiedzy i postępu technicznego
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów 
 • z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział
  w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych, integracja członków Stowarzyszenia