VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

 

W dniach 23–24 października 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance będzie miało miejsce ważne wydarzenie branżowe - VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet
i Partnerzy. Zapraszamy do zapoznania się z nowym, atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów bezpieczeństwa, ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Do współorganizacji wydarzenia zaproszono producentów – polskich i światowych liderów branży, opiniotwórcze instytuty oraz uznanych specjalistów i praktyków: rzeczoznawców, przedstawicieli laboratoriów badawczych oraz ekspertów ds. oceny ryzyka.

 

Dwa dni merytorycznych wykładów, paneli dyskusyjnych oraz pokazów zadziałania urządzeń będą doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi zmianami prawnymi, wytycznymi, normami i najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na pokazach zadziałania urządzeń będą na bieżąco komentowane przez specjalistów branżowych, a próby oceny proponowanych praktyk i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych dokonają uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji, gromadzącej coraz więcej entuzjastów imprezy, po raz pierwszy w Polsce, uczestnicy podejmą próbę sformułowania standardu oceny jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na ocenę skuteczności stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skuteczność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych różnego przeznaczenia. Eksperci
i uczestnicy będą mieli możliwość podejmowania dyskusji i wspólnego tworzenia wniosków, które następnie publikowane będą w formie zaleceń i dobrych praktyk do stosowania na rynku systemów bezpieczeństwa.

Nowością tegorocznego wydarzenia będą dodatkowe sale warsztatowe, gdzie swoje prezentacje i zajęcia prowadzić będą eksperci ds. pożarowych oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem – na co dzień oceniający zagrożenia i stan przygotowania budynków do minimalizacji skutków zdarzeń kryzysowych z ramienia firm ubezpieczeniowych. Poruszane tam kwestie obejmować będą zagadnienia odstępstw, analizy przypadków wykraczających poza ramy wytycznych i prawne oraz oceny skutków zdarzeń kryzysowych z punktu widzenia warunków wypłaty lub wstrzymania odszkodowania za straty.

Zajęcia warsztatowe, kończące obydwa dni wydarzenia, przewidzielismy na sesje pytań i odpowiedzi oraz wymiany poglądów w „otwartych panelach dyskusyjnych” tak, by specjaliści z różnych dziedzin oraz zainteresowani różnymi zagadnieniami odwiedzający mieli jeszcze więcej możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia z zakresu prawa, techniki oraz praktyki wykonawczej i użytkowania systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, muzeach itp.   

Na Wszystkie sesje warsztatowe zapisy prowadzone będą elektronicznie, na przeznaczonych do tego celu stronach udostępnionych przez Schrack Seconet (ilość miejsc ograniczona).

 

W wydarzeniu będą brali udział producenci najważniejszych stosowanych
w obiektach budowlanych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, takich jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, DCIM, interkomowych i powiadomienia o zagrożeniach, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

 

Podczas sesji pokazowych zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w obiekcie budowlanym (pożar, włamanie, zdarzenie o charakterze kryminalnym).
 • Techniczna i organizacyjna integracja SSP, DSO, SKD, CCTV, DCIM i SIUP, interkomów i video interkomów
 • sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji substancji niebezpiecznych,
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy SSP i SUG,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • rozwiązania systemu łączności, bezpieczeństwa i lokalizacji osób,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

 

Obok Schrack Seconet, Partnerami i Współorganizatorami wydarzenia są:

 

 • BELIMO Siłowniki S.A., BKT Elektronik, EL-Piast Sp. z o.o, GAZEX, HIKVISION, InGas Sp. z o. o., Nedap Security Management, SMAY Sp. z o. o.

 

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią:

 

 • Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • Hestia Loss Controll (HLC),
 • Udział w panelach dyskusyjnych i sesjach warsztatowych potwierdzili także przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej.

Udział w imprezie zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów wydarzenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

 

Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br.

W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE. 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.