Nasza przewaga: ciągły rozwój i innowacje.

Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze i aby je zagwarantować, firma Schrack Seconet inwestuje tradycyjnie znaczne środki w badania i rozwój. Wyzwania, którym należy sprostać, to koordynacja wyników badań i rozwoju nauki z wdrażaniem w praktyce. Normy techniczne i standardy europejskie są równie ważnymi czynnikami, jak przyjazność dla użytkownika i efektywne koncepty serwisowe. Oprócz tego firma Schrack Seconet współpracuje ściśle z Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), największym pozauniwersyteckim instytutem badawczym w Austrii oraz z Uniwersytetami Technicznymi.


Sprawdzona jakość

Ścisła współpraca z organizacjami badawczymi i dopuszczającymi oraz z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i jednostkami straży pożarnej, ale również współpraca w gremiach międzynarodowych, zapewniają zgodność z normą każdego pojedynczego działania związanego z rozwojem, przy czym produkty Schrack Seconet z reguły znacznie przekraczają wymagania odpowiednich przepisów.

Każdego roku około 5 procent całkowitego obrotu przeznaczane jest w przedsiębiorstwie na dalszy rozwój rozwiązań systemowych oraz badania nad najnowszymi trendami branżowymi. W roku 2011 była to kwota ok. 3,3 mln. Euro.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.