PODSUMOWANIE - IV Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

 

W dniach 05 - 06 października 2016 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 520 osób! Formuła charakterystyczna dla tego spotkania – nacisk na merytorykę i pogłębianie wiedzy – zostały zachowane podobnie jak w latach poprzednich. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Nadrzędny cel spotkania - możliwość zaprezentowania uczestnikom w sposób praktyczny jak systemy bezpieczeństwa funkcjonują we wzajemnej interakcji – został osiągnięty. Ze wszystkimi Partnerami V edycji warsztatów zaprezentowaliśmy przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem tego spotkania była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Podczas pokazu INTEGRACJI zostało zaprezentowanych kilka scenariuszy, m.in., po raz pierwszy - możliwości systemów bezpieczeństwa podczas zagrożenia terrorystycznego.

Organizacja piątej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy spotkała się z jeszcze większym entuzjazmem i przychylnością rynku niż cztery poprzednie. Po raz pierwszy, już na ponad tydzień przed imprezą zmuszeni byliśmy ograniczyć listę gości i zakończyć zapisy na wiele sesji warsztatowych zaplanowanych przez naszych Partnerów.

W związku z tak dużym zainteresowaniem tym jakże ważnym dla nas wydarzeniem – postanowiliśmy w ostatniej chwili umożliwić wszystkim, którzy nie zdołali się zapisać na tę imprezę, choć częściowe w niej uczestnictwo. Za pomocą dedykowanej strony internetowej oraz poprzez nasz kanał medialny w serwisie YouTube została udostępniona transmisja „na żywo”, którą śledziło pond 100 osób.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań, z najlepszymi ekspertami w branży, słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i odzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 

  • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych budynków,
  • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej, systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),
  • obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia - sposoby eliminacji błędów i optymalizacja procedur obsługi,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
  • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja dymu i temperatury, detekcja płomienia),
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • procedury sterowania i praktyczne zastosowania aerozolowych systemów gaszenia SUG,
  • projektowanie i realizacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,
  • podwyższanie bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań telewizji dozorowej.

 

Swoje referaty wygłosili wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa. 

Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A., Hanwha Techwin Europe, ID Electronics Sp. z o. o., NUUXE RADIOTON Sp. z o. o., TOMMEX Żebrowcy Spólka Jawna, WAGO ELWAG  Sp.  z o. o..

Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej, udział wzięli przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Przedstawiciele tego niezależnego ośrodka doradców i ekspertów, skupiającego najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju, poprowadzili niezwykle ciekawe zajęcia teoretyczno-praktyczne. Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewniły również: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Wsparcie techniczne na etapie przygotowań oraz podczas całego spotkania zapewniła firma LUXMAT – Telecom Sp. z o. o. ze swoim autorskim systemem obsługi gości w oparciu o kody QR.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

W imieniu własnym oraz wszystkich, tegorocznych Partnerów projektu, składamy serdeczne podziękowania prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Dziękuje wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad całokształtem szkolenia.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2017. Termin zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.

 

Fotogaleria