PODSUMOWANIE - VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy

 

25-26 października 2018 

 

W dniach 25-26 października 2018 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. W dwudniowym szkoleniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników: ponad 580 osób! Zapewniliśmy możliwość udziału w wydarzeniu również tym, którzy nie mogli osobiście pojawić się na miejscu – przez dwa dni była prowadzona transmisja LIVE w Internecie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy wiele nowości i udoskonaleń w formule spotkania.

Dwa dni merytorycznych spotkań były doskonałą okazją do zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie systemów i urządzeń stosowanych w obiektach budowlanych oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie ich projektowania, instalacji i eksploatacji. W przyjętej formule analizy konkretnych studiów przypadku zwrócona została szczególna uwaga na współdziałanie urządzeń i systemów podczas normalnej eksploatacji oraz wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, takiego jak alarm pożarowy czy atak terrorystyczny. Podczas analizy poszczególnych przypadków eksperci skoncentrowali się na kluczowych kwestiach ważnych dla inwestora, projektanta i instalatora na całym etapie „życia” projektu. Całość wystąpień była uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku kończyła dyskusja ekspercka. Zespoły specjalistów i ekspertów dokonały analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: obiekcie wielofunkcyjnym (hotel, biura, galeria handlowa, parking), szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach warsztatowych, w których były omawiane bardziej szczegółowo rozwiązania poszczególnych Partnerów zaprezentowane podczas studium przypadków, zajęcia odbywały się w 12 salach równolegle!

 

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomowych oraz interkomowo-radiokomunikacyjncyh,  systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

 

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

W imieniu Schrack Seconet Polska oraz wszystkich tegorocznych Partnerów projektu, składamy serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Dziękujemy wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad całokształtem szkolenia.

 

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2019. Termin zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.

Fotogaleria

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.