WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

ARDOR - firma specjalizująca się w opracowywaniu zasad funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach i obiektach inżynierskich, analizach numerycznych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz próbach dymowych
z wykorzystaniem ciepłego dymu w obiektach istniejących. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, zdobyte podczas szkoleń i kursów
w renomowanych ośrodkach zagranicznych takich, jak: University of Greenwich, University of Leeds oraz University of Edinburgh. Firma ARDOR uczestniczyła w realizacji projektów badawczych, dotyczących rozwoju pożaru i wentylacji pożarowej. Pracownicy ARDOR są autorami publikacji technicznych
w czasopismach naukowo – technicznych, branżowych i konferencjach, w zakresie wentylacji pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem tuneli drogowych
i kolejowych.

 

Niezależny ośrodek doradców i ekspertów, skupiający najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów
w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju.

 
 

Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, która wzory swojego funkcjonowania czerpie z podobnych instytucji działających z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie. RESCON w ramach swojej działalności przeprowadza audyty, przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty oraz prowadzi usługi w zakresie doradztwa w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zarządzania organizacjami kierując się zasadą podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze źródła informacji i praktykę ekspercką (evidence-based practice). Działania szkoleniowe, doradcze, jak i stała opieka eksperta lub zespołu eksperckiego Instytutu RESCON w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej obejmują następujące obszary merytoryczne: odporność i ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, optymalizacja procesów decyzyjnych, bezpieczeństwo informacji, komunikacja kryzysowa i ochrona wizerunku, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo techniczne i pożarowe obiektów, bezpieczeństwo personalne i fizyczne w organizacjach, prewencja zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.