PODSUMOWANIE - IV Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

 

4-5 października 2017

VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy
Podsumowanie

 

Za nami kolejna edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, które organizujemy od sześciu lat z dużym powodzeniem we współpracy z partnerami technologicznymi, merytorycznymi i medialnymi. Tegoroczne dwudniowe szkolenie w Hotelu Windsor w Jachrance zgromadziło ponad 500 osób – ekspertów, niezależnych specjalistów i wszystkich tych, których łączy branża szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy nową, odświeżoną odsłonę spotkania. W tym roku zagadnienia z zakresu projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa zostały zebrane i przedstawione w formie studiów przypadków, których punkty kulminacyjne stanowiły pokazy zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń i podsystemów – tym razem przedstawiono aż sześć różnych przykładów współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku, w różnego typu obiektach. Pokazy zostały uzupełnione wystąpieniami prelegentów, a podsumowaniem każdego studium była merytoryczna dyskusja ekspertów na poruszane tematy. Podobnie jak w latach poprzednich, główny nacisk położono na aspekty praktyczne wspierane teorią i najnowszymi wytycznymi branżowymi.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Do grona ekspertów uczestniczących w spotkaniu zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych, uczelni technicznych oraz niezależnych ekspertów, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.  Omówili oni m.in. takie zagadnienia jak:

  • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
  • ntegracja SSP, DSO i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
  • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
  • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
  • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła),
  • gaszenie jedno- i wielostrefowe,
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej,
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

 

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy to niezwykle istotne przedsięwzięcia edukacyjne, które jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń wielu ekspertów z branży. Do jego organizacji zostali zaproszeni producenci innych systemów: 3M Poland Sp. z o.o.jedno z największych amerykańskich przedsiębiorstw, prowadzące różnorodną działalność przemysłową i operacyjną w 65 krajach. Firma jest producentem środka gaśniczego 3M™ Novec™ 1230 opracowanego w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu o wysokiej wartości oraz środowiska naturalnego. APA Sp. z o.o.lider na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Firma z 15-letnim doświadczeniem i dziesiątkami udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. BELIMO Siłowniki S.A.lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają produktom BELIMO wiodące miejsce na rynku pod względem rozwiązań technicznych, jakości i ceny. COBS ABjedna z wiodących firm zajmujących się przede wszystkim bezprzewodowymi rozwiązaniami alarmowymi i systemami powiadamiania, które przeznaczone są dla rynków: bezpieczeństwa, ochrony oraz medycznego. Firma dostarcza rozwiązania zarówno w oparciu o swoje produkty i usługi, jak i wykorzystuje oraz integruje ze sobą rozwiązania innych znanych w branży wendorów. W 2008 roku COBS AB stał się częścią grupy Lagercrantz, do której należy ACTE Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor rozwiązań COBS AB w Polsce. Hanwha Techwin Europe (poprzednio Samsung Techwin) – wiodący dostawca sieciowych rozwiązań systemów dozoru wizyjnego, a także systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, poprzez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań, wykorzystanie analityki wideo oraz innowacyjnej technologii Open Platform. ID Electronics Sp. z o.o. – od 1993 roku aktywna w kształtowaniu rozwoju branży technicznej ochrony mienia w Polsce. IDE jest polskim partnerem Inner Range/INTEGRITI (SKD + SSWiN zintegrowany z windami CCTV, SSP i automatyką budynkową), posiada autoryzację VAR (Value Added Reseller) firmy LENEL, jest dystrybutorem urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych, a także oferuje bogatą gamę interfejsów, pozwalającą na wymianę informacji pomiędzy różnymi standardami komunikacyjnymi. InGas Sp. z o.o.polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych, co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

Niezwykle ciekawą prezentację wykonała firma ADE Construction, demonstrując urządzenie służące ewakuacji z zagrożonego budynku – RESQ-Life. Natomiast wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnili: ARDOR, Centrum Naukowo‑Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Uczestnicy dwudniowych warsztatów otrzymają wspólny certyfikat, wystawiony przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia.

Schrack Seconet Polska oraz wszyscy tegoroczni Partnerzy projektu, składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Dziękujemy wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad całokształtem szkolenia.

            Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2018, których termin zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.

 

Fotogaleria