Certyfikacja - kilka ważnych wskazówek

Certyfikaty i zaświadczenia dla firm wydawane są czasowo, data ważności wskazana jest na dokumentach, oryginalne Certyfikaty i zaświadczenia producenta posiadają wypukłą pieczęć, prace programistyczne prowadzić mogą wyłącznie pracownicy legitymujący się imiennymi certyfikatami autoryzacji wydanymi przez Schrack Seconet Polska. Wszelkie prace programistyczne wykonywane przez nieautoryzowany personel powodują utratę gwarancji jakości producenta na urządzenia!

 

Certyfikat a doświadczenie.

Współpracę poszczególnych grup kompetencyjnych potwierdzają certyfikaty oraz zaświadczenia wystawiane przez Schrack Seconet:

 • Certyfikat Autoryzacji dla firmy -
  potwierdza uzyskanie przez firmę autoryzacji na wszystkich polach jej działalności, tj: w dziedzinie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji.
 • Certyfikat Autoryzacji dla konkretnego specjalisty – inżyniera -
  w zakresie programowania, serwisu i konserwacji. Ważny tylko w przypadku zatrudnienia danego pracownika
  w przedsiębiorstwie, w którym został przeszkolony. Lista aktualnych certyfikatów dostępna jest na stronie www.
 • Certyfikat Autoryzacji dla konkretnego specjalisty – inżyniera -
  w zakresie projektowania systemów.
 • Zaświadczenia dla Partnerów Handlowych – dla konkretnych specjalistów w zakresie projektowania i montażu urządzeń oraz dla przedsiębiorstwa, potwierdzające współpracę ze Schrack Seconet w Polsce.

 

ZAŚWIADCZENIA nie są RÓWNOZNACZNE z certyfikatami i NIE MOGĄ być wykorzystywane jako dokumenty zamienne!

Certyfikaty i zaświadczenia dla firm wydawane są czasowo, data ważności wskazana jest na poszczególnych dokumentach. Oryginalne certyfikaty i zaświadczenia producenta posiadają wypukłą pieczęć. Prace programistyczne prowadzić mogą wyłącznie pracownicy legitymujący się imiennymi certyfikatami autoryzacji wydanymi przez Schrack Seconet Polska.

Procedura autoryzacji, zakres szkoleń i sposób funkcjonowania grupy Partnerów
w Polsce jest efektem wieloletniej obecności producenta w Polsce i jak na razie, sprawdza się doskonale!

 

 Wzory certyfikatów

 


Zaświadczenia.


Schrack Seconet Polska wydaje 2 rodzaje zaświadczeń dla konkretnych specjalistów w zakresie: projektowania oraz montażu (fizycznego) urządzeń. 

Zaświadczenia te NIE SĄ RÓWNOZNACZNE z certyfikatami autoryzacji i NIE MOGĄ być wykorzystywane jako dokumenty zamienne! Poświadczają one jedynie przejście podstawowych szkoleń w zakresie projektowania czy instalacji sprzętu
z wykluczeniem programowania systemów.

Dodatkowo Schrack Seconet Polska wydaje zaświadczenia dla konkretnych firm
o współpracy na zasadach Partnera Handlowego.

Różne Systemy. Różne Certyfikaty.

Każdy system oferowany przez Schrack Seconet wymaga przejścia oddzielnego etapu szkoleń, zdobycia wiedzy w innym zakresie i posiadania innego zestawu sprzętu serwisowego. Autoryzowani Partnerzy posiadają autoryzację zdobytą
w zakresie różnych systemów: BMZ Maxima, BMZ S2L, BMZ Compact, BMZ Integral, IntegralEvolution, Integral IP, SecoLOG, VISOCALL MP2, VISOCALL PLUS, VISOCALL IP. Przystępując do realizacji projektu dowolnego z ww. systemów, każdy wykonawcawinien przedstawić Certyfikat Autoryzacji lub stosowne Zaświadczenie zdobyte w odpowiednim zakresie produktowym lub usługowym.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.