Integral Remote

Schrack Seconet dodává všechny systémové komponenty od hardwaru až po software. Spolu s doprovodnými službami tak nabízíme perfektně sladěné komplexní řešení.

Kompletní balík Integral Remote nabízí perfektní řešení všech požadavků a umožňuje přístup prostřednictvím všech platforem - od počítače až po tablet.


S2service Connect
S2service Connect

 

Naše webová aplikace umožňuje zajištěné obousměrné internetové spojení mezi bezpečnostně technickými zařízeními a nejrůznějšími uživatelskými rozhraními. Slouží k protokolování událostí a ke správě uživatelů a oprávnění. Integral Remote Notification
Integral Remote Notification

Systém Integral Remote dodává prostřednictvím oznámení Push-Notification rychle a spolehlivě podrobné informace individuálně určeným osobám v reálném čase, i když nejsou aplikace aktivní. Všechny události jsou zobrazeny okamžitě a přehledně. To umožňuje pověřeným osobám rychlou a správnou intervenci nezávisle na aktuálním místě pobytu.


Integral Remote Control
Integral Remote Control

Integral Remote Control umožňuje zobrazování a ovládání bezpečnostně technických zařízení. Z tohoto důvodu je možné zasílání hlášení o poplachu a stavových hlášení včetně rychlého a bezpečného vzdáleného zásahu. Pomocí kontroly geodat můžete navíc omezit obsluhu na určitý okruh a kódování komunikace zajišťuje zabránění přístupu nepovolaných osob.


Aplikace Integral Mobile je určena pro všechna mobilní koncová zařízení a je dostupná v App Store. Integral Browser otevřete prostřednictvím URL. Rychlý přístup k oběma platformám je umožněn zadáním uživatelského jména a hesla.

Zde můžete také přímo stahovat mobilní aplikaci nebo klepnutím na URL můžete otestovat systém Integral Browser. Použijte k tomu uvedené přístupové údaje.

www.s2service.com/auth

Přístupové údaje
Uživatelské jméno: demo
Heslo: demo
Systém Integral Desktop funguje pouze po zapojení registrovaného individuálně přiřazeného hardwarového klíče USB. Při ztrátě nebo krádeži bude hardwarový klíč okamžitě zablokován.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.