Zmiany we wzorach Certyfikatów.Certyfikaty potwierdzające autoryzację wydawane są wyłącznie dla przedsiębiorstw Autoryzowanych Partnerów (AP) oraz Autoryzowanych Partnerów Wiodących (APW).

Od roku 2019 producent nie wydaje już oddzielnych certyfikatów imiennych dla specjalistów.

 

Dotychczasowe certyfikaty dla przedsiębiorstw oraz imienne, potwierdzające uprawnienia na poszczególne systemy (sygnalizacji pożarowej, przyzywowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze), zostają zastąpione JEDNYM, DWUSTRONICOWYM certyfikatem wystawionym na konkretną firmę.

 

Pierwsza strona dokumentu zawiera szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorstwa (pełna nazwa, siedziba), numer, datę ważności dokumentu oraz hologram potwierdzający autentyczność dokumentu. Druga strona certyfikatu (załącznik) to szczegółowa tabela rozpoczynająca się od informacji potwierdzających m.in. nazwę przedsiębiorstwa, numer dokumentu oraz datę jego ważności.

Informacje zawarte w załączniku do certyfikatu opisują zakres autoryzacji dla firmyzakres kompetencji jej poszczególnych specjalistów, w tym:

- rodzaj systemu (SSP, HC, DSO) oraz dokładny jego typ,

- imiona i nazwiska specjalistów przeszkolonych w konkretnym obszarze,

 

Zamiast certyfikatu imiennego, przeszkolonym pracownikom nadano identyfikator kompetencji będący INDYWIDUALNYM numerem dla każdego specjalisty. Druga strona dokumentu również zostaje potwierdzona hologramem w miejscu, w którym zostały wymienione zdobyte uprawienia. Specjaliści wymienieni w tabelach certyfikatów to osoby, które odbyły szkolenia w zakresie projektowania, programowania oraz serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa wyszczególnionych w dokumencie potwierdzającym ich kompetencje. Osoby te wspierane są przez producenta wyłącznie w okresie zatrudnienia w firmie, dla której wydano certyfikat lub potwierdzenie pre-autoryzacji.

 

 

Dokumenty potwierdzające współpracę z firmami w grupie: Partnerzy Pre-Autoryzowani.

 

Potwierdzenie Pre-autoryzacji to także dwustronicowy dokument. Podstawową różnicą (poza nazwą) jest jego szata graficzna – niepełne obramowanie na obu stronach dokumentu. Podobnie jak w przypadku certyfikatów oryginalny dokument potwierdzający pre-autoryzację zawiera:

- dane przedsiębiorstwa, numer, datę ważności oraz hologram oryginału (pierwsza strona),

- zakres pre-autoryzacji dla firmy i jej poszczególnych specjalistów (rodzaj systemu oraz dokładny jego typ, imiona i nazwiska pracowników przeszkolonych w konkretnym obszarze, identyfikator kompetencji będący INDYWIDUALNYM numerem dla każdego przeszkolonego specjalisty). Druga strona dokumentu również zostaje potwierdzona hologramem w miejscu, w którym zostały wymienione zdobyte uprawienia.

 

Certyfikaty i zaświadczenia dla firm partnerskich wydawane są czasowo. Daty ważności wskazane są na poszczególnych dokumentach. Wszystkie oryginalne certyfikaty APW/AP i potwierdzenia dla PPA posiadają hologramy.

 

 

Zaświadczenie ze szkolenia projektowego.

 

Zaświadczenia według nowego wzorca (od roku 2019) to dokumenty potwierdzające odbycie podstawowego szkolenia wprowadzającego (produktowo-projektowego). Udział, a tym samym zaświadczenie nie upoważniają do prowadzenia prac związanych z programowaniem, instalacją oraz serwisem systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i systemów przyzywowych Schrack Seconet.

 

 

Uzyskanie kompetencji w zakresie każdego systemu oferowanego przez Schrack Seconet wymaga przejścia dedykowanego etapu szkoleń i zdobycia wiedzy w odpowiednim zakresie oraz (często) posiadania odpowiedniego zestawu sprzętu serwisowego lub oprogramowania.

 

 

Certyfikaty autoryzacji wydawane przez Schrack Seconet muszą wskazywać wyraźnie zakres produktowy jakiego dotyczą:

 

  • certyfikaty najnowsze z obszaru SSP / DSO: Integral IP MX, CX, BX, AIRSCREEN ASD 53x, d-LIST, SecoLOG IP, Integral WAN, APS®-APROSYS
  • certyfikaty najnowsze z obszaru HC/NC: VISOCALL IP, VISOCALL BASIC, VISOCALL PLUS, VISO-OPT
  • certyfikaty w zakresie systemów poprzednich generacji*: BMZ Maxima, BMZ S2L, BMZ Compact, BMZ Integral, Integral Evolution, SecoNET, SecoLOG v. 1.

 

* utrzymywane są tak długo, jak długo pracownicy przeszkoleni w ich zakresie pozostają zatrudnieni w danej firmie AP/APW.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.