Securwatch
Systém lokalizace v reálném čase pro interiér a exteriér
Náš systém nabízí již více než 17 let spolehlivou ochranu pro pacienty a ošetřující personál v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče s vysokou mírou kvality života, samostatnosti a svobody pohybu.
Mobilní spuštění nouzového volání pro pacienty, obyvatele pečovatelských domů a ošetřující personál
Ochrana pro dezorientované v lokalizací v reálném čase
Individuální řešení pro všechna použití
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

Lokalizace v reálném čase

Více kvality života pro pacienty a obyvatele pečovatelských domů

Náš systém lokalizace v reálném čase (RTLS) Securwatch je osvědčenou, na lidi orientovanou technologií a nastavuje nové bezpečnostní a komunikační standardy v oblasti zdravotnictví a pečovatelských službách. Ať již při nasazení v nemocnicích, domovech důchodců nebo pečovatelských domech, psychiatrických zařízením nebo pro bydlení s pečovatelskou službou stejně jako pro osoby se speciálními potřebami – systém Securwatch zajišťuje vysokou kvalitu života a více svobody pohybu pro pacienty i obyvatele pečovatelských domů při současném odlehčení pracovní zátěže a podpory ošetřujícího personáluve všech možných případech použití

Mobilita
Maximální svoboda pohybu se zabezpečením na dosah ruky
Zajištěno proti výpadkům
Spolehlivá ochrana pro pacienty, obyvatele pečovatelských domů a ošetřující personál
Orientováno na uživatele
Individuálně přizpůsobitelné na jednotlivé potřeby a případy použití
Securwatch - RTLS Securwatch

Securwatch

Náš systém lokalizace v reálném čase nabízí výhody pro všechny: Pacienty, obyvatele pečovatelských domů, ošetřující personál i zdravotnická zařízení Chrání o zbavuje pracovní zátěže díky inovativní technologii a intuitivním, mobilním aplikacím V pro všechny možné případy použití 

 • Otevřený životní prostor a svoboda pohybu
 • Rychlé a cílené informace 
 • Vysoký stupeň škálovatelnosti
Mobilní systém volání
Nouzové volání personálu
Ochrana proti útěku pacienta
Udání polohy s přesnou definicí místa
Zobrazit více
Maurice Quail
Výkonný ředitel | Zdravotnické systémy Synergy (Irsko)
Každodenní péče o pacienty prodělává značnou proměnu jak v nemocnicích tak i v oblasti bydlení s pečovatelskou službou Aby přežila, musejí se zdravotnická zařízení přizpůsobovat rostoucím potřebám pacientů a řešit profesionálně prekérní situace. Systém Securwatch nabízí maximální zabezpečení s nejlepší možnou mobilitou a přispívá rozhodujícím způsobem k budoucí dobré kondici jednotlivých zařízení.
Poznejme se osobně
Od člověka ke člověku k ochraně lidí a hmotných statků Od nás můžete očekávat mezinárodní zkušenosti, dlouholeté know-how jakožto od vůdčího subjektu v oblasti inovací a četná vynikající řešení.

Návazné informace

Použití systému Securwatch

Nouzové volání personálu

Díky tomu, že jej pacienti a obyvatelé pečovatelských domů mají na dosah ruky, zajišťuje jejich bezpečí a více samostatnosti všude v areálu zařízení. Pomocí transponderu mohou být zprostředkována mobilní volání o pomoc a službu na ošetřující personál.

 • Více svobody pohybu pro pacienty a obyvatele pečovatelských domů
 • Rychlá, cílená podpora díky lokalizaci
Nouzové volání personálu
Nouzové volání personálu

Nouzové volání personálu

Díky tomu, že jej pacienti a obyvatelé pečovatelských domů mají na dosah ruky, zajišťuje jejich bezpečí a více samostatnosti všude v areálu zařízení. Pomocí transponderu mohou být zprostředkována mobilní volání o pomoc a službu na ošetřující personál.

 • Více svobody pohybu pro pacienty a obyvatele pečovatelských domů
 • Rychlá, cílená podpora díky lokalizaci

Přivolání pomoci

V případě, že pacient nebo obyvatel pečovatelského domu upadne, stejně jako v situacích, kdy se někdo z ošetřujícího personálu necítí být plně kompetentní, může být přivolána podpora pomocí transponderu.

 • Pomoc na dosah ruky všude v daném zařízení
 • Rychlá a cílená podpora 
Přivolání pomoci
Přivolání pomoci

Přivolání pomoci

V případě, že pacient nebo obyvatel pečovatelského domu upadne, stejně jako v situacích, kdy se někdo z ošetřujícího personálu necítí být plně kompetentní, může být přivolána podpora pomocí transponderu.

 • Pomoc na dosah ruky všude v daném zařízení
 • Rychlá a cílená podpora 

Nouzové volání personálu

Umožňuje prioritní přivolání pomoci v případě rizikové situace jako kupříkladu při útoku na ošetřující personál. Volající osoba, druh volání a místo volání jsou zprostředkovány na kolegy.

 • Diskrétní spuštění volání
 • Vysoký stupeň pocitu bezpečí - zejména v psychiatrických zařízeních
Nouzové volání personálu
Nouzové volání personálu

Nouzové volání personálu

Umožňuje prioritní přivolání pomoci v případě rizikové situace jako kupříkladu při útoku na ošetřující personál. Volající osoba, druh volání a místo volání jsou zprostředkovány na kolegy.

 • Diskrétní spuštění volání
 • Vysoký stupeň pocitu bezpečí - zejména v psychiatrických zařízeních

Ochrana proti útěku pacienta

Ať již se to týká pokoje, oddělení, budovy nebo areálu S ochranou proti útěku pacienta mohou být osoby s rizikem útěku nebo dezorientace či obyvatelé pečovatelských domů integrování do všedního života a mohou mít požitek z bezpečného prostředí přizpůsobenému jejich každodenním aktivitám.

 • Individuální rádius pohybu
 • Rozpoznání dezorientace
 • Vedlejší funkce pro návštěvníky
Ochrana proti útěku pacienta
Ochrana proti útěku pacienta

Ochrana proti útěku pacienta

Ať již se to týká pokoje, oddělení, budovy nebo areálu S ochranou proti útěku pacienta mohou být osoby s rizikem útěku nebo dezorientace či obyvatelé pečovatelských domů integrování do všedního života a mohou mít požitek z bezpečného prostředí přizpůsobenému jejich každodenním aktivitám.

 • Individuální rádius pohybu
 • Rozpoznání dezorientace
 • Vedlejší funkce pro návštěvníky

Zjištění polohy

Umožňuje automatické zjištění polohy pacienta nebo obyvatele pečovatelského domu – kupříkladu když se daná osoba ztratila v budově – stejně jako rychlý zásah ošetřovatelského či ošetřujícího personálu.

 • Oznámení poplachu u příslušného ošetřujícího personálu s udáním místa
 • Rychlý návrat do bezpečných prostor
Zjištění polohy
Zjištění polohy

Zjištění polohy

Umožňuje automatické zjištění polohy pacienta nebo obyvatele pečovatelského domu – kupříkladu když se daná osoba ztratila v budově – stejně jako rychlý zásah ošetřovatelského či ošetřujícího personálu.

 • Oznámení poplachu u příslušného ošetřujícího personálu s udáním místa
 • Rychlý návrat do bezpečných prostor

Mobilní aplikace

Mobilní přehled o každodenním životě oddělení podporuje rychlý zásah Pomocí smartfonů jsou lékaři a zdravotnický a ošetřující personál všude a kdykoli informováni.

 • Zobrazení volání bez ohledu na místo volání
 • Databáze událostí
 • Zabezpečeno proti výpadkům díky 2 kanálům
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Mobilní přehled o každodenním životě oddělení podporuje rychlý zásah Pomocí smartfonů jsou lékaři a zdravotnický a ošetřující personál všude a kdykoli informováni.

 • Zobrazení volání bez ohledu na místo volání
 • Databáze událostí
 • Zabezpečeno proti výpadkům díky 2 kanálům
Zobrazit více

Je dobré vědět

Časté otázky a odpovědi

Je systém Securewatch s souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů?

Ano. U nabídnutého řešení RTLS lokalizace je zajištěno, že je zaručeno jak "právo na to být zapomenut", tak i trvalé smazání všech osobních údajů, stejně jako "právo na přenositelnost dat", tedy zprostředkování kompletního soupisu všech uložených osobních údajů.

K čemu potřebuji systém Securwatch?

K podpoře a odlehčení pracovní zátěže personálních zdrojů stejně jako k ochraně pacientů! Zautomatizované procedury pomáhají Vašemu personálu být efektivnějším a zabraňují chybám vzniklým při manuálním zadávání. Váš ošetřující personál se tak může ještě větší koncentrovaností a efektivitou věnovat každodenním pečovatelských aktivitám a není rozptylován či rušen jinými faktory.

Jak probíhá oznámení poplachu?

Oznámení poplachu nastává na základě definovaných zadání co se týče organizačních požadavků a předpisů příslušné nemocnice nebo pečovatelského domu. Všechny možné druhy poplachů jsou přitom definovány, vypracovány a integrovány do systému RTLS ve spolupráci s námi. Pro nás je důležité vyjít vstříc individuálním požadavkům příslušného provozovatele.

Poplachy jsou zobrazovány jak na DECT-telefonech popř. smartfonech, daných personálu k dispozici provozovatelem (nejedná se o soukromé smartfony), stejně jako na komponentech systému Visocall IP (kupř. terminálu pro personál ). Napojení systémů RTLS na náš systém nouzového volání probíhá přes ESPA rozhraní (ESPA 4.4.4. a ESPA-X).

Jak propojím systém Securwatch na cizí systémy (kupř. poplachový server, DECT zařízení atd.)?

Vždy se zajímáme o to, aby naše výrobky odpovídali současnému stavu technologií a snažíme se v našem vývojářském oddělení připravit co nejaktuálnější rozhraní, abychom zůstali konkurenceschopní a mohli našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu v podobě kompatibility a flexibility.

Rozhraní odpovídající současnému stavu technologií, jež máme k dispozici, jsou kupř.:

 • HL7 (speciální pro napojení na informační systémy v nemocnicích "KIS" a zdravotnické přístroje)
 • ESPA X (bidirekcionální pro systémy RTLS a jiné)
 • ESPA X (jednoduché napojení pro systémy RTLS a jiné třetí systémy)
Jak přesně je možné lokalizovat osoby?

S přesností na poschodí, pokoj a / nebo v případě potřeby s přesností až na několik málo metrů (cca 1,5 m) a to v reálném čase.

Přesnost stanovení polohy je nezávislé na tom, kolik čteček je použito. Srovnatelný je tento systém s mobilním telefonem a datovou sítí: Čím hustější je síť vysílače signálu tím více prostoru pokryje a tím více výkonné je rádiové krytí.

Jakou výhodu mi v dlouhodobém ohledu přinese systém Securwatch?

Dlouhodobými výhodami systému lokalizace v reálném čase Securwatch jsou?

 • Úspora nákladů díky optimálnímu nasazení lidských zdrojů
 • Odlehčení pracovní zátěže personálu v rámci každodenních pečovatelských aktivit
 • Individuální svoboda pohybu (dementních a dezorientovaných popř. duševně nemocných) pacientů

Okamžité oznámení poplachu v nouzových situacích s přesným určením místa a charakteru události je zaručeno a pomáhá ošetřujícímu personálu přijmout okamžitá a účinná opatření, aby tak mohla být pacientům a / nebo kolegům rychle poskytnuta pomoc.

Jak zjistím, že pacient je v bezpečné oblasti?

Na základě rozpoznání směru pohybu je signalizováno, zda se pacient pohybuje směrem z bezpečné oblasti nebo v ní. Tak nedojde ke spuštění žádných "zbytečných" poplachů.

Je systém chráněn před projevy vandalismu?

Díky možnosti použití separátních antén popř pomocí systému Floor Logic mohou být čtečky v prostoru umístěny tak (kupř. montáž do stropního podhledu atd.), že jsou pro pacienty "nedostupné“. Pokud by přesto došlo k poškození systémových komponent, je to okamžitě rozpoznáno a je spuštěn technický poplach (všechny systémové komponenty jsou pod permanentní kontrolou).

Reference

Kdo na nás již spoléhá

Zobrazit více

Další témata

To Vás může rovněž zajímat

Požární hlásič | Systém
Integral EvoxX – jeden z nejlepších systémů požární signalizace na světě
Systém požární signalizace Integral EvoxX
Společnost
Co je důležité vědět o společnosti Schrack Seconet
Společnost
Požární hlásič
Experti pro spolehlivou detekci požáru a oznámení poplachu
Požární signalizace
Služby
Technická podpora pro zahraničí
Mezinárodní technická podpora
CS