Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy - PODSUMOWANIE

W dniach 01 - 02 października 2014 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, III edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Zgodnie z regułą przyjętą w latach poprzednich spotkanie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. Przez wielu obecnych zostało ocenione, jako: „najlepsze spotkanie merytoryczne w branży zabezpieczeń”. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami, uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Wzorem lat poprzednich słuchacze mogli, nie tylko w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale także mieli możliwość w sposób praktyczny przekonać się, jak systemy te funkcjonują we wzajemnej interakcji. Z Partnerami spotkania przedstawiliśmy przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru.  

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, sterowania wentylacją, oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych. Zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej,
 • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • wizualizacja, wsparcie systemów video i CCTV,
 • sposoby eliminacji błędów obsługi systemów,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
 • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, detekcja liniowa, detekcja płomienia),
 • gaszenie wielostrefowe, rola rezerwy w SUG i dogaszanie,
 • zintegrowane systemy SAP i SUG,
 • SUG wysokociśnieniowej mgły wodnej,
 • instalacje tryskaczowe i monitoring,
 • zaawansowane sterowanie wentylacją pożarową.

 

Swoje referaty wygłosili wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa. 

Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A. ; CERBEX Sp. z o. o ; DEKK Fire Solutions Sp. z o. o.; INSTAC Sp. z o. o. ; Sony Europe Limited (Sp. z o. o.) ; TOA Electronics Europe ; GmbH Sp. z o. o. .

Patronatem Merytorycznym objęły spotkanie: Instytut Techniki Budowlanej ITB oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów wiąże się ściśle z udziałem uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podobnie jak w latach poprzednich, dołożyliśmy wszelkich starań, aby merytoryka i edukacyjny charakter spotkania były sprawą nadrzędną. W części referatów, które wprowadziły uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne, dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie poruszano sprawy marketingowych poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet
i Partnerzy.