Rekordowa liczba przeszkolonych specjalistów – podsumowanie szkoleń z pierwszych 6-ciu miesięcy 2015 r.

.


.

Rekordowa liczba przeszkolonych specjalistów –
podsumowanie szkoleń z pierwszych 6-ciu  miesięcy 2015 r.

 

Od początku naszej działalności na rynku polskim kładziemy duży nacisk na edukację i rozwój kompetencji w zakresie projektowania, instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej certyfikowanych przez siebie specjalistów. Pierwsze półrocze 2015 r. było pod tym względem niezwykle aktywne – w ponad 30 szkoleniach na terenie kraju zorganizowanych przez Schrack Seconet Polska udział wzięło 519 uczestników.

Każdego roku organizujemy liczne szkolenia z zakresu systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów przyzywowych i komunikacji. Dotychczas, ze względów praktycznych, odbywały się one w naszej siedzibie głównej w Warszawie - w interaktywnej, multimedialnej sali demo wyposażonej w systemy wykrywania, sygnalizacji pożarowej oraz sterowania i zarządzania urządzeniami przeciwpożarowymi. Rozwiązania te są aktywnie wykorzystywane przez uczestników podczas zajęć z uwagi na praktyczne aspekty współdziałania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Ze względów logistycznych postanowiliśmy w tym roku wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników, zwłaszcza z regionów najbardziej oddalonych od Warszawy i umożliwić im udział w szkoleniu w pobliżu miejsca zamieszkania.

Łącznie, od stycznia do czerwca 2015 r., zostało przeprowadzonych 16 szkoleń projektowych w 8 miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu, w których udział wzięło ok. 350 uczestników! W zestawieniu ze szkoleniami z innych zakresów, jest to ponad 30 szkoleń i 519 uczestników.

Nie poprzestajemy jednak na powyższych – już we wrześniu 2 dodatkowe szkolenia projektowe: w regionie zachodniopomorskim (Szczecin) oraz lubelskim (Lublin), o których będziemy informować niebawem. W dniach 06-07.10.20.15 odbędzie się IV edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy, a w listopadzie - w Warszawie - odbędzie się jedno, kilkudziesięcioosobowe szkolenie projektowe zakończone pokazem zadziałania systemów bezpieczeństwa w obiekcie podczas pożaru.

Szczegóły dotyczące zakresu oraz terminów szkoleń organizowanych przez Schrack Seconet Polska oraz narzędzia i inne pomoce służące projektowaniu są na bieżąco zamieszczane na stronie www.schrack-seconet.pl w Strefie Projektanta (Logowanie Projektant).

 


In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.