Bezpečené navrhování se Schrack Seconet

Bezpečené navrhování se Schrack Seconet

Schrack Seconet nabízí zákazníkům, projektantům i investorům maximální možnou bezpečnost navrhování systému: všechny produktové řady byly a jsou plně kompatibilní vpřed i zpětně. Vyspělé technologie mohou být také rozšiřovány modulárním způsobem, bez jakýchkoliv problémů, nebo úprav podle aktuálních požadavků


Systém, který roste s Vámi

Změna operačních systémů, nové rozšíření výroby nebo se stávající prostory začnou využívat pro jiné účely, to všechno má dopad na systém požárního zabezpečení. Zákazníci Schrack Seconet mají tu výhodu, že díky flexibilitě a modulárnímu řešení našich systémů mohou kdykoliv zařízení přizpůsobit bez větších výdajů. Vyměnitelné kontrolní systémy, další kouřové průchody atd. jsou jednoduše konfigurovatelné promocí softwaru. Pokud by rozšířením bylo dosaženo maxima stávajícího zařízení je možné bez problémů přidat další ústředny, díky možnosti síťování. Vzájemně může být připojeno až 16 ústředen Integral. Pro rozsáhlejší systémy je možno využít SecoNET síť.

Praktická je také vlastnost hlásičů Integral CUBUS, které jsou vybaveny více senzory. Mohou být kdykoliv přeprogramovány - v závislosti na typu detekce jako kouřové, teplotní či dokonce pro CO detekci. Hlásiče je možné nakonfigurovat tak, aby např. v případě potřeby nezaznamenávaly kouř, ale teplo. To může být využita např. pokud se prostor bývalé kanceláře stane kuchyní. Možnost nastavení citlivosti hlásiče.


Bezpečná investice

Z dlouhodobého hlediska je pro zákazníky rozhodujícím aspektem skutečnost, že každá generace produktů Schrack Seconet je vždy plně kompatibilní s předcházejícími řadami. Všechny hlásiče Schrack Seconet mohou být připojeny k libovolné požární ústředně Integral. Jedná se tak o bezpečné a dlouhodobé investice do systému.

Díky této vlastnosti je možná postupná modernizace systému. Zákazník si může být jist, že jeho investice do systému požární signalizace se mu vyplatí i do budoucnosti.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.