Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org.sl

Újezd., Štítová 283
CZ-149 00 Prague 4
Phone: +420 2 7478-2284
prague@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

Technická podpora pro zahraničí
Zákaznický servis Rakousko

Je dobré vědět

Časté otázky a odpovědi

Nach Kategorie filtern
Kde se mohu ke školení přihlásit?

Přihlášení ke školení se děje přes Vaši osobní kontaktní osobu u společnosti Schrack Seconet nebo příslušného vedoucího obchodní pobočky. Ti Vás informují také ochotně o termínech, které jsou k dispozici a proberou s Vámi případné specifické školicí požadavky. Seznam našich kontaktních osob získáte na naší kontaktní stránce.

Mohu u Vás absolvovat školení jen jako zákazník?

Ano. Naše školení jsou v současnosti vyhrazena výlučně našim zákazníkům a jen oni si na nich smějí účast rezervovat.

Jsou školení k Vašim řešením a produktům nutně nezbytná?

Ano. Abyste mohli naše řešení a produkt stejně jako jejich rozsáhlé možnosti a funkce úspěšně udat na trhu a dát v plném rozsahu k dispozici Vašim zákazníkům, jsou naše školení jako nezbytná tak i doporučovaná. Po úspěšně absolvovaném školení obdržíte certifikát výrobce, který dokládá Vaše odborné know-ho stejně jako Vaši způsobilost a pomáhá Vám při výběrových řízeních stejně jako při udílení zakázky. 

V jakém jazyce se konají školení?

Naše školení jsou v souladu s tím, kde se příslušná obchodní pobočka nachází konána v jazyce dané země a/nebo v angličtině. 

Kde naleznu nabídku školení popř. seznam všech školení?

Seznam našich nynějších školení, jejich obsah stejně jako termíny, jež jsou k dispozici, získáte od svým konkrétních kontaktních osob u společnosti Schrack Seconet nebo od příslušného vedoucího obchodní pobočky. Přes tyto osoby je možné se také přihlásit k požadovaným školením stejně jako sladit případné specifické školicí požadavky. Seznam našich kontaktních osob získáte na naší kontaktní stránce.

Kde se školení konají?

Naše školení se konají - v závislosti na oblasti popř. obsahu školení - v Evropě a Asii na různých místech a v různých jazycích. Celkem máme k dispozici ve světě 14 školicích míst v následujících zemích:

 • Rakousko
 • Dánsko
 • Německo
 • Indie
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Slovensko
 • Česká republika
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Maďarsko

Jen ve Vídni je konáno každoročně přes 200 školení ve třech špičkově vybavených prostorách. 

Musím za účelem školení přijet do Vídně?

Ne. Naše školení se konají v Evropě a Asii na různých místech. Celkem máme k dispozici ve světě 14 školicích míst. 

Pokud chcete absolvovat školení ve Vídni, je to samozřejmě možné. Obraťte se prosím za tímto účelem na Vaši osobní kontaktní osobu nebo příslušného vedoucího obchodní pobočky. 

Jsou školení pro mne uzpůsobená?

Naše školení jsou cílena výlučně na profesionální zřizovatele, elektrikáře, plánovače stejně jako partnery odbytu a jsou uzpůsobena jejich příslušným potřebám stejně jako konkrétním případům použití. Školení organizovaná čistě pro potřeby uživatelů v současnosti nenabízíme, jejich realizace je nicméně součástí našeho portfolia školení. Skutečné poučení určené uživatelům na místě bude proveden při zakončení projektu přímo našimi mezinárodně certifikovanými odbornými zřizovateli, elektrikáři, plánovači stejně jako partnery odbytu. 

Jsou tato školení pro mne jako pro profesionála v oblasti požární ochrany smysluplná?

Samozřejmě. Na našich školeních nejsou totiž zprostředkovávány jen všeobecné vědomosti na téma požární ochrany, nýbrž také specifické know-how k našim řešením v oblasti požárních hlásičů ,s nímž můžete na trhu slavit úspěch. Navíc obdržíte certifikát od výrobce, který může být předpokladem účasti na výběrovém řízení a / nebo předpokladem pro udělení zakázky. 

Získám po úspěšně absolvovaném školení certifikát?

Ano. Po úspěšně absolvovaném školení získáte od nás certifikát výrobce jako doklad Vašich odborných znalostí ve vztahu k našim řešením a produktům stejně jako Vaší schopnosti tyto - v souladu s obsahem školení - uvádět do provozu, konfigurovat a / nebo obsluhovat. Tento certifikát výrobce je nezbytný v mnoha případech, abyste se mohli úspěšně účastnit výběrových řízení a / nebo získali zakázku.

Je systém Securewatch s souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů?

Ano. U nabídnutého řešení RTLS lokalizace je zajištěno, že je zaručeno jak "právo na to být zapomenut", tak i trvalé smazání všech osobních údajů, stejně jako "právo na přenositelnost dat", tedy zprostředkování kompletního soupisu všech uložených osobních údajů.

K čemu potřebuji systém Securwatch?

K podpoře a odlehčení pracovní zátěže personálních zdrojů stejně jako k ochraně pacientů! Zautomatizované procedury pomáhají Vašemu personálu být efektivnějším a zabraňují chybám vzniklým při manuálním zadávání. Váš ošetřující personál se tak může ještě větší koncentrovaností a efektivitou věnovat každodenním pečovatelských aktivitám a není rozptylován či rušen jinými faktory.

Jak probíhá oznámení poplachu?

Oznámení poplachu nastává na základě definovaných zadání co se týče organizačních požadavků a předpisů příslušné nemocnice nebo pečovatelského domu. Všechny možné druhy poplachů jsou přitom definovány, vypracovány a integrovány do systému RTLS ve spolupráci s námi. Pro nás je důležité vyjít vstříc individuálním požadavkům příslušného provozovatele.

Poplachy jsou zobrazovány jak na DECT-telefonech popř. smartfonech, daných personálu k dispozici provozovatelem (nejedná se o soukromé smartfony), stejně jako na komponentech systému Visocall IP (kupř. terminálu pro personál ). Napojení systémů RTLS na náš systém nouzového volání probíhá přes ESPA rozhraní (ESPA 4.4.4. a ESPA-X).

Jak propojím systém Securwatch na cizí systémy (kupř. poplachový server, DECT zařízení atd.)?

Vždy se zajímáme o to, aby naše výrobky odpovídali současnému stavu technologií a snažíme se v našem vývojářském oddělení připravit co nejaktuálnější rozhraní, abychom zůstali konkurenceschopní a mohli našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu v podobě kompatibility a flexibility.

Rozhraní odpovídající současnému stavu technologií, jež máme k dispozici, jsou kupř.:

 • HL7 (speciální pro napojení na informační systémy v nemocnicích "KIS" a zdravotnické přístroje)
 • ESPA X (bidirekcionální pro systémy RTLS a jiné)
 • ESPA X (jednoduché napojení pro systémy RTLS a jiné třetí systémy)
Jak přesně je možné lokalizovat osoby?

S přesností na poschodí, pokoj a / nebo v případě potřeby s přesností až na několik málo metrů (cca 1,5 m) a to v reálném čase.

Přesnost stanovení polohy je nezávislé na tom, kolik čteček je použito. Srovnatelný je tento systém s mobilním telefonem a datovou sítí: Čím hustější je síť vysílače signálu tím více prostoru pokryje a tím více výkonné je rádiové krytí.

Jakou výhodu mi v dlouhodobém ohledu přinese systém Securwatch?

Dlouhodobými výhodami systému lokalizace v reálném čase Securwatch jsou?

 • Úspora nákladů díky optimálnímu nasazení lidských zdrojů
 • Odlehčení pracovní zátěže personálu v rámci každodenních pečovatelských aktivit
 • Individuální svoboda pohybu (dementních a dezorientovaných popř. duševně nemocných) pacientů

Okamžité oznámení poplachu v nouzových situacích s přesným určením místa a charakteru události je zaručeno a pomáhá ošetřujícímu personálu přijmout okamžitá a účinná opatření, aby tak mohla být pacientům a / nebo kolegům rychle poskytnuta pomoc.

Jak zjistím, že pacient je v bezpečné oblasti?

Na základě rozpoznání směru pohybu je signalizováno, zda se pacient pohybuje směrem z bezpečné oblasti nebo v ní. Tak nedojde ke spuštění žádných "zbytečných" poplachů.

Je systém chráněn před projevy vandalismu?

Díky možnosti použití separátních antén popř pomocí systému Floor Logic mohou být čtečky v prostoru umístěny tak (kupř. montáž do stropního podhledu atd.), že jsou pro pacienty "nedostupné“. Pokud by přesto došlo k poškození systémových komponent, je to okamžitě rozpoznáno a je spuštěn technický poplach (všechny systémové komponenty jsou pod permanentní kontrolou).

Co znamená, že je výrobek certifikován dle DIN VDE 0834?

DIN VDE 0834 je standardní normou pro plánování a provedení přivolávacích zařízení. Tato externí certifikace pro komunikační zařízení vše v jednom Visocall IP potvrzuje, že naše řešení splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost a spolehlivost.

Proč potřebuji systém nouzového volání personálu?

Systém nouzového volání personálu popř. naše komunikační řešení vše v jednom ulehčuje od pracovní zátěže Vašemu personálu a usnadňuje život všech osobám zapojeným do péče o pacienty. Kupříkladu díkysamostatnějším pacientům, kteří mohou provádět jednoduché úkony zcela bez cizí pomoci, díky mobilním aplikacím zajišťujícímvětší svobodu pohybunebo cílené oznámení poplachubez zbytečných oklik

Díky cílenému poskytování informací může být pohyb Vašeho personálu redukován až o 50 procent.

Mám dřívější systém Visocall Plus od společnosti Schrack Seconet. Mohu ho rozšířit nebo musím vše vyměnit?

Pří vývoji našich řešení dbáme o to absolutní bezpečnost investicí na základě zpětné kompatibility a modernizovatelnosti. Systém Visocall IP je proto stoprocentně kompatibilní se systémem Visocall Plus. Výměna systému Vicocall Plus proto není nezbytně nutná.

Mohu cizí výrobky propojovat se systémem nouzového volání od společnosti Schrack Seconet?

Ano. Pomocí různých rozhraní a protokolů jsou k dispozici různé možnosti propojení s cizími systémy, jako jsou kupříkladu stávající technologie požární signalizace, telefonní systémy, systémy pro vyúčtování, technologie vytápění, vzduchotechnické technologie a mnohé další.

Jaké reproduktory jsou k dostání?

Nabízíme Vám všechny typy reproduktorů v provedení Standard a EN 54-24. Mimoto jsou jednotlivé reproduktory k dispozici s dodatečnými atributy a certifikáty. Naše kontaktní osoby Vám jsou ochotně k dispozici pro ověření Vašich požadavků.

Jak často musí být na systémech provedena údržba?

U systémů PA/VA nevyvstává zpravidla žádná potřeba intenzivních servisních nebo údržbových prací. Doporučuje se čas od času v závislosti na okolních podmínkách vyměnit systém cirkulace vzduchu sloužící pro chlazení přístrojů – a pokud jsou použity – zkontrolovat prachové filtrační vložky a v případě potřeby je vyměnit.

V souladu s místními předpisy může být navíc v pravidelných intervalech nezbytné zkontrolovat aktuální stav využití prostor, které je nutno případně evakuovat, jakož i uspořádání reproduktorů. Je nutné se přitom zaměřit na to, aby bylo zaručeno náležité hlasové oznámení poplachu s příslušnou hlasitostí a srozumitelností řeči alespoň (>0,5). Právě tak je vesměs předepsána výměna baterií pro nouzové napájení el. proudem ve čtyřletém cyklu.

Je možné napojení na ústřednu požární signalizace?

Ano. Pro automatizované oznámení poplachu a evakuaci je možné napojení na naši ústřednu požární signalizace IP. Propojení se děje buď pomocí kontrolovaných řídicích kontaktů nebo přes náš systém digitálního řídicího napojení.

Mohu napojit stávající systémy?

Ano. Naše systémy PA/PV mohou být snadno napojeny pomocí řídicích kontaktů a analogových audio kanálů na stávající systémy PA/PV od jiných výrobců.

Mohu propojit sítí více provozních míst?

Ano, je to možné. Technologie APS® pomáhá při síťovém propojení šetřit náklady. Standardní síťové propojení-přes lokální sítě (LAN) postačí k tomu, aby byly přenášeny na velké vzdálenosti data a digitální audio signály. 

Je možný servis na celém území?

Ano. V Rakousku se pomocí poboček ve všech spolkových zemích, zákaznické linky 24 hodin denně/7 dní v týdnu a 200 techniků staráme o to, aby Vaše dotazy a žádosti byly rychle zpracovány a všechna opatření k servisu Vašich systémů byla účinně a cíleně zajištěna. V mezinárodním měřítku spolupracujeme v certifikovanými firmami i odborníky.

Čtyřiadvacet hodin denně je k dispozici také náš servisní portál pro zákazníky a partnery za účelem získání podrobností o našich produktech a systémech jakož i zajištění přístupu k servisnímu oddělenípro technické dotazy.

Je možná kombinace ústředny požární signalizace s hasicí ústřednou?

Ano. Společnost Schrack Seconet je ve světě jedinou, která nabízí hasicí ústředny a ústředny požární signalizaceve společném plášti. Pro Vás to znamená maximální flexibilitu, optimalizované náklady ana minimum redukovaný čas až po okamžik hašení požáru.

Mimochodem: Stejně jedinečným, jako je naše kombinace ústředny požární signalizace a hasicí ústředny je také náš hasicí asistent, umožňující plně automaticky základní konfiguraci pro všechny velikosti hasicích systémů.

Mám zastaralé zařízení pro požární signalizaci Mohu je modernizovat?

Ano, pokud je Vaše zařízení od společnosti Schrack Seconet. Naše ústředny požární signalizace se od počátku vyznačují tím, že jsou zcela zpětně kompatibilní. Většinou postačí modernizovat modulový nosič stejně jako jednotlivé moduly v případě potřeby popř. na vyžádání, abyste měli kompletní přístup k nejnovějším a nejmodernějším funkcím. Mimoto je smysluplné jednotlivé součásti zařízení jako kupř. obslužné panely, požární hlásiče atd. postupně vyměnit nebo o ně Vaše zařízení rozšířit. Rádi s Vámi prohovoříme všechny záležitosti týkající se Vašich potřeb a různé možnosti řešení.

Je možný vzdálený přístup k mým ústřednám požární signalizace?

Ano. Naše aplikace Integral Remote umožňuje zobrazení stejně jako obsluhu našich ústředen požární signalizace na dálku. Je ideálním řešením pro pohodlné monitorování zařízení na různých místech přímo na pracovišti. Flexibilní informování v reálném čase pomocí smartfonu nebo tabletu je rovněž možné. Systém Integral Remote podporuje všechny platformy.

Jsou různé lokality navzájem síťově propojitelné?

Ano. Pomocí našeho síťového řešení Integral LAN může být navzájem propojeno více systémů Integral EvoxX v jedné budově a pomocí systému Integral WAN i v různých budovách stejně jako v různých lokalitách po celém světě.

Mám zastaralé zařízení pro požární signalizaci Mohu je modernizovat?

Ano, pokud je Vaše zařízení od společnosti Schrack Seconet. Naše ústředny požární signalizace se od počátku vyznačují tím, že jsou zcela zpětně kompatibilní. Většinou postačí modernizovat modulový nosič stejně jako jednotlivé moduly v případě potřeby popř. na vyžádání, abyste měli kompletní přístup k nejnovějším a nejmodernějším funkcím. Mimoto je smysluplné jednotlivé součásti zařízení jako kupř. obslužné panely, požární hlásiče atd. postupně vyměnit nebo o ně Vaše zařízení rozšířit. Rádi s Vámi prohovoříme všechny záležitosti týkající se Vašich potřeb a různé možnosti řešení.

Je možný vzdálený přístup k mým ústřednám požární signalizace?

Ano. Naše aplikace Integral Remote umožňuje zobrazení stejně jako obsluhu našich ústředen požární signalizace na dálku. Je ideálním řešením pro pohodlné monitorování zařízení na různých místech přímo na pracovišti. Flexibilní informování v reálném čase pomocí smartfonu nebo tabletu je rovněž možné. Systém Integral Remote podporuje všechny platformy.

Co znamená plně redundantní?

Všechny prvky systému Integral EvoxX jsou k dispozici duálně. Pokud nastane případ, že jeden prvek vypadne, přebírá duální prvek neprodleně provoz. Tato úplná redundance zajišťuje maximální zabezpečení proti výpadkům.

Potřebuji navíc také ústřednu požární signalizace?

Ne. Společnost Schrack Seconet je ve světě jedinou, která nabízí hasicí ústředny a ústředny požární signalizaceve společném plášti. Pro Vás to znamená maximální flexibilitu, optimalizované náklady ana minimum redukovaný čas až po okamžik hašení požáru.

Jaké typy hasicích zařízení mohou být řízeny?

Jedno- a vícezónová ústřednaIntegral EvoxX umožňuje řízení různých plynových a vodní hasicích zařízení.

Plynová hasicí zařízení

 • CO2 vysokotlaké a nízkotlaké
 • Novec 1230
 • FM 200
 • Dusík
 • Argon
 • Argonit

 

Vodní hasicí zařízení

 • Sprinklerové systémy
 • Rozprašovače vody
 • Vysokotlaká vodní mlha
Smějí být požární hlásiče natírány jako celek?

Ne. Pro dosažení náležitého zabarvení je nezbytné požární hlásič rozložit na jednotlivé díly. Tím ale ztrácí na kalibraci a proto i na spolehlivosti. Snaha o nátěr bez rozložení na jednotlivé díly může na druhé straně vést ke znečištění měřicí komory stejně jako teplotního čidla – a tím i k závadám funkčnosti.

Je možné časově řízené přepnutí mezi detekcí kouře a tepla?

Ano. Naše automatické požární hlásiče Cubus mohou být konfigurovány v rámci časového řízení a kupříkladu přes den detekovat teplo a v nočních hodinách kouř. Toto nastavení systému je používáno vesměs ve velkých kuchyních. 

Kde jsou hlásiče požáru zhotovovány?

Náš sortiment pochází z velké části z vlastní výroby a je vyvíjen a produkován naší koncernovou sesterskou společností Hekatron v Německu.

Jaké různé typy požárních hlásičů existují?

Moderní požární hlásiče mohou být zhruba rozděleny do tří skupin:

 1. Neautomatické požární hlásiče (manuální oznámení poplachu)
 2. Automatické požární hlásiče
 3. Speciální požární hlásiče pro specifická použití

U automatických požárních hlásičů rozlišujeme dle typu senzoriky mezi vícesenzorovými hlásiči, kouřovými hlásiči, teplotními hlásiči, kouřovými hlásiči při požáru (CO) a plamenovými hlásiči.

Jaký je rozdíl mezi vícesenzorovými hlásiči a kouřovými hlásiči?

Vícesenzorové hlásiče pracují s několika různými čidly a spojují tak různé systémy zjištění požáru v jednom přístroji (kupř. kouřový hlásič, teplotní hlásič a hlásič kouře při požáru). Je tak zapotřebí jen jeden hlásič pro všechny oblasti použití.

Kouřové hlásiče mají k dispozici jedno čidlo a spustí se pouze v případě, když do měřicí komory vniknou kouřové částice, na tyto kouřové částice je puštěn světelný paprsek z infračervené diody a části tohoto rozptýleného světla dopadnou na čidlo citlivé na světlo (princip rozptýleného světla). Kouřové hlásiče jsou upřednostňovány pro detekci doutnavého požáru.

Podle jakých kritérií se provádí výběr vhodného požárního hlásiče?
 1. Převládající environmentální a okolní podmínky
 2. výška místnosti
 3. a očekávané charakteristiky požáru

 

jsou zohledňovány pro výběr správného požárního hlásiče.

Čím se řídí počet a uspořádání požárních hlásičů?

Počet a uspořádání automatických požárních hlásičů jsou na jedné straně závislé na místních předpisech a směrnicích a na druhé straně se řídí typem použitých hlásičů, geometrií místnosti, způsobem použití a okolními podmínkami ve sledovaných místnostech. Hlásiče je nutné vybrat tak, aby byly požáry spolehlivě rozpoznány ve fázi jejich vzniku a mohly tak být vyloučeny falešné poplachy.

Jsou k dispozici požární hlásiče různých barev?

Ano. Naše požární hlásiče mohou být na vyžádání zhotoveny ve všech barvách škály RAL. Volitelné jsou až stupně lesku (hedvábně matné a lesklé provedení) Standardně jsou naše požární hlásiče nicméně bílé (RAL 9003).

Co znamená kompenzace znečištění popř. prognóza znečištění?

Vícesenzorové hlásiče popř. kouřové hlásiče se spustí, když do měřicí komory vniknou kouřové částice, na tyto kouřové částice je puštěn světelný paprsek z infračervené diody a části tohoto rozptýleného světla dopadnou na čidlo citlivé na světlo (princip rozptýleného světla). Do této měřicí komory pronikne s lety čím dál více částic nečistoty, které mohou vést ke klamným nebo falešným poplachům.

Naše automatické požární hlásiče kontrolují permanentně své měřicí komory v ohledu na nečistoty. Pokud jsou v měřicí komoře zjištěny částice nečistot, je citlivost vůči poplachům přizpůsobena tak, že hlásič zůstane bez ohledu na znečistění komory spolehlivý a plně funkční. Tato procedura se nazývá kompenzace znečištění.

prognóze znečištění poskytuje hlásič automaticky informace, udává, kdy je nutná výměna a kdy není kompenzace znečištění dostatečná. 

Čím se odlišuje kouřový hlásič a požární hlásič od systému požární signalizace?

Kouřové hlásiče nemohou a nesmějí být na základě evropských norem nasazovány společně se automatickým systémem požární signalizace, kterým zajišťuje spolehlivé oznámení poplachu zasahujícím jednotkám. Z toho důvodu jsou kouřové hlásiče používány především na trhu s domy a byty, kde nejsou úředně předepsány automatické systémy požární signalizace. Kouřové hlásiče jsou navíc poháněny bateriemi a umožněna tak musí být manuální kontrola funkčnosti – kupř. zmáčknutím tlačítka.

Potřebuji velmi rychlé zjištění požáru při extrémních okolních podmínkách, jaký by pro to byl nejvhodnější požární hlásič?

Naše aspirační detektory kouře patří k těm nejpreciznějším a nejspolehlivějším systémům včasného zjištění požáru v oblasti moderní detekce požáru. Hlásiče si získávají důvěru díky jejich bezkonkurenční výkonnosti a odolnosti stejně jako bezpečnosti detekce a dokáží reagovat na vznikající požáry mimořádně citlivě. V souladu s konkrétními případy využití může být smysluplným použít speciální příslušenství.

Alternativně k našim aspiračním detektorům kouře se mohou hodit také naše lineární hlásiče tepla ADW a LIST. 

Chtěl bych nechat svou výrobu potravin kontrolovat pomocí zařízení požární signalizace. Požární hlásič nicméně nepřipadá na základě podmínek daného prostředí v úvahu. Jaký požární hlásič by zde byl nejvhodnější?

Pro tento případ použití se hodí náš lineární detektor tepla ADW s příslušným trubičkovým čidlem. Je obzvláště spolehlivý, k dispozici v provedení z ušlechtilé oceli a proto ideální pro hygienické použití při výrobě potravin.

Chci mít ve svém výrobním zařízení přesné vyhodnocení poplachu. Standardní vícesenzorový hlásič nepřipadá vzhledem k extrémním podmínkám daným chemicky zatíženým prostředím v úvahu. Jaký požární hlásič by byl vhodný zde?

Náš lineární hlásič tepla LIST je pro tento případ využití ideální. Adresný kabel hlásiče tepla umožňuje volitelné rozestupy mezi čidly, rozdvojení a použití samostatných tepelných čidel a vyznačuje se naprosto přesnou detekcí, vysokou rychlostí reagování stejně jako v případě potřeby snadnou opravou.

Potřebuji pro svůj letecký hangár spolehlivou detekci. Jaký speciální hlásič je pro to vhodný?

Lineární kouřové hlásiče nebo náš vysoce citlivý systém aspiračního detektoru kouře se pro použití při velkých výškách interiérů hodí skvěle.

Co musím zohlednit při plánování nasazení speciálních požárních hlásičů?

Plánování nasazení speciálních požárních hlásičů je vzhledem k oblasti nasazení velmi komplexní záležitostí. V prvé řadě je důležité vědět, jaké okolní podmínky panují v současnosti na místě a jaké fyzikální veličiny ( v ohledu na kouř, teplo atd...) mají být detekovány. Mimoto musí být při výběru a umístění speciálních hlásičů zohledněny provozní procesy. Naší specialisté pro fundované plánování a poradenství Vám jsou ochotně k dispozici.

Jaké podpůrné služby nabízíte?

Naše technická podpora je Vám během smluvní doby k dispozici v každé otázce týkající se našich zařízení nebo systémů stejně jako problémů při odborně provedené obsluze, hledání chyb nebo programování. 

Jak mohu technickou podporu kontaktovat?

Technickou podporu je možné kontaktovat pomocí e-mailu nebo telefonicky. Přesné kontaktní údaje naleznou registrovaní uživatelé na servisním portálu nebo pomocí našeho kontaktního formuláře.

Monday to Thursday 7:30-16:30 CET
Friday 7:30-13:30 CET

Fire alarm systems
Phone +43 50 857-5810
support.fas@schrack-seconet.com

Communication systems
Phone +43 50 857-5830
support.hcs@schrack-seconet.com

Information systems
Phone +43 50 857-5850 
support.ins@schrack-seconet.com

Security systems
Phone +43 50 857-5840
support.ses@schrack-seconet.com

Jak funguje technická podpora v rámci vzdáleného přístupu?

V rámci přímé konzultace s našimi techniky Vám dáme k dispozici software pro vzdálený přístup, který nám umožní vzdálený přístup k Vašemu systému. Mějte, prosím, na paměti, že pro umožnění vzdáleného přístupu je naléhavě nezbytné, aby se na daném místě někdo zdržoval.

Kdy je technická podpora k dispozici

Náš tým technické podpory je Vám k dispozici v následujících časech (MEZ):

 • Pondělí až čtvrtek od 07:30 Uhr do 16:30 hod.
 • Pátek od 7:30 do 13:30 hod.

V sobotu, neděli a o svátcích je zavřeno.

Na jaké telefonní číslo mohu volat?

Naše technická podpora je Vám během provozních hodin k dispozici po celém Rakousku pro případy odstraňování poruch, oprav, údržeb a revizí.

Technický zákaznický servis Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland
Tel.: +43 1 81103

Technický zákaznický servis Horní Rakousko
Tel.: +43 732 677900

Technický zákaznický servis Štýrsko
Tel.: +43 407676 2290

Technický zákaznický servis Horní Salcbursko
Tel.: +43 887122 2402

Technický zákaznický servis Korutany
Tel.: +43 429362 2602

Technický zákaznický servis Tyrolsko
Tel.: +43 365366 2302

Technický zákaznický servis Vorarlbersko
Tel.: +43 5572 51199 2502

 

Mohu své dotazy hlásit 24 hodin denně a 7 dní v týdnu?

Ano. Nabízíme své služby také mimo naši běžnou pracovní dobu a přizpůsobíme se zde Vašim potřebám. Balíček služeb šitý na míru stejně jako rychlý a kompetentní servis čtyřiadvacet hodin denně u nás stojí na prvním místě.

Mohu své žádosti zaslat též e-mailem?

Ano, samozřejmě. V případě naléhavých záležitostí Vám přesto doporučujeme kontaktovat nás telefonicky.

Technický zákaznický servis Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland
e-mail: kundendienst-wien@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Horní Rakousko
e-mail: kundendienst-linz@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Štýrsko
e-mail: kundendienst-graz@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Salcbursko
e-mail: kundendienst-salzburg@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Korutany
e-mail: kundendienst-klagenfurt@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Tyrolsko
e-mail: kundendienst-innsbruck@schrack-seconet.com

Technický zákaznický servis Vorarlbersko
e-mail: kundendienst-dornbirn@schrack-seconet.com

 

Jsou pravidelná údržba, revize nebo přezkoušení mého zařízení nutné?

Ano. To je nejdůležitějším předpokladem bezpečného a spolehlivého provozu Vašeho zařízení. Pomocí přibližně 200 techniků Vám po celém Rakousku nabízíme kvalifikované opravy, údržbu a revizi popř. servisní služby cílené na produkt a přizpůsobené Vašim individuálním požadavkům.

Podle jakých norem a předpisů poskytujete Vaše služby?

Vysoká kvalita služeb společnosti Schrack Seconet je dokumentována systémem zabezpečení kvality, který je certifikován v souladu s ISO 9001 pro všechny oblasti podnikání. V Rakousku jsou opravy a údržba zařízení požární signalizace realizovány v souladu s ÖNORM F 3070 a opravy a údržba komunikačních systémů v souladu s DIN VDE 0834 . Navíc se naše služby řídí charakteristikami příslušných produktů uvedených výrobcem.

Jak se mohu ucházet o zaměstnání u společnosti Schrack Seconet?

Můžete se o ně ucházet přímo přes webovou stránku, za tímto účelem použijte, prosím, k tomu určené tlačítko nebo následující odkaz na formulář podání žádosti o pracovní místo.

Jaké podklady jsou pro žádost o pracovní místo nezbytné?

Abychom mohli Vaši žádost o pracovní místo efektivně zpracovávat hned po jejím přijetí , pošlete nám, prosím Vaše CV společně s fotografií, kopie Vašich vysvědčení a diplomů a průvodní dopis.

Kdy dostanu po odeslání žádosti o pracovní místo první informace a jaký je další postup?

Dostane okamžitě automatický e-mail potvrzující, že Vaše žádost byla doručena. Ta bude následně předána příslušnému oddělení. Po ověření podkladů Vám bude doručena informace, zda bude zohledněn v dalším procesu ucházení se o pracovní místo a případně Vás budeme kontaktovat, abychom si mohli dohodnout termín pohovoru, abyste se nám mohli představit.

Je u společnosti možná praxe v rámci vzdělávacího procesu a jaký způsobem se o ni mohu nejlépe ucházet?

Rádi dáváme v rámci vzdělávacího procesu možnost praxe v daném oboru. Můžete se o ně ucházet přímo přes webovou stránku, za tímto účelem použijte, prosím, k tomu určené tlačítko nebo následující odkaz na formulář podání žádosti o zaměstnání.

Na koho se mám obrátit, když mám další otázky ke své žádosti o pracovní místo?

Pošlete nám, prosím, Vaše dotazy nebo žádosti přímo e-mailem na adresu kariera@schrack-seconet.com. Pokud jste od nás po přijetí Vaší žádosti o pracovní místo již dostali zprávu, naleznete v ní rovněž osobní kontaktní data.

Jaké výhody přináší pacientům multimediální terminál (lůžkový pacientský terminál) ve srovnání s běžným TV přístrojem?

Multimediální terminál popř. lůžkový pacientský terminál je servisní terminál. Každý pacient slyší, vidí nebo čte, co ho právě zajímá a řídí pohodlně to, co pro něj právě je důležité. Snadno, v kompaktní formě a brilantně nabízejí tablety klinikám, pacientům a ošetřujícímu personálu přesně tu podporu, jakou si právě žádají. Na tabletu mohou být na oddělení pro péči zobrazeny rovněž zdravotnické obsahy bez obav z porušení nařízení o ochraně osobních údajů.

Co to může být? Film z mediatéky? Pohodlná objednávka menu pro další dny? Informace k léčení?

Jsou dodržovány přísná hygienická ustanovení a předpisy pro nemocnice stejně jako pečovatelské domy?

Ano. TV a mediální řešení od společnosti Schrack Seconet plní nejvyšší hygienické požadavky a mají k dispozici pevnou, uzavřenou a hladkou přední stranu zalitou do tvrzeného skla. Není možné žádné nehygienické IR dálkové ovládání a řízení přes odstavené obslužné jednotky.

Je obsluha přístrojů snadná?

Ano. Naše řešení nabízejí snadnou, intuitivní obsluhu přímo na přístroji pomocí desetibodové multi dotekové obrazovky stejně jako běžných tabletů. Alternativně je možná pohodlná obsluha pomocí našeho pacientského terminálu komunikační platformy Visocall IP . Tak není žádné dodatečné popř. vlastní dálkové ovládání nutné.

Jak snadná je konfigurace TV a multimediálních přístrojů?

Konfigurace je umožněna pomocí centrálního systému řízení přístrojů přes PC, smartfony nebo přímo na terminálu a je námi převzata po konzultaci s Vámi. Nákladné individuální aplikace proto už nejsou nutné!

Další témata

To Vás může rovněž zajímat

Schrack Seconet
Schrack Seconet
Služby
Technická podpora pro zahraničí
Mezinárodní technická podpora
Služby
Servisní portál: Důležité informace 24 hodin denně
Servisní portál
Služby
Stažené soubory k naším řešením
Stažené soubory
Služby
Školení pro odborný personál
Školení pro odborníky
Podnik
Vaše osobní kontaktní osoba u společnosti Schrack Seconet
Kontaktní osoby a sídla
Služby
Prohlášení výrobce pro naše řešení
Prohlášení výrobce
CS