Felelősség kizárása

A Schrack Seconet felelősség kizárási és adatvédelmi nyilatkozata az általa üzemeltetett internetplatform használatához a www.schrack-seconet.com internetoldalhoz és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokhoz.


1. Az online ajánlat tartalma

A Schrack Seconet AG semmiféle garanciát nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, valódiságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően ki kell zárni azokat a Schrack Seconet AG-val szemben felmerülő felelősségi kárigényeket, amelyek olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkoznak, melyek a közzétett információk használata vagy használatának elmulasztása, illetve hibás és hiányos információk felhasználása következtében keletkeztek, amennyiben a Schrack Seconet AG esetében nem áll fenn bizonyítható szándékosság vagy súlyos gondatlanság. Az összes ajánlat szabadon választható és nem kötelező. A Scrack Seconet AG kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy azok közzétételét időlegesen vagy végérvényesen beszüntesse.


2. Hivatkozások és linkek

A Schrack Seconet AG felelősségi körén kívül eső idegen internetoldalakra (linkekre) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén kizárólag abban az esetben léphetne érvénybe kártérítési kötelezettség, ha a Schrack Seconet AG-nek tudomása van az adott oldalak tartalmáról, és technikai szempontból lehetősége van arra és mindez feltételezhető, hogy a nem jogszerű tartalmak használatát megakadályozza. A Schrack Seconet AG ezennel nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában semmilyen illegális tartalom nem volt számára felismerhető a hivatkozott linkeken. A Schrack Seconet AG-nek semmilyen befolyása nincs a linkként hivatkozott/összekapcsolt oldalak jelenlegi vagy jövőbeni kialakítására, azok tartalmára vagy a szerzői jogokra. Ezért világosan elhatárolódik az összes linkként hivatkozott/összekapcsolt oldal összes olyan tartalmától, amelyet a linkek létrehozása után módosítottak. Ez a megállapítás érvényes a saját internetes kínálatán belül létrehozott összes linkre vagy hivatkozásra, valamint a Schrack Seconet AG által létrehozott vendégkönyvekbe, vitafórumokra és levelezési listákba történő idegen bejegyzésekre. Illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért illetve különösen az ily módon közzétett információk felhasználásából vagy felhasználásának elmulasztásából eredő hibákért kizárólag annak az oldalnak a kibocsátója felel, amelyre a hivatkozás történik, nem pedig az, aki a linkeken keresztül a mindenkori közzétételre hivatkozik.


3. Szerzői jogvédelm és márkajogok

A Schrack Seconet AG az összes publikációjában a felhasznált grafikákra, hanganyagokra, videoszekvenciákra és szövegekre vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartására törekszik, továbbá megpróbál saját maga által készített grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket használni, vagy nem licenchez kötött grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket forrásnak választani. Az internetes ajánlatokon belül említett összes és adott esetben harmadik fél által védett márka- és árujel korlátozás nélkül az aktuálisan érvényes márkajogi rendelkezések hatálya alá esik, illetve a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogához igazodik. A márka puszta említéséből nem következik, hogy a márkajeleket nem védik harmadik fél jogai! Kizárólag a Schrack Seconet AG-t illeti meg a közzétett, a Schrack Seconet AG által készített dokumentumokra vonatkozó szerzői jogi védelem.Az ilyen grafikák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek sokszorosítása vagy egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő felhasználása nem engedélyezett a Schrack Seconet AG beleegyezése nélkül.


4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, ezen adatok közzététele a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon működik. Az összes felajánlott szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben ez műszakilag lehetséges vagy a műszaki lehetőségek megléte feltételezhető – az ilyen jellegű adatok feltüntetése nélkül is illetve névtelenné változtatott adatok vagy egy álnév feltüntetése mellett engedélyezett.


5. A jogi nyilatkozat érvényessége

Ez a jogi nyilatkozat a weboldalon megjelenített kiadvány részének minősül. Amennyiben ennek a nyilatkozatnak egésze vagy egyes részei nem vagy nem teljesen felelnek meg a jogi szabályozásnak, úgy ez nem befolyásolja a további dokumentumok tartalmát és érvényességét.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.