Nové světelné majáky a kombinovaná signální čidla

Majáky a sirény

Dne 1. ledna 2014 vstoupila v platnost norma pro optická signální čidla. Pro zákazníky společnosti Schrack Seconet je již k dispozici kompletně nový a samozřejmě normu splňující sortiment výrobků.


Hospodárnost a nejmodernější technika v jednom

Evropská norma (EN) 54-23 stanovuje přesně požadavky na optická signální čidla, počínaje intenzitou světla, barvou světla a frekvencí blikání, až po rozsah signalizace a místo montáže. Nově instalovaná zařízení musí již splňovat tuto normu, stávající zařízení musí být doplněna teprve při větší renovaci. Nová úprava se týká jak světelných majáků, tak i kombinovaných signalizačních zařízení (světelné majáky/sirény).

 

Oblasti použití pro světelné majáky a kombinovaná signalizační čidla jsou mnohostranné, obzvláště vhodné je jejich použití všude tam, kde je třeba varovat sluchově postižené osoby - např. v nemocnicích, pečovatelských domech a také na velmi frekventovaných místech, jako jsou nákupní centra. Také podniky s vysokou hladinou hluku, ve kterých nosí zaměstnanci ochranu sluchu jsou ideálním místem použití.

 

„Princip dvou smyslů (varování prostřednictvím sirény a majáku, pozn.) je stále populárnější, proto je pro nás samozřejmostí, odpovídajícím způsobem rozšířit paletu našich výrobků“, říká manager výroby, pan Patrick Hubmeier. Pro splnění příslušné legislativy, vyvinula společnost Schrack Seconet v rekordním čase kompletně nový sortiment výrobků. Umožnila to bezchybná spolupráce odpovědných úseků. Výsledkem jsou výrobky s nejlepšími technickými vlastnostmi a optimální hospodárností.

 

Obzvláště hrdý je pan Hubmeier na pestrou škálu výrobků: „Tak můžeme flexibilně reagovat na specifické požadavky a individuální přání našich zákazníků.“

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.