Nové technické normy pro oblast moderní pečovatelské služby

VDE 0834

Připravuje se nová verze mezinárodní normy pro komunikační systémy. Nová VDE 0834 díl 1 nahradí dosavadní předpisy z roku 2000 a v současné době existuje ve formě návrhu. Přepracovaná ustanovení zohledňují změny, k nimž došlo v průběhu minulých 15 let v jiných normách a nové možnosti, vzniklé díky technologického pokroku.


Nová verze mezinárodní normy pro komunikační systémy.

Ústředním tématem v nové normě VDE 0834-1 je spojení komunikačních systémů s medicínsko-technickými přístroji. V takto rozdělených poplachových systémech je nutno v důsledku toho splnit specifikace podle EN 60601-1-8. Je-li systém pro přivolání sester integrovaný v jiné síti, je provozovatel povinen odstranit možná nebezpečí a vymezit pravidla reagování. Kromě toho aktualizuje znění VDE 0834-1 odkazy na jiné normy.

 

Norma se týká všech, kteří se zabývají plánováním, zřizováním, zkoušením nebo provozováním komunikačních systémů. Jejich oblast použití však není omezena na nemocnice. Týká se všech zařízení, u nichž poruchy těchto komunikačních systémů představují ohrožení osob, například rovněž v pečovatelských domech nebo ve veřejně přístupných WC pro invalidy.

 

Nové předpisy pravděpodobně vstoupí v platnost v zimě 2015/2016. Prozatím se nemění 2. díl normy, který je určen výhradně výrobcům.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.