Spotkanie najlepszych Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce.

.

 Każdego roku Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. organizuje spotkanie swoich najlepszych Autoryzowanych Partnerów. Tegoroczna edycja odbyła się w pierwszym tygodniu marca, tym razem na południu Polski, w niezwykłym, stylowym hotelu Młyn Jacka**** w Wadowicach.

 

Spotkania Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet Polska mają już swoją długoletnią tradycję. Ich celem jest przede wszystkim podsumowanie roku minionego oraz wspólne opracowanie i omówienie najważniejszych planów i strategii działania na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce.

Rok 2018 był dla Schrack Seconet pod wieloma względami wyjątkowy. Nasza lista referencyjna powiększyła się o kolejnych kilkaset obiektów, zanotowaliśmy rekordową liczbę sprzedanych systemów bezpieczeństwa i komunikacji, a grono certyfikowanych specjalistów powiększyło się do blisko 1400!

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło prawie 90 przedstawicieli firm partnerskich – głównie członków szczebla zarządzającego. Oprócz prezentacji przygotowanych przez zespół Schrack Seconet, dotyczących m.in. analizy rynku, nowości produktowych oraz działań marketingowych, najważniejszym punktem spotkania była dyskusja na temat możliwości rozwojowych branży bezpieczeństwa w Polsce oraz znaczenia firm partnerskich w tworzeniu nowych wartości dla całego rynku krajowego.

Firma Schrack Seconet, podsumowując wyniki i działania ubiegłoroczne, przyznała tytuł Partnera Roku firmie RS-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, za najlepszy wynik w sprzedaży systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet w roku 2018 oraz wysoką jakość usług. Ponadto przyjęto do grona Autoryzowanych Partnerów i wyróżniono kolejne, znane i cenione firmy, takie jak: GEO-KAT Sp. z o.o. z Warszawy, IB Systems Sp. z o.o. z Poznania, INLOGIC Sp. z o.o. ze Szczecina, MAAT4 z Warszawy oraz SECURA Sp. z o.o. Sp.k.

Podczas wręczania tablic pamiątkowych podkreślano również wysoką etykę współpracy oraz stabilną sytuację finansową przedsiębiorstw zaliczanych do grona Partnerów Autoryzowanych. Za wysoką jakość usług i kompetencje nagrodzono 17 dotychczasowych Partnerów producenta – Autoryzowanych Partnerów Wiodących, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju organizacji w Polsce. Regularne szkolenia i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych tam specjalistów przejawiają się w wysokim zadowoleniu użytkowników systemów bezpieczeństwa, co stanowi najwyższą wartość dla wszystkich uczestników rynku systemów bezpieczeństwa. Do tego elitarnego grona zostały zaproszone w tym roku trzy firmy, dotychczasowi Autoryzowani Partnerzy: FIRE STOP Serwis Sp. z o.o. ze Szczecina, InGas Sp. z o.o. z Józefowa oraz PHU ZBAR z Łodzi.

Autoryzowani Partnerzy Schrack Seconet, wraz z wąską grupą Partnerów Wiodących oraz szerokim wsparciem Partnerów Preautoryzowanych, stanowią największą zorganizowaną grupę specjalistów – przedstawicieli konkretnego producenta w branży systemów przeciwpożarowych, których kompetencje dokumentowane są stosownymi certyfikatami, a wiedza regularnie (nie rzadziej niż co 24 miesiące) aktualizowana.

 

Szczegóły dotyczące polityki sprzedaży oraz zakresu uprawnień każdej z trzech grup partnerów biznesowych Schrack Seconet w Polsce znajdą Państwo tutaj.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.