Vyloučení ručení/ Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

Stav: Prosinec 2018


1.            Všeobecné

Těší nás to, že jste navštívili naši webovou stránku a Váš zájem o služby nabízené spol. Schrack Seconet AG. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zvlášť důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě právních ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci naší webové stránky a o Vašich oprávněních.

2.            Co jsou to osobní údaje?

 Za osobní údaje se považují veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (takzvaný "subjekt údajů").

  1. 3.            Které údaje se o návštěvnících a uživatelích naší webové stránky shromažďují a jak se zpracovávají?

Přístupové údaje při používání naší webové stránky

Když navštívíte naši webovou stránku, pošle Váš prohlížeč technické údaje, které automaticky zaprotokoluje náš webový server (serverový protokol/soubor protokolu). Webový server provozuje z našeho pověření poskytovatel hostingu v Evropské unii. U protokolovaných údajů se jedná jmenovitě o:

 

  • rozpoznání prohlížeče
  • datum a čas načítání naší webové stránky;
  • IP adresu, na kterou byla stránka odeslána;
  • adresu internetové stránky, z které jste přišli na naší webovou stránku a
  • webové stránky, které jste u nás navštívili.

 

Serverový protokol používáme výhradně k řádnému zajištění provozu webového serveru (vyhledávání závad, zjištění zneužití, ochrana proti útokům). Přístup k serverovému protokolu má pouze poskytovatel hostingu, přičemž bez konkrétního důvodu není žádný přístup realizován. Serverové protokoly, které jsou starší než 6 měsíců, budou automaticky smazány.


Navázání kontaktu

Když s námi navážete kontakt na webové stránce nebo e-mailem, jsou u nás Vaše uvedené údaje za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek uloženy po dobu šesti měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Přes náš pracovní portál online se můžete ucházet o volná místa i vyvinout iniciativu. Vybízíme Vás k uvedení pouze těch údajů, které potřebujeme k plnění našich služeb.

Přes oblast přihlášení získají zákazníci nebo partneři externí přístup k vybraným údajům a programům. Podmínkou pro to je, abychom Vám zařídili a aktivovali tento přístup.

 

Vyhrazujeme si právo na další používání a ukládání zadaných údajů, pokud k tomu existují zákonné povinnosti nebo to vyžaduje úřední nebo soudní příkaz.

 

Cookies

Naše webová stránka používá tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody.

Cookies používáme k tomu, abychom Vám ulehčili používání naší webové stránky a uzpůsobili jí Vaším potřebám i k optimalizaci naší reklamy. Jednotlivé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám znovu rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě.

Pokud navštívíte poprvé naší webovou stránku, objeví se na naší webové stránce banner, ve kterém Vás žádáme o souhlas s používáním cookies. Udělíte-li svůj souhlas kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, uložíme cookies na Vašem zařízení a tento banner se již po dobu své životnosti znovu nezobrazí. Poté, nebo pokud cookies smažete, se tento banner při příští návštěvě naší webové stránky znovu zobrazí za účelem nového vyžádání Vašeho souhlasu.

Máte možnost si nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se cookies vůbec neukládaly a/nebo můžete cookies přes Váš internetový prohlížeč vždy smazat. To však může vést k omezení funkcí nebo uživatelské přívětivosti naší webové stránky.

 

Analýza webu/nástroje hodnocení

Naše webová stránka využívá funkce služby analýzy webu Google Analytics,službu analázy webu spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Pokud jste souhlasili s používáním cookies, používá k tomuto Google Analytics cookies, které umožňují analýzu používání webové stránky. Získané informace se přenášejí na server poskytovatele („Google“) v USA nebo v jiném státě mimo EU.

Prostřednictvím Google Analytics se tam ukládají a analyzují následující informace: IP adresa (zkrácená), prohlížeč, země, typ zařízení, model zařízení, poskytovatel služeb, rozlišení obrazovky, doba setrvání na webové stránce, jazyk, operační systém, navštívené stránky na webových stránkách.

Výsledek dostaneme k dispozici v anonymizované formě a používáme jej k optimalizaci naší webové stránky a našich služeb, i jako základ pro zapínání reklamy. Vaše IP adresa je evidována, aktivovali jsme však nabízenou funkci anonymizace IP od spol. Google, takže Google ukládá Vaší IP adresu pouze ve zkrácené formě. Tím je možná pouze hrubá lokalizace.

Shromažďování a zpracování dat spol. Google můžete kdykoliv zabránit: Buď zablokováním cookies ve Vašem internetovém prohlížeči nebo stažením a instalací pluginu prohlížeče poskytovaného spol. Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Další informace o Google Analytics získáte v podmínkách Google Analytics (https://www.google.de/analytics/terms/de.html) v Zásadách bezpečnosti a ochrany dat Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) jakož i v prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

 

 

Newsletter

Máte možnost přihlásit se prostřednictvím naší webové stránky k odběru našeho newsletteru. Na základě Vašeho souhlasu k odběru newsletteru používáme pro jeho zasílání Vaše nepovinné osobní údaje (e-mail, oslovení, titul, jméno, jazyk, firma, adresa firmy, telefonní číslo).

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, pošleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení přihlášení.

Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit. Zrušení s uvedením věci "UNSUBSCRIBE" zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: newsletter@schrack-seconet.com. Údaje, které jste nám v souvislosti se zasíláním newsletteru poskytli, okamžitě vymažeme.


Používání externích odkazů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných, s námi nepropojených třetích stran, které samy používají cookies. Zejména nabízíme odkazy na sociální sítě (např. Youtube). Pro rozkliknutí odkazu nemáme již další vliv na shromažďování, uchovávání a zpracování případně přímo přenesených dat kliknutím na odkaz třetí strany, protože nad chováním třetích stran přirozeně nemáme žádnou kontrolu. Za zpracování takovýchto údajů třetími stranami nepřebíráme žádnou odpovědnost. Informujte se prosím v informacích o ochraně dat příslušné třetí strany o účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání, jakož i možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí (např. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/)

 

  1. 4.            K jakým účelům sbíráme a zpracováváme Vaše údaje?

Logovací údaje (přístupové údaje) získané v rámci používání naší webové stránky jsou zpracovávány na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu pouze pro statistické vyhodnocení pro provoz webové stránky (provoz, zabezpečení, optimalizace).

Údaje, které uvedete pro kontaktní otázky, příp. přihlášky, zpracujeme pro vyřízení daného dotazu, i pro případ doplňujících otázek.

Jiné zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu.

 

5.            Jsou Vaše údaje předávány třetím stranám?

V určitých případech můžeme být povinni ze zákona předat údaje dotazujícím se státním úřadům nebo soudu. Kromě toho nepředáváme třetím stranám žádné údaje, pokud jste k tomu výslovně nedali souhlas.

6.            Jak jsou Vaše údaje u nás zabezpečeny?

Pro zajištění bezpečnosti Vaší návštěvy na naší webové stránce děláme vše, co můžeme. Zabezpečení našeho IT systému odpovídá aktuálnímu stavu techniky.

7.            Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Občas je nutné v prohlášení o ochraně osobních údajů provést určité změny, např. kvůli dalšímu vývoji naší webové stránky nebo na základě zákonných změn. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Proto doporučujeme toto prohlášení pravidelně číst.

  1. 8.            Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Máte v zásadě práva na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku. K prevenci zneužití si vyhrazujeme právo poskytnout odpověď na osobní údaje pouze písemnou formou, a případně požadovat předložení dokladu o totožnosti příslušné osoby (kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu).

 

Pokud jste nám udělili souhlas s využitím vašich osobních údajů (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, formuláře k odběru Newsletteru nebo formuláře pro uchazeče o práci), můžete jej kdykoliv odvolat. Následkem bude odstranění vašich osobních údajů, pokud tomu nestojí v cestě právní důvody. V takovém případě tyto údaje zajistíme tak, aby je bylo možné použít pouze k právně nezbytným účelům.

 

Můžete nás kontaktovat na následujících kontaktech:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonní číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: office@schrack-seconet.com

Naše koordinační místo pro ochranu údajů najdete na adrese:
SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonní číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa:datenschutz@schrack-seconet.com


Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti spol. Schrack Seconet AG za používání jí provozované internetové platformy na internetové adrese www.schrack-seconet.com, a s tím spojených služeb:

1. Obsah online nabídky

vyloučeno, pokud nelze spol. Schrack Seconet AG prokázat úmyslnou nebo hrubou nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Spol. Schrack Seconet AG si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale pozastavit zveřejnění částí stránek nebo celkové nabídky

2. Odkazy

U přímých a nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky"), které leží mimo oblast odpovědnosti spol. Schrack Seconet AG, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost výhradně v případě, kdy by spol. Schrack Seconet AG o daném obsahu věděla a bylo pro ni technicky možné a proveditelné využití v případě protiprávního obsahu zabránit. Spol. Schrack Seconet AG tímto výslovně prohlašuje, že v době uvádění odkazů si není vědoma žádného protiprávního obsahu na propojovaných stránkách. Na aktuální nebo budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá spol. Schrack Seconet AG žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, u nichž dojde po propojení ke změně. Toto konstatování platí pro všechny propojené linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí zápisy v knihách pro hosty, diskusních fórech a e-mailových seznamech zřízených spol. Schrack Seconet AG. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou využíváním nebo nevyužíváním takto poskytovaných informací, ručí sám poskytovatel stránky, na níž je odkazováno, ne ten, který na příslušné zveřejnění pouze odkazuje pomocí odkazů.


3. Autorské právo a právo o označování

Spol. Schrack Seconet AG usiluje o dodržování autorských práv u použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů ve všech publikacích, používání vlastní grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo si vyžádá grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Veškeré obchodní značky a ochranné známky, zmíněné v rámci internetové nabídky a pří.chráněné třetími stranami, podléhají bez omezení ustanovením platného práva o označování a vlastnickým právům příslušných zaregistrovaných vlastníků. Na základě pouhé zmínky nelze vyvodit, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným předmětům, které spol. Schrack Seconet AG sama vytvořila, zůstává výhradně této společnosti. Reprodukce nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v dalších elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu spol. Schrack Seconet AG povoleno.


4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za část internetové nabídky, z níž je na tuto stránku odkazováno. Neodpovídají-li nebo nebudou-li části nebo jednotlivé formulace tohoto textu odpovídat platné právní situaci, zůstávají tím zbývající části dokumentu, co se týče jejich obsahu a platnosti, nedotčeny.

 

Můžete nás kontaktovat na následujících kontaktech:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonní číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: office@schrack-seconet.com


Naše koordinační místo pro ochranu údajů najdete na adrese:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonní číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa:datenschutz@schrack-seconet.com

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.