Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

Angelika Oberová

Asistentka produktového managementu

Po dokončení studia na vysoké škole jsem se ucházela o práci u společnosti Schrack Seconet přes zprostředkovatelnu zaměstnání. Během třístupňového náborového procesu jsem se již mohla seznámit se svými nadřízenými stejně jako s budoucími kolegy a kolegyněmi a mohla prokázat během jedné prezentace své znalosti angličtiny. Od začátku jsem měla dojem, že tu v popředí stojí člověk a ne jeho životopis a že mě tu chtějí poznat osobně.

Angelika Oberová je od
roku 2018 zaměstnána u společnosti Schrack Seconet
První pracovní den

Během mého prvního pracovního dne se mi potvrdil pozitivní pocit, který jsem získala již v procesu ucházení se o práci. U společnosti Schrack Seconet vládne otevřená a velmi kolegiální atmosféra, v níž stojí v popředí společné bytí. Lidé se potkávají napříč hierarchními strukturami jako rovný s rovným a ustavičně se tu dbá o konstruktivní komunikaci uznávající hodnoty.

„Ve srovnání s jinými přijímacími pohovory stál u společnosti Schrack Seconet v popředí člověk a ne jeho životopis. To mě okamžitě nadchlo!“
Angelika Oberová se cítila
od počátku druhými ceněná
Instance prvního kontaktu

Společně s mou kolegyní představujeme v produktovém managementu instancí prvního kontaktu pro celé oddělení, zároveň také jistý předěl či rozhraní ve vztahu k mnoha jiným sekcím v podniku. Každý z nás má svou vlastní oblast odpovědností, přesto se navzájem podporujeme a zvládáme mnohé výzvy společně. Pokud to mám shrnout, dá se má pracovní pozice označit jako koordinační a podpůrné rozhraní, komunikující s různými cílovými skupinami rozličnými způsoby.

Angelika Oberová
Asistentka produktového managementu
Pokud bych se měla popsat jedním slovem, pak by znělo „veselá".
Tři věci, kterých si na své práci obzvláště cením:
  • Mnohočetnost úkolů
  • Možnost dalšího vzdělávání
  • Příjemná pracovní atmosféra
Co bych ještě chtěla říci:

Důležité jsou mi především výměna zkušeností s kolegy stejně jako spolupráce s rozdílnými lidskými charaktery. Účelná a otevřená komunikace se ukazuje vždy jako výzva, která činí pracovní den obzvláště napínavým.

Angelika Oberová
Asistentka produktového managementu
„U společnosti Schrack Seconet vládne otevřená a velmi kolegiální atmosféra, v níž stojí v popředí společné bytí.“
MILUJEME TO, CO DĚLÁME
A JE TO VIDĚT
Na našem týmovém duchu, naší pracovní atmosféře a našem přesvědčení, že naši zákazníci jsou středobodem našeho konání. Líbí se Vám to? Pak se těšíme na to, až se u nás budete ucházet o práci.

DALŠÍ PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

To Vás může rovněž zajíma

Gabriele Gschiel
Employee Story
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
Marion Kienastberger
Employee Story
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
Robert Sack
Employee Story
Robert Sack
Robert Sack
CS