Užitečná řešení pro období krize pro partnery a zřizovatele

Integral Mobile

Všichni v současnosti čelíme obrovským výzvám. Tým společnosti Schrack Seconet by vás, naše partnery, rád v co největší míře podpořil a pomohl vám.

Ti, kteří se nové situaci dokážou rychle přizpůsobit a udržet krok s měnícími se potřebami zákazníků, pomohou dvakrát tolik a dokážou využít toto bezprecedentní období efektivně, a dokonce během něj i dosáhnout vylepšení. Zdraví a bezpečnost našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců je na prvním místě – chtěli bychom vám ukázat, co v tomto náročném období můžete udělat pro jejich bezpečnost a pro to, abyste pro každého zákazníka našli to správné řešení. Nikdo by neměl zapomínat na to, že efektivní požární bezpečnost je vždy důležitá, dokonce, nebo obzvláště, v časech krize. Požár může vypuknout kdykoli, bez ohledu na počet lidí v areálu společnosti, např. z důvodu technické závady. 


Sociální odstup je sice pro každého aktuálně nejvyšší prioritou, přesto se všichni setkáváme – komunikace hraje v takovém období klíčovou roli. Nejlepší je obrátit se na své zákazníky a konkrétně se jich zeptat na jednotlivé problémy a konkrétní okolnosti. To nám umožní nalézt nejlepší řešení pro každého.

Během komunikace můžete zjistit, zda je možný přístup, které společnosti jsou zcela zavřené, jaké existují požadavky, zda existují plány, které se neustále odsouvají atd.


1. Společnosti, do nichž je možný přístup

Stále jsou společnosti, které zůstávají otevřené, případně jsou otevřené alespoň částečně. Dokonce jsou přístupné i některé budovy a instituce, např. univerzity nebo školy.

Právě nyní je ideální čas

  • k provedení údržby,
  • k modernizaci systémů.

Údržba

Bez ohledu na aktuální krizi nebo způsob momentálního využívání budovy je údržba stále nutná. Díky menšímu počtu operací a lidí na pracovišti je nyní čas na tento typ činností. Lze také zvážit posunutí údržby v rámci povolených tolerancí. Je-li ve společnosti méně lidí, nedojde k přerušení provozních procesů a pracovník údržby může pracovat nerušeně a efektivněji. Oznamte to svým zákazníkům a už dnes si domluvte schůzky!


Modernizace

To platí i pro modernizace systémů. Požární bezpečnost je a vždy bude důležitá – a obzvláště teď ji nelze zanedbávat. Dávalo by smysl využít tento čas k optimalizaci systémů a zlepšení požární bezpečnosti. Zmiňte se o tom při nejbližším rozhovoru se zákazníkem – vždy existují nějaká nepříjemná témata, která se dlouho odkládala a na která nikdy nebyl čas. Nyní je však čas realizovat vše, i odkládané záležitosti. Je možné, že zákazník má starší verze softwaru, které už nesplňují bezpečnostní normy. Nyní lze realizovat praktická rozšíření nebo nezbytné modernizace, které jsou nutné z důvodu změn v doporučených postupech, a systém lze aktualizovat instalací nejnovějšího softwaru.

Společnosti, v nichž je momentálně omezený provoz, mohou toto období využít i k výměně součástí systému. Například špinavé detektory, které by se musely zanedlouho vyměnit bez ohledu na situaci, lze vyměnit právě teď.

Teď by mohl být například vhodný okamžik i k provedení modernizace starých systémů s použitím nových součástí. Díky ověřené kompatibilitě směrem dopředu i zpětné kompatibilitě produktů lze každý systém rozšířit podle přání i jednoduše zmodernizovat – a v tomto období dokonce bez narušení provozu.


2. Společnosti, do nichž je aktuálně zakázaný, nebo velmi omezený přístup

Mnohé společnosti jsou buď úplně zavřené, nebo umožňují jen přísně omezený nebo žádný přístup pro techniky a externí společnosti. Tento typ situace se samozřejmě výrazně liší od normálu a vyžaduje mimořádně náročné typy řešení. Odborník musí provést analýzu přímo na místě bez ohledu na typ poruchy systému, a aniž by předem znal příčiny a dopady.

 

Vzdálený přístup prostřednictvím systému Integral Remote od společnosti Schrack Seconet však představuje nejlepší řešení opravy takového problému.

Všichni naši zákazníci, kteří již vzdálený přístup využívají, nemají žádný problém. Jsou dokonale připravení a vybavení přesně na tyto situace a vyzkoušeli již všechny možnosti, které systém Integral Remote nabízí.

Díky systému Integral Remote lze kdykoli dohledat a zkontrolovat systémové informace. Je detektor jen znečištěný, ale je stále provozuschopný? Systém Integral Remote vám umožní zjistit odpověď na tuto otázku na dálku a rychle přijmout rozhodnutí, zda je nutno vyslat na místo technika, nebo nikoli. Odstraňování poruch je možné okamžitě s využitím vzdáleného přístupu; v případech, kdy je například znečištěný detektor, lze domluvit návštěvu technika na pozdější datum. Tak lze předejít servisním výjezdům, které nejsou nezbytně nutné. Jsou nutné pouze v případě, že již není zaručena požární bezpečnost. Přímý kontakt se tak omezí na minimum bez ohrožení požární bezpečnosti.

A samozřejmě ani pro ty, kteří si vzdálený přístup ještě nezřídili, není pomoc daleko. Chcete-li tuto službu využívat v budoucnosti, je k instalaci vzdáleného přístupu nutná jen jedna návštěva technika. S povolením by to neměl být problém. Stačí jen jediná koordinovaná schůzka, při níž se dodrží veškerá nutná bezpečnostní a preventivní opatření. Je to určitě jednodušší než návštěva v případě nouze v neznámou dobu, kdyby se v systému později projevila neočekávaná porucha. Máte také možnost nainstalovat systém Integral Remote na místě prostřednictvím stávajícího intranetu ve spolupráci s IT oddělením zákazníka. Jsme si jisti, že při společné diskusi najdete pro každého zákazníka to nejlepší řešení.

Jednou konkrétní výhodou, vzhledem k aktuální situaci, je servis a revize jednou osobou, což systém Integral Remote umožňuje, a zjednodušuje tak provádění údržby. Tam, kde museli být na místě přinejmenším dva technici, je nyní nutný jen jeden. Přítomnost dvou techniků na místě by opět zvýšila riziko nákazy – a kromě toho je zákaznický servis navíc výrazně efektivnější. Servis a revizní prohlídky jednou osobou jsou dostupné nejen pro trvale nainstalovaný systém Integral Remote, ale díky využití mobilního routeru je systém dostupný i z jiných platforem, jako jsou mobilní aplikace, webový prohlížeč a další IP technologie. 


Naši odborníci vám samozřejmě kdykoli rádi pomohou a poskytnou tipy nebo nutné podrobné informace. Můžete se spolehnout, že jsme tu pro vás i v době, v jaké právě žijeme a pracujeme.

Další informace o našich produktech a řešeních naleznete níže v sekci s materiály ke stažení a v našem  videu o systému Integral IP.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.