PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, prowadzącą działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres aktywności Instytutu obejmuje certyfikację wyrobów i usług, badania naukowe, prace rozwojowe, analizy, oceny stanu i ekspertyzy oraz działalność normalizacyjną, publikacją i szkoleniową.

 

Niezależny ośrodek doradców i ekspertów, skupiający najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów
w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju.

 

PARTNERZY

 

AFFS Sp. z o.o. jest certyfikowanym dystrybutorem o statusie producenta, stałych urządzeń gaśniczych gazowych opartych o takie środki jak: NOVEC 1230™, FM200®, IG-541 (INERGEN), IG-55 (ARGONIT), IG-100 (AZOT), IG-01 (ARGON), na bazie urządzeń gaśniczych firmy TYCO, co zostało potwierdzone w aprobatach technicznych wydanych przez CNBOP.

 

Szwajcarska firma BELIMO produkująca siłowniki do przepustnic i zawory regulacyjne, odcinające, (kulowe motylkowe) z siłownikami stosowane w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwie. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO uważane są na rynku za wiodące pod względem rozwiązań technicznych, jakości i ceny. Gwarancja na wyroby BELIMO wynosi 5 lat.

 

C&C Partners od ponad 20 lat oferuje na polskim rynku zaawansowane rozwiązania z zakresu telekomunikacji, systemów zabezpieczeń, komunikacji oraz wizji maszynowej. Firma należy
do Grupy TKH (założonej w 1930 r.) – międzynarodowego holdingu notowanego na giełdzie
w Amsterdamie – Grupa TKH zrzesza ponad 70 firm specjalizujących się w produkcji oraz dostarczaniu rozwiązań z zakresu telekomunikacji oraz rozwiązań budynkowych i przemysłowych. C&C zapewnia indywidualnie dostosowane, komplementarne rozwiązania pochodzące prosto od producenta
- w ramach holdingu TKH produktowana jest większość oferowanych przez firmę systemów.

 

Wszystkie produkowane przez HYBRYD urządzenia są własnej konstrukcji, co pozwala je systematycznie unowocześniać wraz z rozwojem elektroniki i informatyki. Dzięki temu oprawy osiągają najwyższą sprawność świecenia w trybie awaryjnym przy zachowaniu długiego czasu pracy. Firma, będąc producentem opraw awaryjnych z własnym zasilaniem, opraw z auto-testem, a także mikroprocesorowych systemów oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i centralną baterią, potrafi bezstronnie wskazać optymalne rozwiązanie oświetlenia awaryjnego w każdym obiekcie.

 

Firma oferująca rozwiązania telekomunikacyjne, technologię VoIP, systemy informatyczne, systemy bezpieczeństwa obiektów (SAP, DSO, CCTV, SSNiW, KD), systemy automatyki budynków (BMS, Inteligentny budynek) oraz instalacje elektryczne

 

WAGO ELWAG jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów sterowania w przemyśle i automatyce budynkowej. Na bazie systemu WAGO I/O możliwe jest tworzenie aplikacji różnej skali i komplikacji technicznej. Inwestorzy dzięki rozwiązaniom WAGO uzyskują możliwość nadzoru nad infrastrukturą techniczną obiektu, automatycznego sterowania procesem technologicznym, oświetleniem, komfortem pomieszczeń, nagłośnieniem oraz integrację różnych systemów zarządzania i bezpieczeństwa obiektu. Dzięki temu użytkownik może wpływać na optymalizację procesów i związanych z tymi procesami kosztów. Firma WAGO ELWAG, oferując profesjonalny system sterowania wspiera inwestora fachowym doradztwem i pomaga w doborze odpowiedniego partnera (od projektanta po wykonawcę) spośród firm uczestniczących w programie WAGO Solution Provider, które gwarantują najwyższą jakość usług i zadowolenie klienta.