WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

ARDOR - firma specjalizująca się w opracowywaniu zasad funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach i obiektach inżynierskich, analizach numerycznych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz próbach dymowych
z wykorzystaniem ciepłego dymu w obiektach istniejących. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, zdobyte podczas szkoleń i kursów
w renomowanych ośrodkach zagranicznych takich, jak: University of Greenwich, University of Leeds oraz University of Edinburgh. Firma ARDOR uczestniczyła w realizacji projektów badawczych, dotyczących rozwoju pożaru i wentylacji pożarowej. Pracownicy ARDOR są autorami publikacji technicznych
w czasopismach naukowo – technicznych, branżowych i konferencjach, w zakresie wentylacji pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem tuneli drogowych
i kolejowych.

 

Niezależny ośrodek doradców i ekspertów, skupiający najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów
w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju.

 
 

Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, która wzory swojego funkcjonowania czerpie z podobnych instytucji działających z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie. RESCON w ramach swojej działalności przeprowadza audyty, przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty oraz prowadzi usługi w zakresie doradztwa w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zarządzania organizacjami kierując się zasadą podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze źródła informacji i praktykę ekspercką (evidence-based practice). Działania szkoleniowe, doradcze, jak i stała opieka eksperta lub zespołu eksperckiego Instytutu RESCON w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej obejmują następujące obszary merytoryczne: odporność i ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, optymalizacja procesów decyzyjnych, bezpieczeństwo informacji, komunikacja kryzysowa i ochrona wizerunku, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo techniczne i pożarowe obiektów, bezpieczeństwo personalne i fizyczne w organizacjach, prewencja zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

 
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.