Pomoć i kontakt
Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18
1120 Beč, Austrija
+43 50 857
office@schrack-seconet.com

Prikazati sve lokacije

Podrška za naše kupce

Međunarodna podrška
Obrazac za kontakt

Stadion Lužnjiki

Najviši standardi za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018.

O projektu

U panoramskom pogledu na Moskvu ne može se previdjeti: stadion Lužnjiki, koji je od svojeg otvaranja 1956. godine bio mjestom održavanja mnogih prestižnih sportskih priredbi. Povodom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. zgrada, zaštićena kao kulturno dobro, dovedena je u najaktualnije stanje tehnike. Sustav upravljanja zgradom (BMS) spaja sve tehničke sustave. Na stadionu je postignut optimalan pregled nad klimatizacijskim uređajima, ventilacijom, osvjetljenjem i vatrodojavnim sustavom.

Zahtjevi su za vatrodojavne sustave pritom bili veoma visoki: pored najveće moguće pouzdanosti i fleksibilnosti tražilo se i jednostavno održavanje. Osim toga, trebalo je biti omogućeno i postupno puštanje u rad, kao i kompatibilnost sustava sa starijim i budućim inačicama. Koncept društva Schrack Seconet mogao je ispuniti sve zahtjeve. Realizirano je sada ukupno 16 vatrodojavnih centrala, 11 700 višesenzorskih javljača, kao i 40 dimnih aspiracijskih sustava.

Naše rješenje

Cjelokupno područje podijeljeno je u 111 zona gašenja, a po potrebi može se u svakome provesti gašenje plinom preko složenog sustava upravljanja. Sustavom upravljanja alarmima Secolog IG sve su komponente pregledno prikazane. Sustav pritom koordinira vatrodojavne sustave, sustave upravljanja dizalima u slučaju požara itd., a postoje i dva zalihosna sustava. Pored toga, s obzirom na složenost projekta, realizirana je i vatrodojavna mreža SecoNET, u koju su priključene sve komponente. Konačno, Schrack Seconet instalirao je pozivne sustave Visocall IP u sanitarnim čvorovima – oni odgovaraju visokim zahtjevima za sigurnost osoba s invaliditetom u Rusiji.

Stadion Lužnjiki
Moskva, Rusija
Sportski objekti

Više referencija

Odabrane referencije na temelju vaših interesa

HR