Instalace bezdrátových komunikačních systémů v prostorech pro nouzové ubytování

quarantine stations

Využití prázdných oblastí – změna účelu využívání hotelů nebo hal na výstavištích na karanténní zóny nebo provizorní ubytovny s možností hovorů

Krize vyvolaná šířením viru COVID-19 otřásla světem a vytvořila nové požadavky na celé zdravotnické ekosystémy.

Dramatický nárůst počtu osob infikovaných koronavirem nutí země jednat rychle. Proto se země na celém světě snaží z ničeho vyčarovat nouzová oddělení pro lidi nakažené koronavirem. Způsoby jsou různé – od nemocničních oddělení v rychlosti proměněných na karanténní zóny po provizorní ubytovny vytvořené v prázdných výstavních halách či hotelech. Tato nouzová útočiště se stavějí rychle a často je v nich jen nejnutnější vybavení. Čas hraje zásadní roli a na detailní rozpracování elektroinstalačních prací není prostor.

Mnoho pacientů sdílejících velmi stísněné prostory potřebuje možnosti komunikace pro přivolání pomoci a personál musí jednat rychle.


Securwatch SmartLiberty: Systém pro přivolání sestry s jednoduchou instalací

Systém Securwatch SmartLiberty Real-Time-Locating-System (RTLS, systém lokalizace v reálném čase), který nepotřebuje téměř žádnou kabeláž, je bezdrátový systém pro přivolání sestry s nejjednodušší možnou instalací.

 

Pacienti i personál, který o ně pečuje, jsou vybaveni bezdrátovými náramky a přívěšky.

Tyto prvky mají přivolávací tlačítka a lze je označit jmény pacientů a umístěním lůžka.

Personál tak může rychle a efektivně reagovat na volání pacienta nebo žádost o pomoc.

Jediný bateriový bezdrátový marker postačí na označení poloh všech bezdrátových náramků a přívěšků v rámci jednoho karanténního oddělení.

Nasazením více markerů může systém případně poskytovat informace o polohách pacientů a personálu s přesností na jednotlivé pokoje.

 

Vysokofrekvenční rádiové čtečky RF fungují jako vysílací jednotka pro předávání volání do centrálního řídicího serveru.
Čtečky RF fungují v pásmu 868 MHz a v běžné budově dokážou pokrývat přenosy na 40 m.
Obousměrné antény mají přímý dosah až 500 m, což je ideálně vhodné pro oddělení typu JIP v oblastech výstavních hal nebo jiných rozsáhlých prostorech.

Všechna pacientská, asistenční a tísňová volání lze pohodlně zobrazovat na PoE alarmových displejích nebo na jiných mobilních zařízeních.


Typická instalace systému Securwatch SmartLiberty na nouzovém karanténním oddělení

Alarmové displeje a čtečky RF jsou prostřednictvím PoE ethernetových switchů připojeny k centrálnímu serveru a Wi-Fi infrastruktuře. Díky tomu dokáže jeden standardní kabel CAT napájet displej nebo čtečku, tj. poskytovat nutnou energii a data.

Markery pozic jsou napájené z baterie (volitelně 230 V AC, nebo 24 V DC) a nepotřebují žádné další kabely.

Pacienti, sestry i lékaři tak mohou prostřednictvím jednotlivých zařízení spouštět, rušit a přijímat hovory.

Kromě toho lze každý transpondér sledovat a v případě, že pacient opustí určitou oblast bez dozoru, systém Securwatch automaticky vyšle alarmy o pohybu.
Tato funkce zajišťuje, aby karanténní zónu nikdo neopouštěl a aby tak neúmyslně nekontaminoval bezpečné oblasti.


Podívejte se na přiložený dokument, v němž naleznete další podrobnosti o systému Securwatch SmartLiberty.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.