Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org.sl

Újezd., Štítová 283
CZ-149 00 Prague 4
Phone: +420 2 7478-2284
prague@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

Technická podpora pro zahraničí
Zákaznický servis Rakousko

Vždy APP-TO-DATE

Klosterneuburg

Spousta městských zařízení, jedna centrální aplikace ‒ pomocí systému Integral Mobile vstoupil Klostenburg v otázkách protipožární ochrany pro mateřské školky, školy a podobná zařízení do digitální éry. Veškerá hlášení poplachů a poruch jsou zobrazována automaticky ‒ pověřenec pro protipožární ochranu je vždy a všude o situaci na všech místech informován. Sedm městských zařízení je již do řešení integrováno, v průběhu dlouhodobého investičního plánu bude systém postupně rozšířen.

„S informacemi z aplikace vím okamžitě: Co je to za problém a je pro jeho řešení zapotřebí mít někoho bezprostředně na místě?

2.510
osob ve střežených objektech
1.268
nasazených požárních hlásičů
1
mobilní řešení vše v jednom pro všechna zařízení obce
Leonhard Schmuckenschlager
Ústřední pověřenec pro protipožární ochranu Klosterneuburgu

Místa kontrolovaná na dálku
V otázkách protipožární ochrany nastavilo třetí největší město Dolního Rakouska již v roce 2014 normu pro digitální časy. Centrální „spínací jednotkou“ je přitom aplikace Integral Mobile od společnosti Schrack Seconet Stačí jediný pohled a mobilní aplikace pro smartfon a tablet ukáže stav všech systémů požární signalizace. To je nejenom pohodlné, nýbrž činí také probíhající kontroly mnohem jednoduššími.

Leonhard Schmuckenschlager, ústřední pověřenec pro protipožární ochranu Klosterneuburgu, k tomu vysvětluje: „Naši uživatelé na místě nemohou zpravidla organizační stránku protipožární ochrany převzít. Není rovněž smysluplným, abych každý týden objížděl 18 budov, abych systémy zkontroloval.“ 

Digitální koncept má zřejmé výhody,
které se projeví při mnoha každodenních procedurách.

Informace v reálném čase
"
Pomocí aplikace teď vidím hned na první pohled stav zařízení – zelené háčky znamenají: Vše v pořádku!“, říká Schmuckenschlager. Permanentní monitoring zaručuje kdykoli a na kterémkoli místě aktuální informace ke stavu zařízení, na základě reportů a vyhodnocovacích možností mohou být problémy včas rozpoznány.

Také v případě závažné situace se dodatečné informace vyplatí. Hasiči dostanou doplňující, přesné informace: Kde se vyskytl nějaký nedostatek, na co je třeba si dávat pozor.

S informacemi z aplikace vím okamžitě:
Jaký je to problém a je pro jeho řešení zapotřebí mít někoho bezprostředně na místě?
Leonhard Schmuckenschlager - Ústřední pověřenec pro protipožární ochranu Klostenburgu

Prioritu má ochrana osob
Sedm míst ve městě se stejným počtem ústředen a více než 700 hlásiči je mezitím do aplikačního řešení společnosti Schrack Seconet integrováno. Začalo se se školami a mateřskými školkami:

„Hlavním cílem je ochrana osob a zde máme vesměs osoby a především ty, kdo potřebují ochranu – děti“, zdůrazňuje Schmuckenschlager. Další budovy následovaly v průběhu postupně plněného investičního plánu – jako právě nová mateřská školka v městské části Klosterneuburg-Kritzendorf, která byla otevřena počátkem roku 2018. 

"Sirény, manuální tlačítkové hlásiče, požární zóny, hlásiče – to vše přirozeně něco stojí, přináší to ale skutečně hodně", zdůrazňuje Schmuckenschlager – neboť v případě vážného poplachu jde vskutku o hodně.

Model šetřící rozpočet
Přestavba proto nezapříčinila žádné přílišné zatížení rozpočtu, nýbrž je rozložena v delším časovém úseku a je realizována co možná nejsvědomitěji v ohledu na rozpočet.

„Využíváme aktuální investiční záměr a můžeme pak vedení spojená se zasíťováním zařízení požární signalizace položit prakticky ‚co nejméně invazivně‘ “, vysvětluje Schmuckenschlager. Během takových investicí jsou stávající budovy v rámci preventivní protipožární ochrany přivedena do dnešního stavu jako celek . 

„Mateřská škola v Kritzendorfu je krásným příkladem pro to, co je možné, když všichni dobře spolupracují. Nejdůležitější je vzdělání a bezpečnost našich dětí.
Proto mi nová aplikace, která v tak citlivé oblasti výrazně usnadní protipožární ochranu, dělá radost.“
Stefan Schmuckenschlager - Starosta Klostenburgu
Jsme specialisté.
Pro ochranu lidí a hmotných statků.
Můžete od nás očekávat zkušenosti z celého světa, dlouholeté know-how jakožto od vůdčí firmy v oblasti inovací, jedny z nejlepších ústředen požární signalizace na světě a vynikající řešení. Přesvědčte se sami.

Další témata

To Vás může rovněž zajímat

Požární hlásič | Příběhy zákazníků
Nová éra neutronového výzkumu
.
Požární hlásič | Příběhy zákazníků
Protipožární ochrana v papírně Hamburger
.
Zdravotní péče | Příběhy zákazníků
Nemocnice Aga Khana sází na Schrack Seconet
.
otvorenie nitrianske nákupné centum Galéria obchodná sie hypermarket Tesco služby zákazníci nakupujúci
Požární hlásič | Příběhy zákazníků
Vzdálený přístup k systému požární signalizace u společnosti Tesco
.
Zdravotní péče | Příběhy zákazníků
Hladká reorganizace terapeutického centra BVA
.
CS