Téves tűzjelzések kiszűrésére tett tervezői megoldások

Téves tűzjelzés keletkezhet környezeti hatásokból úgy, mint: por, gőz, füst, hirtelen hőmérséklet emelkedés, napfény (közvetlen, vagy visszaverődő), nedves párás környezet, jegesedés, vibráció. Téves jelzés keletkezhet munkavégzésből, mechanikai sérülésből, gondatlanságból vagy szándékosságból, karbantartás hiányából, vagy annak szakszerűtlenségéből.


Téves riasztások

A téves jelzések témakörében az utóbbi időben több cikk is született, amelyek összefoglalják, hogy milyen lehetőségeink vannak a téves tűzjelzések minimalizálására.

A téves tűzjelzés fogalmát az 54/2014 (XII.5.) BM rendelethez tartozó TvMI határozza meg: „minden olyan tűzjelzés, mely nem valós tűz hatására következik be”.  A 9/2008 ÖTM rendelet meghatározott egy másik fogalmat: a hamis riasztást, amely „az a riasztás, amely nem égési folyamattól származik”.

Vizsgáljuk meg, milyen negatív hatásai vannak egy-egy téves tűzjelzésnek. Amennyiben téves jelzések sűrűn fordulnak elő egy létesítményben, vagy annak bizonyos területén, akkor egy idő után az ott tartózkodók közömbössé válnak a riasztásra, és egy valós tűz esetén sem veszik komolyan, vagy túl későn reagálnak. Ne kiálts farkast esete! A téves jelzéseknek kézzel fogható káros következményei és ebből adódóan anyagi kára is lehet, pl.: felesleges kiürítés, amelyből pánik vagy baleset is következhet, a tűzoltóság felesleges riasztása, a technológia leállítása és termeléskiesés. Tűzjelzés esetén a tűzjelző berendezés elindítja a vezérléseket akkor is, ha csak téves tűzjelzésről van szó, amelyből szintén keletkezhet kár, például hő- és füstelvezető berendezés működtetése okán beázásból keletkező kár és a helyreállítási költségek (működtető palackok cseréje). Amennyiben a tűzjelző berendezés oltó berendezést is vezérel, és egy téves jelzés hatására működteti az oltó berendezést az ebből fakadó kár igen jelentős is lehet, mivel az oltóanyagot pótolni kell (pl. oltógáz).

Nézzük, melyek azok a hatások, amelyek a téves jelzéseket okozzák. Téves tűzjelzés keletkezhet környezeti hatásokból úgy, mint: por, gőz, füst, hirtelen hőmérséklet emelkedés, napfény (közvetlen, vagy visszaverődő), nedves párás környezet, jegesedés, vibráció. Téves jelzés keletkezhet munkavégzésből, mechanikai sérülésből, gondatlanságból vagy szándékosságból, karbantartás hiányából, vagy annak szakszerűtlenségéből.


A tervező szemével

_MG_5464-EditTervezőként hangsúlyoznám, hogy csak a tervezési szakaszban ismert tényezőket lehet figyelembe venni! Sok esetben a beruházás tervezésekor a technológiára vonatkozó információkat csak részlegesen, vagy egyáltalán nem sikerül beszerezni. A tervezők a kapott anyagokból dolgoznak, ilyen esetekben az üzemeltetés során fellépő problémákra utólagosan próbálnak meg kitalálni valamit, ami sokkal nehezebb, mint a tervezési szakaszban. Másik probléma, hogy egy-egy projekt esetében a megrendelő, a generál kivitelező és a tűzjelző berendezést telepítő érdekei nem minden esetben egyeznek. A generál kivitelező egy fix árért vállalta az adott munkát és tisztában van vele, ha kibontja az igazság minden részletét, az áremelkedést fog okozni a tűzjelző szakágnál. Ez esetben is a problémával a megrendelő és a tűzjelző berendezés üzemeltetője küzdenek az épület használata során. Megemlítenék egy harmadik problémát is, azzal a megjegyzéssel, hogy az utóbbi időben szerencsére visszaszorulóban van: A tűzvédelmi tervezés során ellentételezésként a tűzjelző berendezésre hárítanak bizonyos feladatokat. Ilyen pl. teljes körű védelem meghatározása, olyan esetben is amikor a jogszabályok lehetővé tennék a részleges védelmet, így azonban a tűzjelző berendezésnek ki kell terjednie olyan terekre is, ahol sok zavaró körülménnyel kell megbirkóznia. Egy másik probléma, hogy egyéb tűzvédelmi megoldásokat nagyon szűkre szabnak, vagy elhagynak úgy, mint: hő- és füstelvezető berendezés vagy tűzvédő festés, a kiürítésre használható nyílászárók alacsony száma vagy mérete. Ezekből a megoldásokból az következik, hogy a tűzjelző berendezés vezérlései nem késleltethetők, az üzemeltetőnek esélye sincs arra, hogy felderítse egy jelzés valódiságát.                    

A tervezés során begyűjtjük az információkat a tervezni kívánt létesítményünkről, alaprajzokat, metszeteket, szakági műszaki leírásokat, és egyeztetünk a társtervezőkkel. A tűzjelző berendezés tervezését a következő keretek szabják meg: jogi, műszaki, gazdasági, üzemeltetési és esztétikai. A jogi keretet az OTSZ és a TvMI határozzák meg, a műszaki keretet is viszonylag egyszerűen megtudhatjuk, hogy az adott központra, hurokra mennyi eszközt tervezhetünk. Az adatlapokból ismerjük a termékek fogyasztását, amelyből el tudjuk dönteni, hogy szükséges-e segédtápegység stb. A gazdasági keret is fontos, hiszen az általunk tervezett berendezést az észszerűség keretein belül meg kell tudni valósítani. Tervezőként gondolnunk kell arra is, hogy a betervezett eszközöket valakinek karban kell tudnia tartani, például az álmennyezet feletti, vagy álpadló alatti érzékelőkhöz revíziós nyílások szükségesek.

A tervezés során törekednünk kell a téves tűzjelzések minimalizálására, amelyhez a megfelelő adatszolgáltatás elengedhetetlen. A téves jelzésekből fakadó negatív következmények kiszűrésére két lehetőségünk van: az egyik a megfelelő érzékelő kiválasztása, a másik az érzékelési technikán túli megoldások. A kapott adatokból kiválasztjuk a megfelelő eszközöket a különböző térrészék védelmére - természetesen a jogi és műszaki keretek figyelembevételével. Például jogi keret: a tűzjelző központot milyen messze kell telepíteni a bejárattól, műszaki keret: a gyártó meghatározza, hány darab furat lehet maximálisan egy aspirációs érzékelő csővezetékén. Azon térrészék védelmére, ahol az egyik tűzjellemző időszakosan jelen lehet, célszerű kombinált vagy multiszenzoros érzékelőket alkalmaznunk. A multiszenzoros érzékelők alkalmazása előnyös lehet, mert az érzékelő, ha egyszerre mindkét tűzjellemző jelen van (hő és füst), érzékenyebbre állítja magát, vagyis emelkedő hőmérséklet esetén kisebb füstkoncentráció esetén jelez. Olyan területeken, ahol üzemszerűen előfordul füst, alkalmazhatunk olyan kombinált érzékelőket, amelyek hő és CO jelzés esetén adnak riasztást. Pontszerű érzékelőknél fontos szempont a megfelelő aljzat kiválasztása. Olyan helyeken, ahol a mennyezeten elfordulhat lecsurgó víz, tömített aljzatot kell választanunk, illetve a kábelbevezetésre is fel kell hívnunk a kivitelező figyelmét. 0°C körüli hőmérsékletű helyiségekben a pontszerű érzékelőket el kell látni fűtéssel, hogy az érzékelőben lecsapódó pára ne okozzon téves jelzést.

Vonali füstérzékelők tervezése esetén figyelembe kell venni a napsugárzást, üveg átriumok esetén a közvetlen, vagy visszavert napsugárzás okozhat téves jelzéseket. Átriumok védelmére a vonali füstérzékelők helyett inkább aspirációs érzékelők alkalmazását javasolnám. Az aspirációs érzékelőkhöz nagyon sok kiegészítő létezik, amelyek nagyban segítenek a téves jelzések kiküszöbölésében. A különböző szűrők és porcsapdák megakadályozzák a por bejutását az érzékelőbe, a vízleválasztót párás, nedves helyeken alkalmazzuk, hogy ne juthasson víz az érzékelőbe. Aspirációs érzékelők esetében a gyártók adnak ki szoftvereket, amelyekkel ellenőrizhetjük az általunk tervezett csőhálózat helyességét, illetve ezen szoftverek kiszámolják, hogy az egyes furaokból mennyi idő alatt jut el a füst a központig. Kültéren alkalmazott eszközök esetén fontos a fűtés, például a lángérzékelő jegesedés esetén másképp nem tudná ellátni a feladatát.         

Tervezés során találkozhatunk olyan speciális helyiségekkel, ahol az egyéb előírások, szabványok, technológiai utasítások miatt csak speciális eszközöket lehet betervezni. Ilyen létesítmények pl. élelmiszer- vagy gyógyszeripari létesítmények, ahol a helyiségeket fertőtlenítik majd, nagynyomású vízzel lemossák a falakat és a mennyezetet. Ezen helyiségek védelméről is gondoskodni kell, és itt jönnek számításba a vonali hőérzékelők és hőkábelek.    

A téves jelzésekből következő negatív hatások minimalizálására az érzékeléstechnikán túl is vannak lehetőségeink. A jogszabályok is lehetővé teszik oltóberendezés és hő- és füstelvezető berendezés vezérlése esetén a két érzékelőtől függő vezérlés kialakítását, természetesen azzal az ellentételezéssel, hogy ez esetben az egy érzékelő által védett terület nagyságát csökkenteni kell. A fent említett érdekellentétek ennél a kialakításnál is megjelennek: Az üzemeltetőnek érdeke a két érzékelő függő vezérlés, de a generál kivitelezőnek nem, mivel így több érzékelőt kell beépíteni. Daruzott csarnokokban alkalmazhatunk olyan megoldást, hogy a tűzjelző berendezés egy bemeneti modulon keresztül jelzést fogad a darutól, ha az mozgásban van, és arra az időre automatikusan kikapcsolja a vonali füstérzékelőt, amíg a daru elhalad előtte. Színpad fölé telepített multiszenzoros érzékelők esetén, a kezelő személyzet részére tervezhetünk egy kulcsos kapcsolót, amellyel a színpad fölötti érzékelők átkapcsolhatók egy másik tűzjellemző érzékelésére (hőérzékelésre). Ha a kezelő tudja, hogy a színpadtechnikában füstképződés lesz, a téves jelzést megelőzve átkapcsolja az érzékelőket füstérzékelőről hőérzékelőre. Ezzel a megoldással nem kapcsoltuk ki a tűzjelző berendezést csak érzékelési módot váltottunk.

A téves jelzésekből adódó károk enyhítését szolgálja, ha lehetőségünk van a vezérlések késleltetésére, időt hagyva a kezelőszemélyzetnek, hogy meggyőződjön a jelzés valódiságáról. Az épületben több riasztási zónát alakítunk ki, pl. kórház esetén a műtő külön riasztási zóna legyen.

Nagyon korrozív helyeken előfordulhat, hogy nem elegendő a féléves karbantartási gyakoriság, ekkor sűrűbb karbantartást kell előírni.   

A téves jelzések kiküszöbölésének egyik legfontosabb eszköze, hogy a tervezés során minden információt össze kell gyűjteni az épületről, a várható környezeti körülményekről, a technológiáról és bent tartózkodókról. Az információk birtokában a rendelkezésre álló tűzjelző készülékek közül gondos tervezéssel kiválaszthatók olyan eszközök és megoldások, amelyekkel a téves jelzések számát minimalizálni lehet.

Szerző: Hegedüs Péter

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.