PODSUMOWANIE - VIII Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.


Kolejna, rekordowa edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy już za nami.

W dniach 23-24 października 2019 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance,

po raz ósmy gościliśmy przedstawicieli branży systemów bezpieczeństwa: inwestorów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców, projektantów, instalatorów oraz pozostałych uczestników rynku. W największym w branży szkoleniu  wzięło udział 570 osób! Równolegle stworzyliśmy możliwość udziału w wydarzeniu tym, którzy nie mogli osobiście pojawić się na miejscu – przez dwa dni była prowadzona transmisja LIVE w Internecie.

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem potwierdza sensowność, a nawet konieczność, organizacji częstszych spotkań merytorycznych w branży systemów bezpieczeństwa. Staramy się sprostać oczekiwaniom rynku, dlatego każdego roku przygotowujemy wiele nowości ‒ dotyczą one zarówno samej organizacji wydarzenia, sposobów komunikacji z uczestnikami (różnorodne formy przekazu), ale przede wszystkim coraz głębszej, dokładniejszej analizy problemów pojawiających się w trakcie projektowania i realizacji obiektów różnego przeznaczenia.

Podczas dwóch dni wykładów merytorycznych, paneli dyskusyjnych oraz pokazów zadziałania urządzeń uczestnicy wydarzenia zapoznali się z aktualnymi zmianami prawnymi, wytycznymi, normami i najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na pokazach zadziałania urządzeń były na bieżąco komentowane przez specjalistów branżowych. Praktyki i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych proponowane przez firmy partnerskie oceniali uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji wydarzenia po raz pierwszy podjęto próbę sformułowania standardu oceny jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
ze szczególnym naciskiem na ocenę efektywności stosowanych technologii

i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skuteczność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.

 

Nowością tegorocznego wydarzenia były dodatkowe sale warsztatowe, w których swoje prezentacje i zajęcia poprowadzili eksperci ds. pożarowych

oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem – na co dzień oceniający zagrożenia i stan przygotowania budynków do minimalizacji skutków zdarzeń kryzysowych

z ramienia firm ubezpieczeniowych. Podczas tych warsztatów poruszane kwestie obejmowały zagadnienia dotyczące odstępstw, analizy przypadków wykraczających poza ramy wytycznych i prawne oraz ocenę skutków zdarzeń kryzysowych z punktu widzenia warunków wypłaty lub wstrzymania odszkodowania za straty. W tym roku warsztaty odbywały się równolegle w 13 salach!

Wprowadziliśmy jeszcze jedną zmianę formuły: zajęcia warsztatowe, kończące obydwa dni wydarzenia, miały charakter sesji pytań i odpowiedzi oraz wymiany poglądów. Były to otwarte panele dyskusyjne, podczas których specjaliści z różnych dziedzin mieli jeszcze więcej możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich kwestie z zakresu prawa, techniki oraz praktyki wykonawczej i użytkowania systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, muzeach itp.

 

W wydarzeniu wzięli udział producenci najważniejszych stosowanych w obiektach budowlanych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, takich jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, DCIM, interkomowych i powiadamiania o zagrożeniach, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym zaświadczeniem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

 Bardzo dziękujemy w imieniu swoim oraz wszystkich tegorocznych Partnerów projektu wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Dziękujemy serdecznie partnerom technologicznym za wielotygodniową, wspólną pracę

nad całokształtem wydarzenia.

Już dziś zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych Ogólnopolskich Dniach Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2020.

Termin IX edycji zostanie ogłoszony już w grudniu 2019 roku!


Zachęcamy również do obejrzenia relacji live z dwóch dni wydarzenia LINK